Galileo’nun Hayat Hikâyesi

    Galileo Galileı 15 Şubat 1564’de İtalya/ Pisa’ da dünyaya gelmiştir. 6 kardeşten en büyüğüydü. Babası müzik deneyleri yapan tanınmış bir müzisyendi. Babası müzik deneyleri yaparken Galileo’ da bu deneylerde babasına yardım ederdi.1581’ de Pisa üniversitesine tıp okumak için gitti. Bir süre sonra buradaki eğitimini bırakıp, matematik alanında çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra da Pisa üniversitesine, matematik profesörü olarak geri döndü. 1592’ de de Pisa üniversitesinden ayrılarak Podova üniversitesine gitti.

    Galileo, ’casus camı’ olarak bilinen bir keşif olduğunu duymuştu. Bu aygıt uzağı yakına getirebiliyordu. Bunu temin etti ve kısa sürede nasıl çalıştığı kavramıştı. Daha sonrada bunu geliştirerek daha büyük ve daha güçlüsünü yaptı. Para kazanmak için bunu Venediklilere sundu.

    Geliştirdiği teleskopuyla gökyüzünü incelemeye başladı. Ayı, yıldızları, evreni… Teleskopunu Jüpiter’e çevirdiğinde bunun etrafında 4 tane uydusu olduğunu görünce hayrete düşmüştü( 7 Ocak 1910). Çünkü bu, şu anlama geliyordu, everen İncil’de yazdığı gibi bir sıvının içinde değildi ve evren hareket halindeydi. Bunu hemen çevresine anlatmaya başladı.18

    Kilise de Aristo’nun 4. Yy öğretileri temel alınıyordu. Bu anlayışa göre dünya merkez de ve sabit olduğunu yıldızların güneşle beraber onun çevresinde döndüğünü söylüyordu.

    İlk olarak Nicolas Coperning merkezde güneşin olduğunu ve dünyanın onun etrafında döndüğünü ifade etmiştir. Daha sonrada bir keşiş olan Geordano Burunu’ da güneşin merkezde olduğunu söylediği için bir kazığa oturtularak yakılmıştır. Koperherning de heleosentrik yasayı geliştirerek, dünyanı sabit olmadığını güneşin etrafında döndüğünü söylemiştir.  Katolik kilisesi bu düşünceye sahip olanlara akıl almaz işkenceler yaparak öldürmüşlerdir.24

    Kilise 5 Mart 1616 da heleosentrik teoriyi yasaklamış Galileo’yu da bu çalışmaları bırakması için uyarmıştı. 1623’ de, 8. Urban papa olmuş ve Galileo artık çalışmalarını serbestçe yürütmeye başlamıştır. 1624’ de başladığı kitabı 6 yılda tamamlamış ve 8. Urban kitabın Koperherning savunucusu olduğunu söyleyerek, Galileo’nun yargılanmasını emretti. 22 Temmuz 1633’ de Galileo müebbet hapis cezası aldı ve 1 Aralık 1633’de de bu ceza ev hapsine çevirtildi.  Galileo çalışmalarını sürdürdü ve bunları gizlice dünyanın her yerine ulaştırdı. 8 Ocak 1642’ de öldü. Katolik kilisesi 31 Ekim 1992’ de Galileo’nun haksız bir cezaya çarpıtıldığını kabul etti.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.      Galileo neden yargılanmıştır?

2.      Merkezde güneşin yer aldığını söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

3.      Galileo ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

4.      Galileo ne zaman ölmüştür?

5.      Galileo hangi üniversitelerde çalışmıştır?

6.      Galileo’nun suçsuz olduğu ne zaman belli oldu?

7.      Mahkeme Galileo’ya ne ceza vermiştir?

8.      Casus camını kimler icat etmiştir?

9.      Galileo teleskopu ne amaç için geliştirmiştir?

10.   17.yy da dünyanın konumu için ne düşünüyorlardı?

11.   17.yy da Katolik kilisesi yeni düşünce akımlarına karşı tavrı nasıldı?

12.   Koperhning teorisi nedir?

                                                                                          Zehra Semiz                                                                                                                                                                     

                                                                                          07010002003 / 5. Sınıf

                                                                                          Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği