Garip Olaylar 4

    Vampir kelimesi 1734 yılında Oxford sözlüğünde resmen kabul edilmiştir. İnsanlar uzun yıllar boyunca vampirlerin kalbine kazık saplayarak bunlardan korunabileceklerine inanmışlardır. Şeytanın oğlu olarak kabul edilen Drakula insanlar tarafından vampir olarak bilinirdi. Fakat Drakula vampir değildi. Drakula düşmanlarını bir kazığa oturtarak öldürüyor ve etraflarında dans edip bu sahneden keyif alıyordu. 1477 yılında bir suikasta maruz kalarak öldürülmüştür. Eşyaları ise halen New York’ da ki Drakula müzesinde sergilenmektedir.

    Günümüz insanları arasında bir ‘ vampirizm’  akımı hüküm sürmektedir. Vampir olduklarını söyleyen bu insanlar tozlu evlerde yaşıyorlar. Gece işlerinde çalışıyor, gündüz tabuta benzer yataklarında uyuyorlar.  İnsan kanı içiyorlar. Dişçilere giderek kalıcı ya da geçici sivri dişler yaptırıyorlar.  Bunlarda kan içme ruhsatı olanlarda mevcut.

    Güneydoğu Pansilavya da esrarengiz bir kaya tanesi tespit edilmiştir. Bu kaya tanesine çekiç ile vurulduğu zaman çınlama sesi çıkarıyor. Bu bölge 155 milyon yıl önce Lokatant gölü altındaydı. Bu göl zamanla tortu tabakaları oluşturduktan sonra birkaç milyon yılda katmanlara ayrılarak tortu kayaları oluşturdu. Volkanik patlama ile kaya parçaları kayaları oluşturdu. İçerisinde ki demir kayaları kaplayarak, kayaların bu şekilde tınlamasını sağladı.

    Hindistan’ da inekler kutsal sayılır. Endonezya’da yılan balığı kültürel ihtiyacı karşılamaktadır. Bu toplumlara benzer birçok toplum mevcuttur. Bunların çoğu atalarını reakarnasyon soncu bu hayvanlarda hayat bulduğuna inanırlar.

    Evcil hayvan seçiminde insanlar artık tehlikeli olan hayvanları da tercih etmeye başlamıştır. Bu seçimler de daha çok minyatür boyutta olmalarına dikkat ediyorlar. Hayvanları ile o kadar güçlü bağ kuruyorlar ki bu hayvanlar öldükleri zaman onları dondurup, yanı başlarında tutuyorlar.

    Amazon ormanlarında birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Günümüz ilaçlarının çoğu bu bitkilerden yararlanılarak yapılmaktadır. Örneğin; Datura bitkisi ölümcül bir bitkidir. Fakat şamanlar bu bitkiyi ayinlerinde kullanarak meditasyon yapıyorlar.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.      Vampir kelimesi ilk olarak ne zaman resmileşmiştir?

2.      Drakula bir vampir miydi?

3.      Vampirler sonsuz bir yaşama sahiplerimdir?

4.      Modern çağ insanların da ki vampirizm merakı neye göre şekil almıştır?

5.      Pansinlavya’ da bulunan kayalar nasıl ses çıkarabilmektedirler?

6.      İnsanlarla havanlar arasındaki duygusal bağı açıklayınız?

7.      Drakula ne zaman ve nasıl ölmüştür?

8.      Drakula vampirizm için bir model midir?

9.      Vampirler neden gündüz ışığını sevmezler?

10.   Bahama sularında ki esrarengiz olay nedir?

11.   Bazı toplumlarda hayvanlar neden kutsal sayılır?

12.   Şifalı otların yoğun bulunduğu bölge neresidir?

                                                                                          Zehra Semiz

                                                                                          07010002003 / 5. Sınıf

                                                                                          Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği