HIRİSTİYANLIĞIN DOĞUŞU (40 DK.) FİLMİN ÖZETİ

 

Film tam Hıristiyanlığın doğuşunu ve yayılışını bu filmden anlamak mümkün değil. Belgesel filmin ne başı ne nede sonu filmde anlatılan:

Hıristiyan olmak için Yahudi olmak veya sünnet olmak gerekmiyor. Vaftiz gerekli ve yeterli oluyor. İncilin gidilip öğretilmeye çalışılan yerlerde halka değil de oranın ileri gelenlerine verildiği açıkça söyleniyor. Hıristiyan şehirlerde Hıristiyan olmayanlardan vergi toplanılıyor.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

  1. Hıristiyan nasıl olunur?
  2. İlk Hıristiyan liderlerinin Hıristiyan olmayanlara karşı tutumu nasıldır?
  3. Hıristiyanlık nasıl yayılmıştır?
  4. Hıristiyanlığın ilk sorunu nedir?
  5. Hıristiyanlığın Yahudilikten ilk farkı nedir?