GÜNEŞ ENERJİSİNİ KULLANIMDA VARILAN BİLİMSEL SONUÇLARIN MEYVELERİ

 

Günümüzde kullanılan enerji kaynakları ve enerji israfı küresel bazda bir çevre sorunu ortaya çıkarıyor. Bu çevre sorunları canlıların yaşam alanlarını tahrip etmekle kalmayıp büyük bir emek kaybına da neden oluyor. Ayrıca bu emek kaybı ekonomik kayba dönüştürüldüğünde devasa bir sorun ortaya çıkıyor.

            Alternatif yollardan enerji elde etme yöntemleri büyük ölçüde bu sorunları ortadan kaldırabilir. Ayrıca enerjiden tasarruf etmenin daha ekonomik olduğu da kuşkusuz kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.

Günümüzde yenilenebilir enerji hem daha ekonomik hem de daha çevrecidir. Güneş pillerinin maliyeti pahalı olsa da kısa sürede kendini amorti etmesi ve çevreci bir enerji olduğundan geleceğin enerji kaynağı olmaya adaydır. Güneş enerji santrali başlangıç maliyeti çok yüksek ve kurulumu zahmetli bir enerji santralidir. Güneş ışınlarını belli bir yere odaklayarak yüksek düzeyde enerji toplanıyor. Farklı teknikler olmasına rağmen temel prensip güneş enerjisini belli bir noktada toplamaktır. Otomotiv sanayilerinin ürettiği özel yapım aynalar güneş enerji santrallerinin maliyetinin yükselmesine neden oluyor. Güneş ışınlarının günün her saatinde yeryüzüne ulaşmamasından dolayı enerji depolama yöntemine başvuruluyor. Günümüzde Amerika ve Avrupa’da kurulan güneş enerji santralleri azda olsa elektrik üretebiliyor.

   

Rüzgarın gücünden faydalanmak tarihte görülmüş bir yöntemdir ve günümüzde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Bitkilerden elde edilen şeker ve yağın biyodizel yakıt olarak kullanımı hem yenilenebilir hem de çevreci bir yöntemdir. Doğal enerji kaynağı olduğundan ve yenilenebilir olduğundan ısıtma ve elektrik üretmek için mükemmel bir kaynak niteliğindedir. 20. yüzyıl da kullanılan en çevreci enerji akarsulardaki hidroelektrik olsa da okyanuslardaki müthiş potansiyel bu yüzyılın gözdesi olmaya adaydır.
Yükselen petrol fiyatları dünyanın en büyük ekonomilerini sekteye uğratırken elektrik ihtiyacı artmaya devam ediyor. Asırlardır güneş enerjisi geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. Ekipler 21. yüz yılın ilk güneş enerjisi tesisini inşa etmek için Güney Batı Amerika'dan İspanya'ya ve Avustralya'ya kadar uzanan bir yarış içinde.Nevada'da inşa edilen güneş enerjisi tesisi dünyanın ilk ticari güneş enerjisi santrallerinden biridir. Tek yakıtı güneş ışınlarıdır. Tamamen çalıştığında bu santral Las Vegas gibi şehirlerde 13 ine yakın evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Fakat öncelikle Nevada Solar1'in kendini kanıtlaması gerekiyor. Nevada eyaleti güç şebekesine dahil olmaya hak kazanabilmek için ekibi ile birlikte en az 18 megabayt elektrik üretip bunu ana şebekeye aktarabileceklerini kanıtlamaları gerekiyor. Nevada Solar1 kıvrımlı aynalar kullanıyor. Aynalar son derece temiz camlardan yapılıyor. İçinde hiç demir bulunmuyor. Bu aynalar güneş enerjisini normal yoğunluklarından 70 kat güçlü bir şekilde alıcı tüp adında sentetik petrolle dolu uzun bir silindire yansıtıyor. Sıvı ayna sıralarının arasında dolaşıyor. Yaklaşık 4000C'ye ulaşana dek giderek daha da fazla ısı topluyor. Sıcak tüp bunun ardından bir ısı santraline giriyor ve burada su buhara dönüşüyor. Sonunda geleneksel elektrik santrallerinde olduğu gibi buhar elektrik üretmek için bir türbine güç veriyor.Bugün enerji krizi ile karşı karşıyayız. Varili 100 doları aşan yakıt fiyatlarını ve küresel ısınmanın ciddi bir sorun olmasını hesaba katarsak herkesin güneş enerjisi kervanına katılmaya istekli olduğunu görürüz. Ekip başlangıç maliyetini düşürmek ve kaliteyi arttırmak için işe başladı. Ekip ve yatırımcılara göre en güvenli yol Kaliforniya santrallerinde kullanılan parabolik tekne sistemini daha da geliştirmekti. En büyük sorun başlangıç maliyetiydi. Çünkü güneş teknolojisi nispeten yeniydi. Güneş enerjisi dünyasında her şey incelik ve netliğe bağlıdır. Çünkü güneş ışınları bir aynadan yansımadan önce saf camdan geçer. Yansısı bir yüzeye çarpar ve yansıyarak alıcıya döner. Eğer cam kalın olur ve net olmazsa enerji kaybı yaşanır. Nevada Solar1 güneş panellerinden yaklaşık 200 bin adet kullanılacak. Bu proje için kullanılacak jeneratör döner türbinin mekanik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Etkili bir depo sistemi olmazsa güneş santralleri gece çalışamaz. Güneş enerjisi dünyası ÇEV'in deneylerini yıllardır takip ediyor gidilmesi gereken çok yol var fakat erimiş tuz bu sanayinin beklediği çözüm olabilir. Nevada Solar1 artık sera gazları salmadan elektrik üretiyor.

.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Bu Filmde Bulabilirsiniz

 1. Güneş Enerji Santrali Çalışması nasıldır?
 2. Güneş Enerji Santrali Yapımı Ve Performansları Nasıldır?
 3. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi nasıl üretilir?
 4. Güneş Enerji Santralinde elektrik enerjisi nasıl üretilir?
 5. Güneş Enerji Santrali İşleyişi nedir?
 6. Güneş Enerji Santrallerinin Zafiyeti nedir?
 7. Dünyanın ışıklar şehri olarak bilinen yer neresidir?
 8. Nevada eyaletinin kendini kanıtlayabilmesi için yapması gereken nedir?
 9. Konsantre güneş enerjisi nedir?
 10. Nevada Solar1 de kullanılan camların normal pencere camlarından farkı nedir?
 11. Nevada Solar1 de çerçeve nasıl hareket etmektedir?
 12. Nevada Solar1'in maliyeti ne kadardır?
  Nevada Solar1 ile kömürle çalışan santrallerin farkı nedir?
 13. Hangi şirket Nevada Solar1'in destekçisi oldu?
 14. Güç kulesi nasıl çalışmaktaydı?
 15. Nevada Solar1 mühendisleri aynalar üretmek için kiminle anlaştı?
 16. Cam tüplerin özellikleri nedir?
 17. Erimiş tuzun güneş santrallerindeki etkisi nedir?
  ÖZLEM SÜTÇÜ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 07010002009