GÜVERCİNLERİN DEHASI ( 45 DAK) FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

                   Onlar tepemizde uçuyor ve her gün sokaklardan besleniyor.  Onlar öğrenmek ve hatırlamak gibi üstün yeteneklere sahipler. Nerde olursa olsunlar yuvalarının yolunu bulabiliyorlar. Güvercinlerin yön bulma davranışları hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. İçlerinde saklı olan yön bulma cihazı, dünyanın manyetik alanına karşı sahip oldukları duyarlılık, zihinlerinde çıkardıkları koku haritaları… Eşsiz bir solunum sitemleri, esnek iskelet kanatları sayesinde gökyüzüne hâkimdirler. Onlar kamuflaj ustaları, her yere kolayca adapte olabilirler. Güçlü bir görüş yetenekleri vardır, aşırı duyarlı kulakları ve ekstra güçlü kemiklere sahipler. Mükemmel ebeveynler, yavrularını birlikte büyütür ve birlikte emzirirler. Birbirlerine oldukça sadıklar. Belgeselde bu evrimsel dehanın, tüm bu özelliklerine ve onların gizli seyrüsefer sırlarına ortak oluyoruz. Bu onların hikâyesi.

Güvercinlerin gözler önünde bulunan evrimsel deha.Gökyüzü hakimi olan güvercinler insanlara özgü yeteneklerine sahip olan öğrenmek ve hatırlamak gibi,bilim güvercinin zekasını gözler önüne seriyor.Güvercinlerin her biri yılda 16000 lokma ve 10 kiloluk dışkı bırakır.Doğanın en başarılı türlerinden olan güvercinler antik uygarlıkta ona tapmışlardır.Sümerlilere göre tanrılara mesaj gönderen elçi olarak kabul edilirken Yunan ve Romalılara göre doğurganlığı sembolize eder. Güvercinlerin evlerini bulmadaki başarıları iç güdüleri sayesinde gerçekleştiğini süren bilim adamları güvercinlerin zekasını keşfetmeye çalışıyor.yön bulmada ki becerileri, başka hiçbir kuşun yaşamadığı yerde çabuk adaptasyon göstermesi,mesaj iletmede,posta güvercini olarak kullanılıp geçmişte yapılan savaşlarda tarihin akışını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor bazı bilim adamları da güvercinlerin kanat çırpışlarını deşifre ediyor;Güvercinler farklı yükseklikte uçuşunda kanat yapısı incelenirken tüylerin altında çok güçlü ve buna rağmen çok esnek bir iskelet yapısı vardır.Kanadı alınıp incelendiğinde insanlara benzer bir üst kol,ön kol,esnek bir bilek ve parmak şeklinde kanatlara sahip olan bu hayvanların yukarıya hareket etmesine sebep oluyor.Kalkış sırasında sert bir kürek halinde hava itilerek yukarıya kalkışı sağlanıyor.Güvercinlerin sahip oluğu kas sistemi uçuşları sırasında dinlenme anındakinin 10 katı oksijene ihtiyacı vardır.Bu yüzden eşsiz bir solunuma sahiptir.Güvercinlerde solunum;Oksijen direk olarak vücudun alt kısmında bulunan temiz havayı rezerve görevi yapan özel hava keseleri vardır.Güvercin nefes verdiğinde oksijen tek yönlü olarak ciğerlere dolar ve böylelikle karbondioksit karşımı engellenir

    Güvercinlerin kulak ve gözleri erken uyarı veren bir pusula gibidir.Güvercinlerin gözleri güneşten gelen ultraviyole ışınlarını görebilir güvercinlerin görüş mesafesi 340 derecedir güvercinler yön bulmak için gece uçmazlar.Güvercinler aşırı duyarlı kulaklara sahip ve erken gelen depremleri hisseden hayvanlardır.Güvercinlerin kafatası ile beyin arasında bulunan ferromanyetik bazı tanecikler yerin manyetik alana karşı duyarlı birimler haline gelmiştir.Güvercinler bu sistem sayesinde yerin manyetik alanında ki değişimleri hissedebilmektedir bu sistem güvercinlerin çok uzaklardan uçurulduklarında bile yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olabilmektedir.

    Güvercinlerin tek amacı gelecek nesillere hizmet ediyor olması.Yani üremesi.Güvercinlerde çiftleşmeye bakıldığında erkek güvercin dişi güvercine kur yaparak yuvasına davet eder.Erkek güvercin dans ederek dişinin ilgisini çekmeye çalışır.Böylelikle 10 günün sonunda bir çift yumurtaya sahip olan bu birey 15-18 gün yumurta çatlar yumurtadan çıkan yavruya PALAZ denir.Gözleri kapalı aç olan bu yavrular güvercin sütü ile beslenir;Güvercin sütü hayvanın kursağında ki hücreler tarafından yapılan bir salgı olup yüksek bir yağ ve dolayısıyla enerji içeriğine sahiptir.Büyüme hısı 8-10 gün içinde güvercin sütü tarafından daha sonra ise ebeveyni kursağında bulunan yarı sindirilmiş yemle sağlanır.

     Güvercinler başta fizyoloji ve psikoloji olmak üzere bilimsel çalışmalarda olmak üzere kullanılır.Ayrıca dekoratif yapıları ve uçuş yetenekleri nedeniyle bilim adamlarının dikkatini çekmiştir.Güvercinlerin eve dönüş yetenekleri Roma döneminden beri bilinmektedir eve dönüşlerine hassas bir koklamaya sahip olması,pusula olarak gözlerini kullanması,kafatasının içinde bulunan manyetik duyarlılık ve nesnelerin ana hatları izlenerek evlerine dönüşleri gerçekleşir.Böylelikle güvercinler eve bağlı eşlerine dönme arzusu dönüşlerinde etkilidir.

     Bilim adamları zevklerine göre güvercinlerin genleri ile oynayıp mutasyona uğratmışlardır. Güvercinlerin renkleri,gagaları,tüylü ayaklı olması,balon gibi şişen güvercinler,kıvırcık kanatlar…fiziksel olarak değiştirmişlerdir.İki üç nesil sonra yine atalarına benzer özellikte güvercinler ortaya çıkmıştır.

 

Güvercinler insanlara özgü üstün özelliklere sahipler. Öğrenme, hatırlama gibi. Her biri 16 bin lokma yiyebiliyor. 10 kg’lık dışkı bırakıyor. Güvercinler doğanın en başarılı türlerinden biridir.

 Sümerlerde güvercinler tanrılara mesaj gönderen elçilerdir. Yunanlılar ve Romalılara göre doğurganlığın sembolüdür. İncil’de Hz.İsa’ya görünen kutsal ruh, güvercin şeklinde tasvir edilir. Tavuklardan önce en çok güvercin eti yenilirdi.

 Evlerini bulabilmeleri çığır aşmıştır. İletişim amacıyla kullanılmıştır. Antik Mısır’dan beri askeri güçler arasında mesaj iletmek için kullunılmış. Savaşların hatta tarihin akışına etki etmişlerdir.

 Bilim insanları güvercinlerin zekasını araştırıyorlar. Yön bulabilmelerini, başka hiçbir kuşun yaşamadığı yerlerde nasıl hayatta kalabildiklerini inceliyorlar. Nasıl uçtuklarını inceliyorlar.

 Londra yakınlarındaki Kraliyet Veterinerlik Fakültesinde Havacılık uzmanları yüksek hızlı kameralar kullanarak güvercinlerin kanat çırpışlarını inceliyorlar. Uçma yeteneklerini araştırıyorlar. Tüylerinin altında çok güçlü ve esnek bir iskelet var. Güvercinlerin kas sistemi uçuş halindeki oksijen ihtiyacı dinlenme halindeki oksijen ihtiyacından 10 kat daha fazladır. Bundan dolayı dolayı güvercinler eşsiz bir solunum sistemine sahipler. Bu sayede soludukları havadan insanlardan daha fazla oksijen elde ederler.

 Güvercinler gittiklere yere kolayca adaptasyon oluyorlar. Genetik değişmeler oluyor. Kuç yetişticileri bu özellikten yararlanarak farklı özelliklere sahip kuş yetiştiriyorlar. Yalnız bu güvercinler çiftleştikleri zaman normal güvercinler elde edilebiliyor.

 Güvercinler 340 derecelik görüş alanına sahipler. Bu sayede yere indiklerinde yiyeceklerini yiyebiliyorlar aynı zamanda kartal gibi yırtıcı kuşları görebiliyorlar. Güvercinlerin gözleri güneşten gelen ultra viyole ışınları fark edebiliyorlar. Bu özellik yön bulabilmelerinde çok önemlidir. Bundan dolayı gece uçmazlar.

 Güvercinler insanlardan 200 kat daha düşük frekanstaki sesleri duyabiliyorlar.

 Güvercinlerin yavrularına palaz denir. Salgıladıkları süt sayesinde 48 saat sonra yavrular ağırlıklarının iki katına ulaşıyorlar. Süt kursaktan salgılanır.İnsan ve inek sütüne göre daha fazla besin içerir. 35 gün sonra yetişkin birer güvercin olurlar. Bir çift güvercin 12 ay içinde yaklaşık 52 güvercin olabiliyor.

 Güvercinlerin diğer bir özelliği olan hatırlama için, araştırmacılar deney yapıyorlar. Güvercinler ana hatları belirgin olan nesneleri daha iyi ayırt ederler. Böylece yönlerini daha iyi buluyorlar.

 

 

 

 

Aşağıdaki Soruların   Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.           

 

1-Antik çağda güvercinler dinde neyi sembolize eder?

2-Güvercinlerin görüş mesafesi kaç derecedir?

3-Güvercinlerin eve dönüşlerinde en etkili duyuları nelerdir?

4-Güvercinler yılda kaç kilo yem tüketir,kaç kilo dışkı bırakır?

5-Palaz nedir?

6-Güvercinlerin kuluçka süresi kaç gündür?

7-Güvercinlerin büyüme süresi kaç gündür?

8-Güvercin sütü nedir?

9-Güvercinlerin solunum sistemini yazınız?

10-Güvercinlerde manyetik duyarlılık nedir?

11-Güvercinler nasıl yükselir?

12-Güvercinler mutasyona uğratıldıklarında ne gibi özellikte güvercinler oluşur?
13-Güvercinler hangi özellikleri için insanlardan daha üstündürler?

14-Eski uygarlıklarda güvercinler neyi temsil etmişlerdir?

15-İncilde güvercinin anlamı nedir?

16-Güvercinlerin uçma yeteneklerini sağlayan sistemi anlatın?

17-Güvercinlerin evrim süreci nasıldır?

18-Güvercinlerin görme özellikleri hakkında bilgi verin?

19-Güvercinlerin duyma özellikleri nedir?

20-Güvercinler nasıl çoğalır?

21-Kuş sütü nasıl oluşur?

22-Güvercinler en çok neyi hatırlayabilirler?

23-Güvercinlerin solunum sistemi nasıldır?

                                                             REMİZYE TUZCU EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF

 

 

 

 

  1. Güvercinlerin sahip olduğu üstün özellikler nelerdir?
  2. Güvercinler çok uzak yerlerden eve dönüş yolunu nasıl bulurlar?
  3. Onların yön bulması üzerine ortaya atılan görüşler nelerdir?
  4. Güvercinler dünyayı nasıl algılıyorlar?