>

                                                İnka’ların Yüz Bin Yıl Önce Mısırın En Büyük Piramidinin Üç Kadar Büyük Olan Amerika’nın En Büyük Taş Anıtını Yaptılar 45 dakika

 

      Peru’nun yüksek alp dağlarında kayıp bir medeniyeti araştırıyorlardı. Amerika kıtasındaki en büyük taş yapıtını onlar inşa ettiler. İnka’lar onlara Chachopoya (bulut halkı) adını vermişlerdi. İspanyollar ise kayıp savaşçılar adını vermişlerdi. Ancak günümüzde gerçek isimleri bilinmiyor. Chachopoya medeniyetini öğrenmek için günümüz araştırmacıları mezar kalıntıları araştırmışlardı.

 

    Alp dağlarının kuzeyinde dünyanın tepesinde yaşayan Chachopoya medeniyetinden çok az insan haberdardır. Araştırmacılar Lima’dan yola çıkarak, önce Chiclayo sonra Peru’nun doğusunda bulunan Chachopoya kasabasına ulaştılar. Araştırmacılar bu medeniyet hakkında bilgi edinmek için, Alp dağlarının 2900 metre yukarısındaki Kuelap denilen yere ulaştılar. İlk kâşif dağ biçimindeki kaleyi 1853 yılında buldu. Araştırmacılar Kuelap’ta Arfedu Narvelles adında bir adamla karşılaşıp bu medeniyet hakkında bilgi toplamışlardı. İnka odaları dörtgen köşeli ve dikdörtgendir. Taşları harçla birbirine kenetlenmiş biçimde inşa edilmiştir. Kuelap ise kıvrımlı ve yuvarlak katlıdır. Ancak Macupicudan çok daha eskidir. Kuelap’ta yapılan araştırmalara göre M.S 500. yılı gösteriyor. Amerika kıtasında bulunan en büyük taş yapıttır. Kuelap’ta dış duvarında 60 tane mezar bulunmuş, en az 350 ait olduğunu söyleniyor.

   

       Lapetoca yamacı 450 metreden daha yüksek olduğu düşünülüyor. Yamaçta 100’den fazla mezar bulunmuştur. Bu yamaçta inmek için Peru’nun en iyi dağcılarından olan Maximo Henosfroza’dan yardım almışlardı. Bu yamaç 150 katlık bir bina yüksekliğindeydi. Dağın yamaçlarında yapılan küçük odacıklar şeklinde mezarları bulunuyordu ve yamaçta Chachopoya’ya ait resimler tepit edilmiştir. Günümüz teknolojisine göre bu yamaçlara tırmanmak çok zor. Ancak o zaman ki şartlara göre Chachopoya’nın nasıl çıktığını düşünmek güçtür. Bu yamaçta mezarlarını nasıl yaptıkları hala bilinmiyor.

    

      Mezarlarda yapılan incelemelere göre Chachopoya halkının çok iyi birer dağcı ve iyi birer mühendis oldukları gözlemleniyor. Ancan araştırmacılar Chachopoya halkında net bilgiyi İspanyol istilacılarının tuttuğu günlüklerinden çıkarmışlardı. Kemiklerde yapılan araştırmaya göre; Chachopoya haklının çok dayanıklı olduğu, tıbbi bilgilere sahip oldukları ve çok zorluklarla karşılaştıkları söyleniyor. Leymebamba’daki müzede Chachopoya’ya ait kalıntılarına çokca rastlanılmıştır ve burada yapılan araştırmalara göre, Chachopoya ölülerini kemiklerini ve kafataslarını korumaya bırakıyorlardı, sonra temizleyip bir birine bağlayarak pamuk bir çuvalda saklıyorlardı. Cesetlerinin içini temizleyip fetüs pozisyonunda bağlamayıp ve kumaşla sarmışlardı. 1438’de İnka’lar genişleyerek Chachopoya halkına yönelmişlerdi. Halkın çoğu iknalara teslim olurken, Chachopoya halkı ise direnmiştir. Direnmenin sebebi, Chachopoya halkı özgürlüklerine çok düşkündüler ve yeni bir hükümdarın, imparatorunun olmasını istemiyorlardı. Bu yüzden Chachopoya halkı son damarında kadar savaşıyorlardı. Sonunda Chachopoya İnka’lara karşı malüp olmuşlardı. İnka’lar Amerika kıtasında kurulmuş en büyük imparatorluk olarak kabul ediliyordu.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1. Günümüzde neden Chachopoya medeniyeti hakkında net bilgi bilinmiyor?

2. Bu medeniyet neden yüksek yerleri tercih etmişlerdir?

3. İnka’lar hangi mevkilerde çok iyi savaşırlardı?

4. Chachopoya medeniyeti yapıtlarını hangi şartlara göre inşa etmişlerdi?

5. Kuelap yağmacılar tarafından hangi yılda yağmalanmıştır.

6. Kuelap Macupicu’dan kaç yıl daha eskidir?

7. Arkeologlar kaç tarihinde ve kaç tane el değmemiş mumya tespit etmişlerdi?

8. İnka’lara hangi medeniyet son vermiştir?
9. Yapılan araştırmalara göre Chachopoya medeniyeti ne gibi özelliklere sahiptir?

10. Chachopoya’nın savaşta kullandığı en iyi silahı hangisidir?

 

Davut ARABİ EĞİTİM BİYOLOJİ 3. SINIF 2010