Hz. İbrahim A.S.' ın Urfa' dan Mescidi Aksa'ya Kadarki Hayat Hikayesi 43 dakika

   Avner Goren arkeolog ve maceracıdır. Beş dil biliyor. Sina çölünde beş yıl baş arkeolog olarak çalışmışlardır. Kutsal kitaptaki her ayeti bilir. Araştırmacı araştırmaya kutsal kitabın (Tevrat`ın )ilk beş bölümünden başlar. Avner ile araştırmacı Dicle ve Fırat`ın olduğu yere gelirler. Avner tarihteki en büyük devrimin tarım devriminin bu nehrin olduğu yerde gerçekleştiğini söyler. Bu nehirlerin suyu tarımda kullanılınca insanların tarımda hayatı değişmiştir. İnsanlar tarım hayatına yani yerleşik hayata geçince boş zamanları oluşmuştur. Boş zamanda da birbirlerine hikâye anlatıp¸yazının icat edilmesiyle kayıt altına alırlar.

   Kutsal kitapta en başta yaratılış konu edinilir.  Ardındaki konu ise Âdem bahçesi konusudur. Âdem bahçesi  “su” demektir. Araştırmacı araştırmasına Ağrı dağının olduğu taraflara doğru giderek devam eder ve Nuh`un gemisinin orada mı olduğunu bulmak ister. Ağrı dağına çıkmak yasaklanmıştır. Nedeni İran`a kaçakçılık yapılmasıdır. Araştırmacı o bölgelerde ünlü olan dağın gayrı resmi yöneticisi Paraşütçü adında bir şahısla görüşüp Ağrı dağına çıkmaya hazırlanırlar. Paraşütçü adındaki şahıs Nuh`un gemisine ait 5000 yıllık bir ahşap bulunduğunu iddia eder.

   Daha sonra araştırmacı kutsal kitabın konusuna göre Şanlıurfa`ya yönelir. Kutsal kitapta yaratılışın 11. Bölümde Hz. İbrahim anlatılır. Araştırmacı Balık Gölünde Hz. İbrahim `le ilgili efsaneyi dinler. Araştırmacı ardından Harran`a gider ve Harran`da Hz. İbrahim ile ilgili araştırma yapar. Kutsal Kitap`a göre Hz. İbrahim Tanrının emrine göre medeniyetin merkezinden (Mezopotamya ) ayrılıp yeni gelişmekte olan yere gider. Araştırmacı da Kenan şehrine doğru ilerler. Hz. İbrahim efsanesini dinler ve inceleme yapar. Hz. İbrahim`in yiyeni Lut ise Sodom denilen ise yere yerleşir. Sodom kavmi işlediği günahlardan dolayı yerle bir olur. Araştırmacı Hz. İbrahim`in efsanesine göre Kudüs`e gider. Araştırmacı efsaneyi dinledikten sonra ve ülkeleri gidip gördükten sonra kendisini analiz eder ve empati kurar. Araştırmacıya göre bu hikâyeler evrenseldir ve kişisel bir anlam ifade eder.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.     Dicle ve Fırat nehirleri neden çok önemlidir?

2.     Yazı ne zaman icat edildi?

3.     İnsanlar ne zaman yerleşik yaşama geçmiştir?

4.     Âdem bahçesi ne demektir?

5.     Ağrı dağına çıkmak neden yasaklanmıştır?

6.     Kutsal Kitap`in ilk bölümünden hangi olay konu edilmiştir?

7.     Hz İbrahim ile ilgili efsaneye göre balıklı göldeki balıklar nasıl oluşmuştur?

8.     Kutsal Kitap`in 12. bölümünde gerçekleşen olay nedir?

9.     Hz. İbrahim neden Mezopotamya `yı terk edip Kenan şehrine gider?

10.  Hz. İbrahim neden oğlunu kurban eder?

11.  Araştırmacının bu hikâyelerden ve gezdiği ülkelerden etkilenmesinin nedeni nedir?

12.  Kubbetus Sahra`nın önemli olmasının nedeni nedir?

                                                                                                              TÜRKAN ÖZARAZ

                                                                                                        BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

                                                                                                                07010002004