Gökyüzünün Geçmişten Bugüne İnsanlara Medeniyet Tohumlarını Serpmiş ve Hatta Atalarımızın Hayatta Kalmanın Anahtarı Olmuştur Filmin Özeti 47 dk

 

Gökyüzü eskiden beri insanları kendisine hayran bırakan ve onlara yol gösteren bir ilah olarak görülmüştür. İnsanlar gökyüzüne bakarak oradaki yıldızları inceleyerek kendi hayatlarını bir düzene kayarlar ve ekim biçimlerini buna göre düzenlerlerdi.

Takımyıldızları insanlar için önemli bir yere sahiptir. Çünkü takımyıldızları sayesinde insanlar mevsimlerin ne zaman değişeceğini ve ne zaman başlayacağını belirleyebiliyorlardı. Takımyıldızları insanlar için yaşamın vazgeçilmez unsuru olmaktadır. İnsanların gökyüzünde bulunan yıldızları hayali çizimlerle hayvanlara ve insanlara benzeterek isimledikleri yıldız guruplarıdır takımyıldızları. Bu takımyıldızları farklı mevsimlerde farklı olarak gözükürler, çünkü Dünyanın sahip olduğu eğimden dolayı Dünya döndükçe farklı mevsimlerde farklı yıldızları görüyoruz.

Eski insanlar gökyüzünü daha iyi incelemek için çeşitli anıtlar yapmışlardır. Örneğin mısırlıların yaptığı piramitler. Bilim insanlarına göre mısırlılar bu anıtları tanrılarının yardımı ile firavunlarının mezarlarını korumak için yapmışlardır. Bazı bilim insanları da mısırlardaki astronomi bilgisine dayalı olarak bu piramitlerin yapıldığını ileri sürmüşlerdir. Bazı bilim insanları da eski çağlarda yapılan bu anıtlarda kullanılan taş kütlelerin oldukça uzaktan getirildiğini ve bunların kaldırılmasının oldukça zor olduğunu ileri sürerek belki de bazı ilahi güçlerin yardımı söz konusu olduğunu ileri sürmekteler.

Eski insanlar yıldızlar sayesinden okyanusları bile geçmişlerdir. Ağaçları oyarak yaptıkları küçük sandallarla güneş ve takımyıldızların konumlarına göre yönlerini belirlemişlerdir. Ve uzun mesafeleri rahatlıkla aşmışlardır.

Yaklaşık olarak iki bin beş yüz yıl önce Eratosthenes adındaki bilim adamı dünyanın yuvarlak olduğunu bulmuş ve ayrıca dünyanın çevresini de bugün hesaplanan gerçek değere çok yakın bir değerde hesaplayabilmiştir.

Bu filmde eski insanlardan bu gün insanlarına kadar herkesin gökyüzü bilimini nasıl kullanabildikleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARINI FİLMİN AYRINTILARINDA BULABİLİRSİNİZ

1. Mevsimler neden farklı yıldızlarla belirirler?

2. Piramitler ne zaman yapıldı?

3. Piramitler niçin yapıldı?

4. Eskiden neden dev taş yapıtlar yapıldı?

5. Eratosthenes nasıl çalışmalar yapmıştır?

6. Eski insanlar okyanusları nasıl geçtiler?

7. Sestant nedir?

8. Ayın evreleri nasıl oluşur?

9. Takımyıldızları nedir?
           Salih GÜLEN Biyoloji Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi 2009  (Fen Bilgisi Öğretmeni)