Hücre

Canlılığın temelinde, fiziksel ve kimyasal bir bütünlük ve iş bölümü yatıyor.

Canlıların cansızlardan farkı, bünyelerinde kimyasal tepkimeler yardımıyla enerji üretmek ve bu enerji özelleşmiş işlemlerde kullanarak gereksinimlerini karşılamak.

Canlıların en önemli özellikleri:

1.      İçinde bulundukları koşulları algılayabilme,

2.      Bunlara karşı tepki verebilme,

3.      Enerji üretimi için beslenerek gelişme,

4.      Sahip oldukları kalıtsal maddenin devamını getirebilmek için üreyebilme.

Hücrenin Bölümleri ve Organeller

Bir hücre genel olarak 3 temel bölümden meydana geliyor: 1) hücre zarı, 2) sitoplazma ve 3) organeller.

Özel Organeller
Hücrede iki özel organel var:  Mitokondri ve kloroplast. Bu organeller diğerlerinden farklı olarak çift tabakalı zara ve yapısına ve kendi DNA’larına sahiptirler. bu sayede de hücre bölünmesinden bağımsız olarak kendilerini eşleyebilenl kloroplast ve mitekondridir.

 Diğer Organeller
Hücrelerde bulunan diğer organeller, hücre zarına benzer yapıda tek tabakalı bir zarla çevrililer ve yalnızca hücre bölünmesi sırasında kendilerini eşliyorlar.Bunlar;ribozom,lizozom,golgi,peroksizom,koful,endoplazmik retikulum.

 Çekirdek
Şekli ve konumu hücre tipine göre farklılık gösterebilen çekirdek, memelilerin alyuvarları dışında tüm hücrelerde bulunuyor. Hücrenin beyni sayılan çekirdeğin temel görevi, hücrenin kalıtım maddesini korumak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde kullanılmasını sağlamak. Çekirdek, sahip olduğu kalıtsal madde sayesinde, hücre içerisindeki tüm protein sentezlerinin şifresini ve emrini veriyor. Hücre bölünmesi sırasında da, bu kalıtsal madde kopyalanarak oğul hücrelere geçiriliyor.

 DNA
Sarmal yapıda birbirine dolanmış, çok uzun ve ince 2 iplikçikten oluşan DNA, şeker ve fosfat moleküllerinden oluşan bir omurgadan ve canlılara tüm özelliklerini veren baz diziliminden meydana geliyor. Kendisine alfabe olarak yalnızca 4 harf kullanan bu baz dizilimi, her türün kendisine özgü uzunluk ve bileşimde. DNA yapısına katılan 4 azotlu organik baz: Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin.

 RNA
RNA, transkripsiyon yoluyla DNA moleküllerinden sentezlenen ve ondan çok daha kısa olan, tek iplikçikli çekirdek asidi. DNA’daki deoksiriboz şekeri yerine riboz şekeri, Timin bazı yerine de Urasil bazı içeriyor. RNA’nın farklı görevlere sahip olan 3 tipi bulunuyor:

1)mRNA, 2) rRNA,  3)tRNA

Kök Hücreler
Kök hücreler, uzun zaman dilimleri boyunca bölünebilen ve kendilerini sürekli yenileyebilen, gerekli koşul ve etkenler sağlandığında çok çeşitli hücre tiplerine farklılaşabilen “özel” hücreler.

Günümüzde, kök hücre çalışmaları başlıca iki konu üzerinde yoğunlaşıyor:
1) Kalp ve sinir hastalıkları başta olmak üzere dejeneratif hastalıkların tedavisi,
2) Yeni doku ve organların üretimi

1.Hücre zarının görevleri nelerdir?

2.kök hücre nedir?önemini açıklayınız.

3.virüsler ve prokaryotların hücre yapıları hakkında bilgi veriniz.

4.zardan geçen maddeler nelerdir?