Geçmişten Geleceğe Silahlanma Yarışının Tarihçesi 60 Dakika

   Birilerin eline silah almasıyla silahlanma yarışı başladı.Dişlerimiz sivri değil,tırnaklarımız kesici ve pençeli değil,bu yüzden insanlar vahşi doğada ayakta durmak için birçok şeylere başvurmuşlar.

   Silahlanmada teknolojinin artmasıyla beraber katliamların artması vazgeçilmez oldu.Bu arayış ve yolculuk bir savaş meydanında görülmüş ve en büyük katliamların,cinayetlerin işlenildiği silahların doğmasına sebep olmuştur.Amerikan askerlerinin hayatta kalmasının en önemli nedeni yeni,gelişmiş ve donanımlı silahlara sahip olmasından kaynaklanıyor.Bu çağlar boyunca tasarımcılarda ölümcül silahları yaratmak için gelişen teknolojiyi kullandılar.Tasarımcılar daima şu sorunun cevabını aradılar; ‘’En gelişmiş silah nasıl yapılır?’’.Tasarımcılar için 4 anahtar unsur vardır.Bunlar; 1-Menzil, 2-Hedef kesimi, 3-Güç, 4-Ateş açma oranı.Tarih boyunca silah tasarımcıları yaylar ve ateşli silahlar ve makineli tüfekler olsun hep bu 4 unsur üzerinde çalıştılar.

    Binlerce yıllar silah konusunda birçok yenilik yapıldı.Ve bu tür yeniliklerin birkaçı kara savaşını değiştirdi.M.Ö (326) Makedonya,savaş tutkunu bir liderin gücünün doruk noktası Büyük İskender dünyanın gördüğü ilk imparatorluk kurucusu değildi,ama klasik dünyanın büyük bir kısmını fetheden bu savaşa susamış Makedonya krallığıdır.Makedonya krallığı bu zamanın en gelişmiş materyali olan Bronz ve Demiri işleyerek silah yaptı.Bu fikir İskender’in komşusu olan Yunanlılardan çıkmıştı.

   M.Ö ilk 1000 yılda Yunanlılar göğüs plakları ve milfer gibi savunmaya yönelik çok etkili çok etkili zırhlar yapmak üzere Bronz ve saldırı silahlarını daha ölümcül bir güç katmak için demiri kullanmışlar.Makedonya Falanks adında zorlu bir savaş makinesi icat ederek,bu düzenli batı savaşını gerçek bir başlangıcını belirliyor.Falanks başarının temel prensiplerini dünyanın dört bir yanında Radlik sahalarında görülen ekip çalışması ve eş güdüme dayanıyor.Mızrakların sarisla dedikleri 6 m yani ortalama bir askerin 3 katından daha uzun öldürme silahına dönüştü.Bu sarislerin 6 m uzunluğunda olması İskender’in askerlerine ulaşmayı daha da kolaylaştırdı.Kendi döneminde Flanks en iyi bir silahtı ve karşısında hiçbir şey duramıyordu.

M.Ö(197) Yunanistan-Sinasefala Savaşı klasik dünyanın yükselen süper gücü,Roma Falanksın yerleşmiş askeri gücüne meydan okudu.Romalılar bu süper güçleriyle Makedonya’yı paramparça etmeyi başardılar.Falanks kökleri yaklaşık 600 yılından öncesine dayanıyor.Hikayeye göre İmparator simyacıları hayat iksirini ararken tevafuk ölüm yoluna rastlıyorlar.

   Barut,savaş dünyasının şeklini değiştirdi.Barutun patlayıcı gücü,güçlü bir karışımdan geliyor.Önce yanma hızını arttırmak için sülfür,sonra yakıt olması için odun kömürü,son olarak oksijen üretmesi için Beher Çilo…gibi maddeler kullanılmış.Barutun nasıl yapıldığı Avrupaya doğrudan geldi.

   Büyük sayıda kullanılan ilk piyade silahı 1500 yıllarda orduya giren Fitil Horozlu Tüfekti.Fitille çalışıyordu.Batı Avrupa bu tekniği Japonya’dan alıyor.1815 imparatorluğun en büyük orduları savaşıyor.O gün çoğu askerler ölümcül ve güvenilir olan Çakmak taşı tüfek kullanıyorlardı.O yıllarda ihtiyaç duyulan  daha uzak mesafede düşmana atılan bir silahtı.M107 uzun mermili keskin nişancı tüfeği 2000 metrelik mesafede öldürmeyi başaran bir silahtı.Bir terörist silahıdır.M10 namlusunun içi dümdüz olduğundan düz namlu adı verilirdi.Bir ilk savaş tüfeği dakikada kabaca 3 kurşun atarken, Dr. Geo… bu atış oranı 200 katına çıkarıyor.Yani dakikada 600 kurluna çıkarıyor.

   1880 yıllarda tamircinin oğlu olan Maksim Amerika’ dan ayrılıp Avrupa’ya geliyor ve rivayetlere göre Maksim’ den ona servet karşılığında Avrupalıların birbirini daha kolay öldürebilecekleri bir silah icat etmesi isteniliyor.Maksim bunu yapıyor. I.Dünya savaşının en kötü şöhretli silahı olan dakikada 600 atış yapan ve yeni kurşunu alıp kullanılmış kurşunu atan silahı icat ediyor. Birleşmiş Devletler’ in şuan ki silahı olan M4 çok gelişmiş bir silah.Ama AK47 ve  M16 Sovyetler tarafından kullanılan çok etkili silahtır.AK47 günümüz de en yaydın kullanılan 1.sınıf ödülü almış askeri silahtır.

   AK47(Kalaşnikof) orduların,teröristlerin ve özgürlük savaşçılarının kullanıldığı düşünülüyor.AK47 içinde bir kapak,ana zemberek,sürgü taşıyıcısından oluşmakda.AK47 ağır,basit,üretimi ucuz,dayanıklı ve aynı zamanda herkesin kullanabileceği bir silah.M16 ise hafif ve aynı zamanda hedef keskinliği çok yüksek.

   Teknolojinin en büyük amacı savaşçıyı savaş ortamından çıkarmak.Şu anda binalara ve kapalı alanlara giren savaşçı robotlar yapıldı.2015 yılında Birleşik Devletlerin savaş kapasitesinde %30’un robotlar tarafından doldurulacağı kararı verildi.Teknoloji geliştikçe bu kaçınılmaz bir şey ama tartışma yaratacak bir şey.Gelecekte komut verebilen insan robot yapılacak.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1-Silahlanmada teknolojinin artmasıyla beraber hangi olumsuzluklar artmaya başladı?

2-Bu silahlanma yarışı ve arayışı nasıl başladı?

3-Amerikan askerlerinin hayatta kalmasının en önemli nedeni nedir?

4-Tasarımcılar daima hangi sorunun cevabını aradılar?

5-Tasarımcılar için önemli 4 anahtar unsur nedir?

6-Makedonya krallığı silah yapımı için hangi materyalleri kullanmıştır?

7-Bronz ve Demir işleyerek silah yapımı ilk fikir olarak hangi ülkeden çıkmıştır?

8-Makedonya’nın zorlu bir savaş makinesi olarak icat ettiği silahın adı nedir?

9-Falanks başarısının temel prensipleri nelerdir?

10-Mızrakların ölümcül silaha dönüşmesi ne zaman gerçekleşti?

11-Sarislerin 6 m uzunluğunda olmasının sebebi ne?

12-Falanks kökleri kaç yılına dayanıyor?

13-AK47 nedir ve kimler tarafından kullanılıyor?

14-Ak47 ve M16 nın özellikleri nelerdir?

15-2015 yılında Birleşik Devletlerin amacı nedir?

                                       

                                                                       Hediye SAĞLAM BİYOLOJİ EĞİTİM 3.SINIF