Gereksiz Korku(Fobi), Hayvani-İnsani Şeytan ve Uğursuzluk Kavramlarına Yönelik Düşünce Yanılgısının Toplumsal Cehalet Mantığı

Çok eski çağlarda uğursuzlara inanılıyor bunlar vahşi hayvanlarla simgeleniyordu. Ancak günümüz modern çağında bile hala bunlara inanılıyor. Uğursuzluk getirdiği düşünülen hayvanlardan korkuluyor.

İnsanın hayal gücü doğayı dehşet ve şiddet içeren bir ortama dönüştürebilir. Sanki ormanın ürkütücü sesi cehennemden geliyor. Kötü ruhların sesi ormanda yaşayan hayvanlardan başka bir şey değil.

Korkuların kökleri insan psikolojisindeki derinliklere uzanıyor. Orta çağda birçok hayvan şeytanla örtüştürülüyordu. Orta çağda şeytan yarı insan yarı hayvan bir yaratık olarak nitelendiriliyordu. Şeytanın kanı yarasanın kanıyla aynıydı çünkü ikisi de insan yiyordu. Aslında vampirlerin kanatları yoktu ve onlar da insan kanı içiyordu. İnsanları bu fikre inandıran Dracula filmiydi. Sinema insanların doğa korkularını şekillendirebiliyordu.

Yarasa gibi baykuşta böyle korkunçtur. Ama yarasaların aksine baykuşlar karanlıkta görür, zifiri karanlıkta uçamaz gözleri insan gözünden sadece 2 kat daha duyarlıdır. Bu yüzden alaca baykuş mehtaplı gecelerde uçmayı dener. Üç boyutlu belleği gelişmiştir. Uçtuğu yerleri dalları asla unutmaz buda insanlara sihirli gibi geldiğinden korkulur.

Peçeli baykuş binaların tepesinde durur ve onların sesi cehennemden geliyormuş gibidir. Yüzü beyaz olduğu için hayaleti andırır. Zifiri karanlıkta bile avını fark eder ve sesin geldiği yönü tama olarak saptayabilir.10 kat yüksek duyarlılığa sahiptir.

Kurdun gecenin çocuğu olduğu fikrini insanlar yarattı. Kalabalık kurt sürüleri de av hayvanlarına saldırdılar. İnsanların aşırı avlanması av hayvanlarını azalttı. Kurtlarda koyun, kuzu, insana saldırmaya başladı.

Yılan bazı kültürlerde bereketi simgelerken bazıları ise Havva kötülük meyvesini yemeye kandırdığından dolayı kötülük sembolü olmuştur.

Kutsal kitap da sineklerin efendisi olarak şeytan düşünülür. Çünkü insan, hayvan leşinin ve pisliğin olduğu ortamda sinek de vardır.

Cadıların şekil değişikliğiyle hayvan kılığına girdiği ve insanlara zarar verdiğine inanılır bazı kültürlerde bu yüzden kedi, tavşan, fare gibi büyücülerin ve yaşlıların beslediği bu hayvanlarda sevilmez.

İnanca göre şeytanın en belirgin özelliği olan boynuzlar geyiklerde bulunduğu için geyiklerde uğursuz sayılır.

 Aşağıdaki soruların cevapları filmin ayrıntılarında vardır.

1.Peçeli baykuşun hangi özelliği onu hayalete benzetir?

2.Yılan neden uğursuz kabul edilir?

3.Sinek in neden şeytanla bağdaştırılır?

4.Baykuşlar hangi özelliği ile diğer hayvanlardan ayrılıyor?

5.Peçeli baykuşun sesi neden derinden geliyormuş hissi verir?

6.Kedi,tavşan,fare neden sevilmez?

7.Geyikler hangi özelliğiyle şeytanı çağrıştırır?

8.Kurt neden koyunlara saldırmaya başladı?