Huysuz Aslanlar ve Bizonlar. Aslanlarda Sıra Dışı Alışkanlık ve Huyların Ortaya Çıkışı 45'

 

   Soylu bir avcı şaşmaz bir katil, kurbanını her defasında hızlı ve zekice boğar. Bazen avlarını canlı iken yerler. Bu alışkanlıklar nerden geliyor ve bu alışkanlıklar kalıcı mı? Aslanlar mükemmel bir katil olacak şekilde gelişirler. Bufalular aslanlar için hayatta kalma gerekçeleridir. Dişi aslanlar yavrularına öldürme sanatlarını öğretmek zorundadır. Yavrular sürüdeki en kıdemli dişilerle gezmek zorundadır. Aileye çeki düzen veren erkek aslandır. Yavrular büyüdükçe kendilerine uygun avlara katılırlar. Bufalı takım oyunlarıyla aslanları alt edebilirler. Bufalularda direnme gücü daha fazladır. Aslanlar genelde avlarının soluk borularını sıkıştırarak boğarlar. Aslanlar bazen avlarını öldürmeden canlı olarak yerler. Bu durum bizlere göre zalimce görünebilir; ancak biz aslanları kendi kurallarımıza göre yargılayamayız. Bufalu yavruları savunmasız olduklarında sürülerin ortasında duruyorlar. Yeni doğan filler savunmasızdır anne fil yavrunun ayakta durmasına zorlar. Aslan sürüleri savunmasız bir fil yavrusunun kokusunu alır. Erkek filler yalnızlığına düşkündür. Yavru bir fil savunmasız kalınca erkek fil onu aslanların saldırısında kuruyabilir mi? Normalde erkek bir fil kayıp bir yavruyu kuruma eğiliminde değildir. Arkadaşlıkları yalnızca birkaç saat sürebilir. Afrika çalılıkları saklanmak için uygun yerler değillerdir. Bu çalılar aç ve fırsatçılar için fener görevi görür. Aslanların paylaşımcı olduğu söylenemez. Yavru fil yoluna devam edemeyince aslanlar ve akbabalar için kolay bulunacak bir besin haline geldi. Fazladan rekabet aslanların hayatlarını zorlaştırır. Yavruların eğitimi tamamlandığında yavrular avlanmak zorundadırlar. Anne aslan bufaluyu genç erkeklerin öldürmesine izin veriyor. Bir aslanın öldürme güdüsünden vazgeçmesi çok nadir bir durumdur. Bozağın hareket etmesi aslanların öldürme içgüdüsünü tetikliyor. Aslanlar akşam karanlığı çökmeden ziyafete başlamıyor. Genç erkekler belli bir dönemden sonra sürüden ayrılmaya zorlanırlar. Gelişen erkekler annelerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Kuraklık başlayınca aslanların yiyecek bulması zorlaşıyor. Anneleri yavru ve genç aslanların bütün hareketlerini izliyorlar. Öncelikli olanlar yeni yavrulardır. Çamur bataklıkları yavru filler için bir ölüm çukuru haline dönüşebilir. Filler cilt bakımları ve serinlemek için bu çamur çukurlarına geliyorlar. Yavru filler güçsüz olduklarından dolayı çamur bataklıkları onları kendine doğru çeker. Yavrunun tepinmesi daha çok batmasını sağlar. Görünmeyen çukurlar bufalular içinde bir tehdit oluşturuyor. İçine kaydığında çamur onları daha da derine çekiyor. Çakallar çamurda kalan bufaluyu beklerler. Çamur sertleşince onlar için bir ziyafet olacaktır. Çamurda saplanan bufaluyu bulan aslan, bufalunun boğazına ulaşamayınca burnunu yakalayıp onu boğmaya çalışıyor. Bu sefer neden geleneksel yöntemi kullanmıştır? Bu bilinmiyor. Bir hayvanın trajedisi diğer hayvanın hayatta kalması ve ailesinin yaşamını devam ettirmesi anlamına geliyor. Yağmur mevsimi hayvanlara hem bereket hem de kargaşa getiriyor. Genç erkek aslanlara uygulanan soğuk muamele gelişimlerini hızlandırıyor. Yer mücadelesine girmemeyi ve babalarının daha güçlü olduklarını içgüdüsel olarak anlıyorlar. Otoritesine meydan okuyanları hemen cezalandırıyorlar. Büyük erkeğin sürüden ayrılmasına çok az bir süre kaldı. Erkek aslanlar iki ile üç yaş arasında cinsel olgunluğa eriştiklerinde gitmek zorundadırlar. Eğitimleri sonucunda nihayet bir av yakalayabildiler. Artık sürüden ayrılmaya hazırlar.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

S1. Bufaluların savunma teknikleri nelerdir?

S2. Aslanlar günde ortalama kaç saat uyurlar?

S3.Suya sürekli ihtiyaç duyan guruplar hangileridir?

S4. Kurak mevsim aslanlar için hangi sıkıntılar getiriyor?

S5. Aslanların davranışlarında görülen değişiklerin sebepleri nelerdir?

S6.Hangi aylarda hayvanların doğum oranlarında patlama görülür?

S7.Erkek hayvanlarda üreme sürecinde görülen davranışlar nelerdir?

S8. Dişi aslanların erkek aslanlara göre belirgin farkları nelerdir?