İnsanın Uzayda Kolonileşmesi İçin Marstaki Olası Yaşam İçin Testler 43 dakika

 

   Uzayda kolonileşmeye ilk neden çeşitli sorulara cevap bulmak içindir. Uzayda koloni bulmak için Mars uygun bulunmuştur. Hayatsal olanaklar için de barındıran bir gezegendir. Mars Dünyanın yarısı büyüklüğünde ve 65.000 km uzaktadır. Mars`ta yaşam için çeşitli sorunlar vardır. Atmosfer basıncı düşüktür ve soğuktur. Marsta karbondioksit ve su buharı var. Toprağında ise koloni kurmak için tüm mineraller mevcuttur. Mars’ta çekilen fotoğraflarda burada erozyonun olduğu bu da Mars’ta bir zamanlar suyun hatta yaşamın olduğunu gösterir. Mars’ın ortamıyla Ay farklıdır. Mars yaşamak için Ay’dan daha iyi bir yerdir. Çünkü Mars’ta Ay’dakinden fazla su ve doğal kaynak vardır. Aynı zamanda 24 saatlik gece gündüz döngüsü vardır. Mars’a yapılan yolculukta 56.000 kilometreyi almak gerekiyor. Ay’a gönderilecek olan Ares Satem aynı teçhizatlara sahip bir araçtır. Tüm yeni teçhizatlara rağmen tehlikelerde var. Yer çekimi olmadığı için birçok sorun çıkabilir. Bu durumda kemik yoğunluğu azalır ve insan iskeleti bozulur. Mars’ yolculuk için yer çekimi sağlayan dönen bir aracın olması gerektiğini söyleyenler oluyor. Uzaya gidecek kişilerin hem fizyolojik hem psikolojik olarak iyi olmaları gerekir. Bu insanları eğitmek için Mars istasyonları inşa edilmiştir. Burada uzayda karşılaşacakların deneyi yapılır.

   Uzaydaki bir diğer önemli konu suyu doğru kullanmaktır. Mars’a inilecek yer çeşitli açılardan iyi olmalı, hayat olasılığının olabileceği bir yüzey olmalı. Mars’a yerleşmek için karbon dioksitten oksijen elde edilecek. Astronotlar yüzeyin altından sondayla suyu arayacak ve yüzeye çıkaracak. Hayat ortamı bulunursa seralar inşa edilecek. Mars’taki yer çekimi dünyadakinin üçte biridir. Mars’taki topluluğa göre ilk yaşam ortamı mars’a gönderilen araç olacak. Uzayda koloni kurulduktan sonra ilk iş uzayı değiştirmek olacaktır. Böylece Mars dünyaya daha fazla benzeyecektir. Mars’ı yaşanır hale getirmek için yüzey ısındırılmasına gidilecektir. Yaşanılan bir hal alması o zaman düşünülecektir. Bunun için sadece düşünülmesi başlangıç için yeterli olacaktır.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1)      Mars’ın güneşe yakınlığı nedir?

2)      Mars’a adını veren kimdir?

3)      Raboton nedir?

4)      Ay dünyaya ne kadar uzaklıktadır?

5)      Dünya ile mars ne kadar zamanda aynı hizaya gelir?

6)      Ay’a gönderilecek aracın adı nedir?

7)      Kızıl gezegene giderken hangi enerji kullanılmıştır?

8)      Uzaydayken kemikler nasıl olur?

9)      Mars saati dünyaya göre nasıldır?

10)   Bir insan ortalama günde ne kadar su kullanır?

11)   Mars’a hangi yılda gidilmesi planlanıyor?

12)   Mars’ta inilecek en uygun yer neresidir?

                                                                                                                  ŞENGÜL GİYEN

                                                                                                      EĞİTİM BİYOLOJİ 07010002008