Aleksandır Grahambell’in Azmi ve Buluş Dehasının Hayat Hikâyesi 45 Dakika

      Aleksandır Grahambell 3 Mart 1847’de İskoçya’nın Edinburgh şehrinde dünyaya geldi. Üç kardeşin ortancasıydı. Bell’in babası konuşma sanatı üzerine bir düzine kitap yazmış biriydi. Annesi ise kısmen sağırdı. Bell’in annesiyle iletişim kurmak istemesi onu konuşma sanatını öğrenmeye mecbur etti.

     Bell küçüklüğünde de yaratıcı bir çocuktu. 11 yaşında arkadaşının babasının değirmeninin daha iyi çalışması için bir alet icat etti. 1860’da ise babasının arkadaşının körük ve borular yardımıyla sözcükler söyleyen bir makina göstermesi üzerine kardeşiyle birlikte kendi konuşan makinalarını ürettiler. Bu makina ağlayan bir bebek sesi çıkarıyordu.

     Aleksandır geçlik yıllarında da konuşma sanatı üzerinde çalışmaya ve sesli harflerin nasıl çıkarıldığını bulmak için uğraşmaya devam etti. 1865’te Londra Filoloji Cemiyetine üye oldu. Özel bir okulda orta sınıflara ders vermeye başladı. 1870’de ise iki erkek kardeşini veremden kaybedince ailesiyle birlikte Kuzey Amerika’ya taşındı. Kanada da kısa süre kalan Bell Boston’a gitti. Babasının ünlü görsel konuşma yöntemini sağır çocuklara öğretmeye başladı. Fonotografla öğrencilerine konuşmayı öğretmeye çalıştı. Fonotograf mat bir cam üzerine frekansları geçen bir aletti. Bu alet Bell’e ses dalgaları üretmek için sürekli ama dalgalı elektrik akımı kullanma konusunda yeni bir fikir verdi. Konuşan telgraf üretme fikrini. Ancak mali destekçiler bunun para kazandırma potensiyelini görmediler ve armonik telgraf üzerinde yoğunlaşması gerektiğini söylediler. Bell bu sırada öğrencilerinden biri olan ve patronu Gardnier Greene Hubbart’ın kızı Mabel Hubbart’a aşık oldu. Ancak Hubbart armonik telgrafı tamamlamadan kızıyla evlenmesine izin vermedi.

     Bell çalışmalarına ve okuldaki işine devam ederken çok yoruluyordu. Bu yüzden kendine bir asistan kiraladı. 21 yaşında olan Thomas Watson bir elektrikçiydi. Bell ve Watson Hubbart’ı tatmin etmek için bir armonik telgraf yapmaya odaklandılar ve şubat 1875’te çalışan bir telgraf yaptılar. Bu kaba taslak bir aletti. Ama buna rağmen Bell patentini almayı başardı. Ancak bunu geliştirmek zorundaydılar. Dört ay sonra Bell bu aletle çalıştığı sırada şaşırtıcı bir buluş yaptı. Aletin bir tarafında Watson aleti tıngırdatırken Bell diğer tarafı kulağına çok yakın tuttu ve aniden kulağında belli belirsiz bir ses duydu. Haziran 1875’te Bell ve yardımcısı Watson çoklu seslerin bir telle iletilmesi konusunda başka telgraf aletlerini denediler. Askı telefonu bir tahta çerçeve içerisine yerleştirdiler.Askı telefon, adını cellat ipine olan benzerliğinden almaktaydı. Boyutu çaydanlık kadardı. Üzerinde konuşmak için bir delik bulunuyordu. Ses bu delikten iletiliyor ve zarı titreştiriyordu. Bu zarın altında çelik dil ve mıknatıs bulunmaktaydı. Zar titreşince dilde titreşmekteydi. Dilin titreşmesiyle elektro mıknatıs yukarı aşağı hareket etmekteydi. Böylece ses alıcıya iletiliyordu. Bell’e göre ses anlaşılır olmadığından başarıya ulaşmışta sayılmazdı.

    Bell’in bütün bu çabalarını gören Hubbart patentini alması için onu teşvik etti. Çünkü bu sırada Bell’in bir rakibi vardı. Ilisha Gray. Hubbart daha fazla dayanamadı ve Bell adına bir patent hazırladı. Daha sonra Bell patentini savunmak için Wasington’a gitti.Savunmasını yaparken Gray’ın patentindeki değişken direnç sözcüğü dikkatini çekti ve bunun telefon için gerekli olan akım olduğunu fark etti.

     Patenti alıp geri döndüğündeyardımcısı Watson’la birlikte bu konuda çalışmaya başladı. Sıvı iletici kullandıkları yeni bir telgraf yaptılar. Burada kullandıkları sıvı asit-su karışımıydı. Ses dalgaları bu karışımın içinde bulunan iğneyi titreştiriyor böylece ses dalgası elektrik dalgası haline dönüşüyordu. Bell Watson’la birlikte yapılan bu yeni aleti denedi ve konuşmayı iletmeyi başardı. Ancak ses çok boğuktu. Ertesi gün Bell kutupları ters çevirip tekrar denedi. Watson başka bir odaya gitti ve alıcının çelik telini kulağına doğru tuttu. Bell ağzını tüpe yaklaştırdı ve seslendi:

‘’Bay Watson buraya gelin sizi görmek istiyorum.’’

Watson sesi net olarak duymuştu, koşarak Bell’in yanına gitti.

‘’Çalıştı. Sizi duyabildim ve hemen hemen her şeyi anladım. Tebrik ederim.’’Dedi. Bell çok sevindi. Daha sonra bunu asma telefonuna uyguladı. Çelik teli konuşulan sözcüklerin nuansına tam olarak karşılık verecek şekilde ince metal bir diyafram içine yerleştirdi ve daha sonra eski dile daha benzer olan fikirlerine geri döndü.Titreyen metali doğrudan elektro mıknatısa karşı kullanmanın hedefine ulaşma konusundaki en basit yol olduğuna yaklaşımına.

    Hubbart Bell’in bu buluşu karşısında mest oldu. Şimdi yapmaları gereken şey bu icadı dünyaya tanıtmaktı.Mayıs 1876’da Philadelphia Fuarı’nda sergilendi.Bell’in bu icadı görenlerde bir hayranlık uyandırdı ve madalya ile ödüllendirildi. Daha sonra bu buluşu halka tanıttı.9 Haziran 1877’de Bell’in telefon şirketi kuruldu. İki gün sonrada Hubbart’ın kızı Mabel’le evlenmesine izin çıktı. Kısa süre sonra evlenen Bell ve Mabel çifti uzun yıllar mutlu yaşadılar. Şirket kurulduktan sonra telefon için bir talep patlaması oldu.Bu da Bell’i çok zengin etti. Bell’in birşeyler üretme tutkusu telefonla sınırlı kalmadı. 1881 yılında metal dedektör ve 1919’da hidrofil teknesini üretti. Bell 2 Agustos 1922’de 75 yaşında şeker hastalığından hayatını kaybetti.

              Aşağıdaki Soruların Cevapları Flimin Ayrıntılarında Vardır.

1-Aleksandır Grahambell ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

2-Aleksandır Grahambell’i konuşma sanatını öğrenmeye ne mecbur etmiştir?

3Aleksandır Grahambell  ve ailesi neden Kuzey Amerikaya taşınmıştır?

4-Aleksandır Grahambell hangi aletle öğrencilerine konuşmayı öğretmeye çalışmıştır?

5-Aleksandır Grahambell ses dalgalarını üretmek için sürekli ama dalgalı elektrik akımını kullanarak ne üretmeyi planlamıştır?

6-Aleksandır Grahambell kimi memnun edebilmek için armonik telgraf yapmaya odaklanır?

7-Aleksandır Grahambell’in çalışmalarında ona yardımcı olması için aldığı asistan kimdir?

8-1875’te yapılan askı telefonun ses karşı tarafa nasıl gidiyordu?

9-Bell’in rakibi Gray’ın patentindeki hangi sözcüğü görmesi ona telefon yapma konusunda fikir verdi?

10-Bell’in telefondan Watson’a söylediği ilk sözcükler neydi?

11-Bell sıvı iletici kullanarak ses dalgasını elektrik dalgasına dönüştürme fikrini asma telefona nasıl uyguladı?

12-Bell yaptığı icadı ilk olarak nerede sergilemiş ve nasıl tepkiler almıştır?

Adı Soyadı:Bahar Çağla No:9010002026 Bölüm:Biyoloji Öğretmenliği