Buzul Dönemi Amerikan İnsanın Olası Yaşam Koşulları

Buzul dönemi (M.Ö 10000 yıl) şimdiki Birleşik Devletler dediğimiz coğrafyada aslında karla kaplı ve çok soğuk bir dönem olmadığı bilim adamları tarafından açıklanmaktadır. Bilim adamları o dönem de şu an olduğu gibi orman örtüsüne sahip ve yeşilliklere sahip bir yer olup sadece sıcaklığın 5 ila 10 santigrat derece daha düşük olduğu varsayılmaktadır.

Filmde buzul döneminin kuşkusuz hakimi olarak Kolombiya Mamutundan bahsedilmektedir. Mamutların Afrika Fillerinden farklı oldukları da belirtilmektedir. Mamutların 10 ton ağırlığında ve 4 metre omuz yüksekliğine sahip oldukları açıklanmaktadır. Bu mamutların insanlar tarafından avlandığını da bilim adamları söylemekle beraber bunun çok ilginç bir durum olduğunu belirtmektedirler. Çünkü mamutlar çok iri ve güçlü hayvanlar bunların insanoğlu tarafından avlanmasının zor olduğunu ama olabileceğini söylemektedirler.

Filmde mamutlar dışında akbabalardan daha yırtıcı ve leş yiyici teratorm denilen kuş türünden bahsedilmektedir. Teratormlar 5 cm uzunluğunda keskin gagaları bulunmaktadır. Teratormlarım sadece leş yiyici değil aynı zamanda tavşan gibi canlı avlandıkları da anlatılmaktadır.  Filmde buzul dönemi insanlarının hayatta kalmasının mucizevî olduğu da dile getirilmektedir. Çünkü bilim adamlarına göre insanoğlu hem mamutlar hem de teratormlar gibi çok yırtıcı ve vahşi hayvanlarla mücadele etmek zorunda kalmışlar.

Ayrıca bazı bilim adamlarının mamutların soyunun hızla tükenmesinin iklimden kaynaklandığını varsaymaktadırlar.  Bazı bilim adamları da soylarının tükenmesini insanların avlamasına bağlamışlardır. Filmde mamutların ve teratormların maketleri yapılıp bilim adamları tarafından yakından izleyerek ne kadar güçlü ve yırtıcı oldukları maketler üzerinden de incelenmiştir. Sonuç olarak Buzul dönemi Amerikan insanının günümüze kadar varlığını bu zor şartlarda sürdürebilmesi mucizevi varsayılmaktadır. 

1.Mamutların genel özellikleri nelerdir?

2.Filmde insanların mamutları avlanmasının zor olması neye bağlanıyor?

3.Mamutların soylarının hızla tükenmesinin sebebi nedir?

4.Buzul dönemiyle ilgili filmde anlatılan özellikler nelerdir?

 İnsan Buzul Dönemi Amerikan İnsan

 

   Larry agenbroad meslek hayatını, bu soyu tükenmiş dev hayvanların Kolombiya mamutları Afrika'dan farklıdır. Buz çağında Afrika'nın tek hâkimi Kolombiya mamutuydu. Hayvanın ayak ve dişleri savunmasında etkili organlardır. Amerika'da hâkim olan en büyük kuş teratorn. Bu kuş leş yer. Bir parça için avcılarla savaşacak kadar büyüktür. Teratorn iki kanat arası 4,5 m idi. Uçan kuşlardan en büyüğüdür. Tehlikeli ve ürkütücü bir hayvandır. Buzul çağın koşullarında insan nasıl hayatta kalabildi!  

   Buzul çağın teknolojisinden faydalanarak hayatta kalmak için gerekli beceriler kazanılır. Bundan sonra soyu tükenmiş hayvanlar yeniden oluşturulacaktır.  Mühendisler soyu tükenmiş 2 tane hayvanın taklitle yapılması isteniliyor bu fazla iddialı olacaktır.  Mamutun kaslarının yerine  koçbaşları ile taklit edilecek tabi mamutu taklit etmek kolay olmayacak. Mamutun dişlerinin güçleri hesaplanmış bu dişleri destekleyen kasların yaklaşık beş insan kas gücüne eş değer olduğu bilinmektedir. Bu iki hayvanın taklitleri yapılarak ve aktörler kullanılarak zamanın şartları oluşturulmuştur. Kolombiya Mamutu ve Teratorn kuşunun, pnömatik sistemlerle taklitler oluşturuldu. Bu kuşun kanatları ile bir leşin etrafındaki diğer düşmanlarını nasıl etkisiz hale getirildiği gösterildi; ayrıca çene yapısıyla leşi nasıl parçaladığı gösterilmiştir.  Kolombiya Mamutun avlanılabilmesi için ne tür mızrakların kullanıldığı düşünülmüş ve onlarda tasarlanmıştır. Bu mızraklar kullanılarak Kolombiya Mamutu nasıl etkisiz hale getirilebileceği canlandırılmıştır. Ayrıca mamutun dişlerinin sahip oldukları güçlerin gösterilmesi için aktörlerle denemeler yapılmıştır.

 

Aşağıdaki soruların cevapları filmin ayrıntılarında bulunmaktadır.

1.       Kolombiya mamutunun özellikleri nelerdir?

2.       Kolombiya mamutunun avlanılabilmesi için kullanılan mızrak çeşitleri ve özellikleri nelerdir?