Gemite Gnmze Meydana Gelen Tren Kazalarndan karlan Derslere Dayal Gvenli Tren retimleri

Bamza bir i geldiinde bunun bir daha olmamas iin elimizden geleni yaparz. Bu kaza aratrmaclarnn ilgi alanna girer. ngiltere'nin ilk ehirler aras yolcu treni 1830 da ilk seferine karken bir can ald. Lokomotif roketi bir izleyicinin zerine devrildi ve onun lmne sebep oldu. Tasarmclar roketi uygun frenlerle donatmay akl edememiti. Kaza bilimleri bu sre sarfnda hz trenleri ile ilgili kkl deiiklikler yapt. Modern bir tren insanlar korumak zere ina edilmeye baland. Tren kara yolu ile kullanlan aralardan en ar olandr. Tren raylarda hzlandka devasa bir kinetik enerji ykler. Trenin arl arttka hz da artar. Treni durdurmak iin enerjinin frenleme srecinde datlmas lazm. Kaza bilimcilerinin asl aratrmas bu kinetik enerjinin kaza srasnda nasl kontrol edecekleridir. lk emniyet duvar trenin d gvdesidir. Eskiden trenler ahapken bir kaza annda d gvde parampara olurdu.1937 de bilim adamlar bedre yanl yaptklarn grmek iin harekete geti. 1916 da John Robinson adl bir tren tasarmcs oluklu metal aksam gelitirdi ve onu her vagonun arkasna yerletirdi. arpma annda bu aksamlar birbirine kenetlenecek ve bir vagonun dierini bimesine engel olacakt. Kenetlenen aksamlar kinetik enerjiyi dey hale getirip teleskoplanmaya neden olan dikey hareketi engelleyecekti. Bugn Robinson'nun metal aksamlarnn modern versiyonlar olan anti dikey aralar trenlerde standart emniyet dzenekleri olarak kullanlyor. Kaza bilimcileri teleskoplanmann zmn baka bir yolla aryorlard. Ahap vagonlar 20. yz yln ilk yarsndan itibaren kullanlmaya baland. Fransa'da gelitirilen metal vagonlar tm dnyaya yayld. Teleskoplanma yerini daha yeni ve lmcl bir kaza trne brakt; st ste geme. Modern kaza bilimcileri radikal bir adm atp deformasyonu arttrma prensibi zerinde alt.Amerika ulam bakanl trenlerin yollarnda gvenliin arttrlmas iin 25 milyon dolarlk bte tahsis etti ve bu sayede Amerika bu alanda nc lke oldu.Karma 3 antropometrik tren emniyeti test aygt ile kaza annda insanlarn karlat durumlar kullanmak zere gelitirilmi tek test kuklasdr. Maliyeti yaklak yarm milyon dolar olan bu kukla dnyadaki en sofistike kukladr. Bu kukla ile yaplan testte kaza kurbanlarnn nasl ld birebir direkt grld. Kaza bilimcileri tehlikeli bir madde tayan bir trenin arpmas halinde ok az insan kayb olmas iin ellerinden geleni yapyor. Bu tr arpmada ok fazla insann hayat tehlikeye girer. Kaza bilimcileri duvarlar dayankl bir nkleer yakt kargosu gelitirdi. Kaza bilimi alannda her trl tren kazas ile ilgili gvenlik almalar devam ediyor ama kaza bilimlerinin de snrlar var, bizi her eyden koruyamaz.

Aadaki Sorularn Cevaplar Filmin Ayrntlarnda Vardr
1.      
Teleskoplanma nedir?
2.      
Deformasyonu arttrma prensibi ilk kez kimler tarafndan ne srld?
3.       Deformasyonu arttrma projesi nasl ortaya kt?
4.       Amerika'da oluturulan vagonlar tasarmlarn nereden almtr?
5.       Krkl tren fikri nasldr?
6.       Mezar ta teknolojisi nedir?
7.       Tren kaza kuklasnn ilk denemesi nerede yaplmtr?
8.      
Kukla kullanlarak yaplan testte neler izlendi?
9.      
Trenlerde emniyet kemeri bulunup bulunmamas ile ilgili neden tartlmaktadr?
10.   Profesr Galen ve ekibi nasl bir kaza testi yaptlar?
11.   Profesr Galen nasl bir zm sundu?
12.  
Kaza bilimi nasl teknolojiler gelitirdi?

ZLEM ST BYOLOJ RETMENL 07010002009