İnkaların Geçmişi ve İnsanı Adak Olarak Kurban Etme 37 Dakika

Bu filmde, yapılan bir katliam sonrasında yapılan kazılarda çıkarılan 25 binden fazla kemik incelenmiş ve katliamın sebebi araştırılmış. Adli araştırma yapılmış. Ölü sayısını belirlemek için kemikler sayıldı.40 kişiye ait farklı kemik tespit edildi.

Ölenlerin çoğu 20-30 yaşlarında. Bulunan kemikler kutulanıp numaralanıyor. Con ve arkadaşları çalışmayı yapan kişiler.

Her bir kemiği yerlerine koyup vücutları tamamlanıyor. 36 nolu kutudaki kemikler katliam sebebini bulmayı güçleştiriyor. Bu kutudaki kemikler küçük çocuklara ait. Bu çocuklar 9-10 yaşlarında. Çocukların ölüm nedenini araştırıyorlar. Çocuğun köprücük kemiklerinde kesik izleri görülüyor. Tahminen boğazı kesilmiş. Katliamda çocuk büyük dinlememişler. Tahminlere göre bu çocuklar katliam esnasında yetişkinlerin arasında kalmış. Katliam sebebi yer kavgası olabileceği tahmin ediliyor.

1532’de İspanyollar tarafından istila edilmeden önce Pero’da İnka İmparatorluğu hüküm sürmüş. Yapılan kazılarda İnkalar dağ tanrılarını korumak için çocuk kurban etmişler. On yaşına gelen çocuk yüksek tepelere çıkarılır, ilaçla uyutulur ve ölüme bırakılır. Fakat Kontarobos’taki çocuklar dağda değil deniz kenarında öldürülmüş. Kanıtlar bunları yapanların İnka olmadığını gösteriyor. Hektar, insan kurban eden bir kültürün olabileceğinden şüpheleniyor.

Çançan’daki insanların birçoğu el sanatlarıyla geçimlerini sağlıyormuş. Bu insanlar vergi yerine el sanatları devlete veriyordu. Çançan sokakları el sanatlarının satıldığı tezgâhlarla doluydu.

1971’de Carol, Çançanda kazı yapıyor. Bu kazılarda Çimu kültürünün insan kurban ettikleri ortaya çıktı.

Kral platformları kral öldükten sonra kralların gömüldüğü yerlerdir. Kralın gömüldüğü yerde hücreler var. Bu çukurlarda kadın kemikleri tespit ediliyor. Bu kadınlar kurban edilmişler. Kafatası sayısından 250 kişi olduğu anlaşılıyor. Bunlar Kontarobas’takilerden farklı.

Haktor el sanatlarının olduğu müzeyi inceliyor ve Çimular tarafından yapılmış heykel buluyor. Heykelde birinin boğazından kesilerek öldürüldüğü görülüyor. Bu Kontarobas’taki katliama benziyor. Katliamı Çimular yapmışlar. Boğazdaki kesikler tubi denilen yuvarlak uçlu bıçaklarla yapılmış.

Bulunan kalıntılarda Çimular madencilikle uğraşmış ve madenlerin fazla olduğu yerlere yerleşmişler. Çimular verimli topraklara tohum ekmişler. Çimular deniz tanrısı Ni’ye kurban edilmişler. Vadi istila edildikten sonra teşekkür etmek için katliam yapmışlar. Askerler erkekleri toplamış ve deniz kenarına götürmüşler. Gözleri bağlı erkekler diz çöktürüldü ve elleri arkadan bağlanıldı. Onları aralıklı dizmişler ve boğazlarından kesmişler.250 kişi boğazı kesilerek öldürülmüş.

Çimular herhangi bir yerdense deniz kenarında kan akıtmayı uygun buluyorlardı. Çimular öldürülen insanları gömmeyip deniz kenarında bırakıp gitmişler. Bu insanların ailelerine de onları gömmek için izin verilmemiş. Yapılan bu katliamın etkisi uzun yıllar silinmemiş ve silinmeyecek gibi görünüyor.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1) Yapılan kazılarda ne kadar kemik incelenmiş?

2) Çimur İmparatoluğu’nun merkezi neresidir?

3) Çançan’da yaşayan insanların geçim kaynağı nedir?

4) Katliamı yaparken kullanılan aletin adı nedir?

5) Çimular en geniş imparatorluğa ne zaman sahip olmuşlar?

6) Çimuların ana gıdaları nedir?

7) Çimular kime kurban edilmiş?

8) Çimuları kimler ve ne zaman istila etmişler?

9) Çimular katliamı neden deniz kenarında yapmışlar?

10) Çançan’da katliamı ilk inceleyen kişi kim?

11) İnkaların kurban şekilleri nasıldır?

12 ) Çimur krallarının sarayları nasıldır?

                                                                                                                                             ŞENGÜL GİYEN

                                                                                                                             EĞİTİM BİYOLOJİ 07010002008