GEZEGENİMİZİN MÜHENDİSLERİ ELEKTRİK ÜRETİYOR

 

            Rüzgârın hareket enerjisini mıknatıslar yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürüyorlar. Küçük bir dereden bile elektrik enerjisi elde edilebilir. Rüzgârın hareket enerjisini mıknatıslar yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürüyorlar. Bu filmde alternatif enerji kaynakları, çevre kirliliği, geri dönüşüm ve enerji tasarrufundan bahsedilmektedir.

Günümüzde kullanılan enerji kaynakları ve enerji israfı küresel bazda bir çevre sorunu ortaya çıkarıyor. Bu çevre sorunları canlıların yaşam alanlarını tahrip etmekle kalmayıp büyük bir emek kaybına da neden oluyor.

            Hayatımızda uygulayacağımız basit tedbirler ve alternatif yollardan enerji elde etme yöntemleri büyük ölçüde bu sorunları ortadan kaldırabilir. Ayrıca enerjiden tasarruf etmenin daha ekonomik olduğu da kuşkusuz kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Yapılarda gözetilmesi gereken bazı yalıtım tedbirleri daha az enerji kullanımına yol açacaktır. Benzine alternatif bazı yakıtlar çevreyi daha az kirletecektir. Evlerde uygulanacak bazı tasarruf tedbirleri daha az enerji üretimini sağlayacaktır. Geri dönüşüm enerji ve ham madde ihtiyacını azaltmak için çok önemli bir yere sahiptir.
Gezegen mühendisleri bir pansiyonun elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için yola koyuldular. Bu pansiyon için enerji üretebilecekleri kaynakları araştırmaya başladılar. Bu bölgede enerji üretebilmek için su ve rüzgarda karar kıldılar. Sıra keşif görevine geldi. Ama vadide su ve rüzgar yeterli değildi. Ellerinde başka seçenek olmayan mühendisler yüksek dağlara yöneldiler. Mühendisler el yapımı jeneratöre takılmak üzere bir pervane kolu yapacaktı. Jeneratörle sarılmış bakır teller ve mıknatıslar bulunur. Pervane döndüğü zaman mıknatısları döndürür ve mıknatıslarla bakır teller arasında bir elektriksel alan oluşur. Mühendisler tepeye bir rezervuar oluşturmayı ve suyu 750 m uzaklıktaki Liza nehrine pompalamayı planladılar. Bunu minyatür bir su değirmeni içinden basınçla geçirecek bu doğal olarakta jeneratörü çalıştıracaktır. Su türbini için çelik dişli çarka ihtiyaç vardı. Çarklar iki yuvarlak diskten oluşuyordu ve aralarında çelik borular olacaktı.Tony orman müdürlüğü ve itfaiyeyi hortumlarını ödünç vermek için ikna etmeye uğraştı. İtfaiyeden suyu taşıyabilmek için ultra dayanıklı hortumlar getirildi. Hortumları vadiye taşımak için iki at getirildi. Vadiye taşınan hortumlar birbirine bağlandı ve basınçlı su elde edildi. Su aktığında yaklaşıl 10 bara yükseldi. Jem tüm enerjisini rüzgar türbini için yapacağı alternatöre odakladı. Bütün mıknatısları disklerin üzerine birbirini itecek şekilde yerleştirdi. Merkez diskleri yerleştirdi ve toksin bir madde ile yapıştırarak kurumasını bekledi. Rüzgar türbininin jeneratörünü montelemek için güçlerini birleştirdiler.Dick'in yaptığı su çarkı için koruyucu kenarları ve bağlantı borusunu takmak kalmıştı. Rüzgar türbini de nerdeyse tamamlandı. Tüm parçalar bir araya getirilmeye başlandı. İki araba farı türbine kablo ile bağlandı ve pervane döndüğünde yanmaya başlayacaktı. Ancak hiç rüzgar yoktu. Sonunda rüzgar çıktı ve pervane dönmeye başladı. Fakat bu rüzgar pansiyonun elektrik enerjisini karşılamak için yeterli değildi. Bu yüzden su çarklarına yöneldiler. Yerleştirilen boruya su akmaya başladığında çarklar dönmeye başladı ve bağlanan jeneratör ile elektrik üretildi. Su türbininin elektriği şu an pansiyonda.

 

 

Sorular

 1. Rüzgar Tribünü Ve Elektrik Yapımı nedir?
 2. Hidroelektrik Santral nasıldır?
 3. Rüzgar Ve Elektrik nasıl üretilir?
 4. Gezegen mühendislerinin rüzgar enerjisini kullanmak için hangi aletlere ihtiyacı vardı?
  Mühendislerin döner pervaneyle ilgili korkuları neydi?
 5. Mühendisler yüksekten akan bir suyun gücünü ispatlamak için nasıl bir test yaptılar?
 6. Tony boru hattı için neden endişeliydi?
 7. Mühendisler pervane yapmak için neler yaptılar?
 8. Pervanenin enerji üretebilmesi için nasıl bir jeneratöre bağlandı?
 9. Dick suyun itfaiye borularından akışını sağlamak içine yaptı?
 10. Mühendisler basıncın gücünü görebilmek için nasıl bir silah kullandılar?
 11. Su çarkını döndürecek enerji yüzde kaçlık bir enerjiyi oluşturuyordu?
 12. Rüzgar türbinindeki kuyruk ne işe yarayacaktı?
 13. Rüzgar türbini kimin, kaç günlük bir çalışmasının ürünüdür?
 14. Jem, Tony'nin kaygısını ortadan kaldırmak için ne yaptı?
  ÖZLEM SÜTÇÜ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 07010002009