İlk Uçma Denemeleri

   Dale H. Withford adlı tarihçiye göre Wright kardeşler uçma üzerine araştırma yaparlar. Bu kardeşler fizik ve trigonometri alanlarında eğitim almış insanlardır. Bunların ilk amaçlarından biri uçuşta etkili olabilecek, kontrol edilebilecek bir kanat tasarımı oluşturmaktır. 1901’de Wright kardeşler kanat tasarımlarını test etmek için ilk rüzgâr tünellerinden birini kurarlar. Uçmak stabil bir olgu değildir. Wright kardeşler kanat eğrilmesi yöntemini yapmak için bazı yollara ihtiyaçları vardır. Bunun için uçurtma yapıp, uçurtma ile kanatları kontrol ediyorlardı. Planörleri de yaptıktan sonra rüzgârın olduğu bir yerde yüzlerce kez uçuş denemesi yaparlar. Uçak için lazım olan motoru ise bisiklet tamircisi Charlie’ye yaptırırlar. 1903’te pervane yapımını da bitirirler. 12 metrelik kanat genişliği, 6 metrelik uzunluğu ve 3,5 kiloluk ağırlığı ile uçak yapımı bitirilmiş olur. Zamanın en modern uçağı onlar tarafından yapılmıştır. Bu kardeşler, bilim adamı, mühendis, teknisyen ve gerçek bir atlettirler. 1905’te yeni oluşturdukları uçakta dönüşleri kontrol etmekte zorluk yaşıyorlardı. Bu yıldan sonra daha da ilerlediler ve uçmayı pratiğe dönüştürdüler. 1906’da nihayet uçaklarının patentini alırlar. 1908’de Amerikan hükümetinin dikkatini çekmeyi başarırlar. Bu hükümetin kurumları Wright kardeşler ile iki kişilik uçak yapımı ile ilgili sözleşme imzalarlar. Wright kardeşler kendi üretim şirketlerini kurarlar ve daha gelişmiş uçaklar yaparlar.

   1980’de Dick Rutan yakıt sorunu yaşamadan ve hiç durmadan dünyanın etrafında uçmak mümkün müdür, sorusuna cevap arıyordu. Rutan kardeşler tasarımlarında hem ördek kanatları hem de kompozitleri kullanırlar. 1984’te uçak yapımını tamamlarlar ve kapasitesi iki kişiliktir. 216 saat hiç ara vermeden havada kalıp dünyayı dolaşırlar. Bu onlar için bir ilktir. Wright kardeşlerin paralelinde Rutan kardeşlerin projesinde tamamen özel bir emeğin ürünüdür. Rutan kardeşler uçağı yakıt ile doldurunca ilk aşamada kanat uçlarında sıkıntı yaşanılır. Kanat uçlarındaki zarar gören yapılar havada iken koparılır. Yabancı ülkeler üzerinde uçma izni alamadıkları için Rutan kardeşler sürekli rotalarını değiştirmek zorunda kalırlar. Tayland, Filipinler, Hint okyanusu ve Orta Amerika gibi yerleri gezerler. Son olarak uçuşun 8. gününde ülkelerine geri dönerler ve halktan gereken ilgiyi görürler.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.      Wright kardeşlerin uçak yapımı kaç yıl sürer?

2.      Wright kardeşlerin rüzgâr tüneli kurmasındaki amaçları nedir?

3.      İlk uçuşu kimler gerçekleştirmiştir?

4.      Wright kardeşlerin oluşturduğu uçak en uzun kaç saniye havada kalmıştır?

5.      Wright kardeşler 1908’den önce neden basından ve halktan gereken ilgiyi görememiştir?

6.      Uçak yapımında neden kompozitleri kullanılmıştır?

7.      216 saat hiç ara verilmeden havada kalan uçak kimler tarafından yapılmıştır?

8.      Rutan kardeşler uçak yapımında hangi malzemeleri kullanmıştır?

9.      Rutan kardeşler uçakları ile hangi ülkeleri 8 gün boyunca gezerler?

10.   Kendilerini başarılı matbaa şirketi sahipleri ve bisiklet tasarımcısı ve yaratıcısı olarak tanımlayan şahıslar kimlerdir?

11.   Wright ve Rutan kardeşlere göre uçmak nasıl bir olgudur?

12.   Wright kardeşler uçak yapımının ilk aşamasında neden kendi yaptıkları bisikletleri kullanırlar?

                                                                                                        TÜRKAN ÖZARAZ

                                                                                                        BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

                                                                                                            07010002004