İnkalar’ın Gizemli Şehri Machu Piccu 

Bu belgeselde Peru’daki eski bir kentin kalıntıları ele alınmıştır. Kent, 600 yıllık şiddetli yağmur ve toprak kaymasına rağmen ayakta kalabilmiştir. 20 tondan fazla ağırlık taşıyan taşlardan oluşturulmuştur. Bu taşlar insan gücü ve ilkel aletlerle üst taraflara yerleştirilmiştir. Bu kent imparatorluğun göz alıcı yeri olmuştur. Kentin adı Machu Picchu’dur. Machu Picchu Alp dağlarının zirvelerine kurulmuştur. Machu Picchu, teraslar arasına dağılmış karmaşık bir kenttir. Machu Picchu’da seçilen alan, konumu itibariyle zor bir yerdir. İknalar Güney Amerika okyanus kıyıları boyunca yayılırlar. Paçha Cuthi, iknaları küçük bir vadiden Amerika Kıtasına yaymıştır. Paçha Cuthi, zamanla 10 milyondan fazla insana hâkim olacaktır. Paçha Cuthi, gücünü yansıtmak için muhteşem bir kent yapmayı planlamıştır. Machu Picchu’nun Alp dağlarının tepesine yayılmasını bazı kişiler bir kraliyet geleneğinden dolayı olduğunu söyler.

İnkalar göğe tapar. Onlara tanrı payesi verirlerdi. İnka, imparatorluğuyla bir tanrıdır. Araştırmacılar Machu Picchu’da doğal güzelliklerin oluşturduğu dini bir bileşim saptadı. Bu bileşim Aksing Mum yani kutsal merkez adıyla bilinir.

Machu Picchu’nun %60’ı yer altındadır. Machu Picchu’da yaşayanlar insan gücüyle taşlara şekil verip yontuyorlardı. Bu taşlar yukarıya silindir merdivenlerle çıkarılmaktaydı. 21 Haziran 1984’te Peter Firost Machu Picchu’daki güneş tapınağını incelemiştir. Bu tapınağın altına Paçha Mama yani Toprak Ana adına bir mabet yapılmıştır. Machu Picchu 2450 metrelik dar bir dağ geçidinde bulunur. İnkalar suyu yakalamak için 14,5 metre uzunluğunda büyük bir duvar örmüşlerdir. İnkalar için su kutsaldır. Bu kentin en yükseğinde Paçha Cuthi’nin kutsal ekseni bulunur. Buradan taşları, toprağı ve suyu kontrol ediyordu. Macha Picchu’nun en yükseğinde bulunan heykele ekinoks zamanlarında yılda iki kez güneş dik açıyla vurur. Pahça Cuthi imparatorluğu kurduktan 54 yıl sonra bir kâşif yenidünyayı bulmak için yola çıkmıştır. Bu kâşif, Cristof Colomb’tur. Cristof Colomb, Amerika kıtalarını keşfederek İspanyollara kapıyı açmıştır. İspanyollar Maçha Cuthi’yi parçalamışlardır. inkalar için en zor olan şey ise çiçek hastalığının yayılmasıdır. Bu sebeplerden dolayı İnka İmparatorluğu düşüşe geçti. İmparatorluğu ve destek yollarının çökmesiyle İnkalar şehri terk ettiler.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1) Machu Picchu nerede kurulmuştur?

2) Machu Picchu hangi nehrin üzerine kurulmuştur?

3) Cankalar İnkalara ne zaman saldırı düzenlemiştir?

4) Peygamberlere özgü bir isim olan Pacha Cuthii ne anlama gelir?

5) İnka tarihini inceleyen araştırmacının adı nedir?

6) İnkaların inançları nasıldır?

7) İnkaların kent alanı nerde bulunur?

8) Machu Picchu’daki teraslar ne işe yarar?

9) Pacha Cuthi’de kaç yağmur oluğu ve çıkışı vardır?

10) İnkaların su testilerine ne ad verilir?

11) Güneşin bağlandığı yere ne denir?

12) Yenidünyayı keşfe çıkan kâşifin adı nedir?

                                                                                                          ŞENGÜL GİYEN

                                                                                              EĞİTİM BİYOLOJİ 07010002008