Gece Avcılarının Görme Yeteneklerinin Bilimsel Açıklama 51 dk

Kuzey Botsvana. Gözün optik merkezinde bulunan görme çukurlarındaki koni hücreleri sayesinde göreme yetenekleri mükemmeldir ve ayrıntılı görebilirler. Odaklama yetenekleri mükemmeldir. Hatta havada uçarak avlanan kuşların her bir gözünde iki tane görme çukuru vardır. Marubu leyleği leş artıklarını yemesine rağmen yiyeceğini önce yıkar. Akbabalarda yemekten önce yıkanır. Akbaba karanlık çökünce görme yeteneğini kaybeder. Bizler gece görmek için yüksek teknolojili gece görüş kameraları kullanırız. Görüntüleri görünmez bir ışıkla aydınlatırız. İhaha kaplanlarının sürüsü ortya çıkıyor. Yukarda bir başka gece avcısı daha bekliyor. Puhular, gözleri kafatasının yarısını kaplar. Böylece gece çok daha iyi avlanabilirler. Baykuşlar kafalarını 270 döndürebilirler. Bunu biz yapamayız. Denersek bile boyun damarlarımız kesilir ve bayılırız fakat baykuşlarda çift atardamar var ve boyunlarını rahatlıkla çevirebiliyorlar. Böylece önlerindeki ve arkalarındaki avı rahatlıkla görebiliyorlar.
    İhaha sürüsü karanlıkta çok rahat görebilirler. Çobi nehrinin iyice karanlığa bürünmesini bekliyorlar. 1000 kadar bir buffalo sürüsü nehir kenarına su içmeye gelir. Buffalolarda gece görebilirler. Aslanların da gözleri gece görüşüne uygundur. Buffalolar tehlikeyi fark edip kaçıyorlar. Aslanlar tarafından sıkıştırılan buffalo gece görme yeteneğine sahip fakat aslanlar kadar iyi göremezler. Buffalolarda derinliği algılama yeteneği daha yavaştır. Buffaloyu öldüren aslanlar gece yaşamına ve gece avlanmalarına karşı kendilerini geliştirmiştir. Aslanlar gündüzleri müthiş görme yeteneklerini yitirirler. Gözlerindeki koni hücreleri artan ışığa tepki gösterir. Dünyayı yeniden renkli görmeye başlıyorlar. Çok geçmeden güneş ışığı aslanların gece gözleri için fazla parlak gelmeye başlar. Kestirmek için kendilerine gölge bir yer aramaya başlarlar. Gündüz gözleri bizden iyi görmeyen
aslanlar hareket eden nesneleri bizden daha iyi fark ederler. Aslanlar avlanmak için geliştirilmiş diyebiliriz. Gündüz büyük avlar ona göre değil.
    Bilim, köpeklerin kedilerden daha iyi bir renk görüşü olduğunu ispat etmiştir. Onlar dünyayı mor, mavi ve yeşil tayfta görürler. Köpeklerin dürbün görüşü uzun çalılıkların arkasından 1 km uzaklığı bile görebilir. Gözlerindeki çomak hücrelerin sayısı %80'i bulan köpeklerin gece görüşü de iyidir. %20 oranındaki koni hücreleriyle de gün ışığında bile avlarını fark edebilirler. Yabani köpekler. Afrika’nın en etkili yırtıcı hayvanlarındandır. Her beş avlarından dördünü alt ederler. Bu tespite göre aslanlara göre daha başarılıdırlar. Saatte 56 km . hızla koşabilirler. Öldürme ve yeme işlemini hemen halletmeleri gerekir. Başka avcılar gelebilir. Avladıkları ceylandan 10 dk. Sonra geriye birkaç kırıntıdan başka eser kalmıyor. Karanlık basınca zebralar, ceylanlar korkmaya başlıyor. Aslanlar sezgileriyle avlarının yerlerini belirler ve sürü toplanır. Karanlık çökünce güçleri yerine gelir. Hiçbir av onlardan kaçamaz.
   Filler yavrularına düşkün hayvanlardır. Gerekirse aslan sürüsüyle yüz yüze bile gelebilirler. Gece avcıları için avlanma gösterisi başlıyor. Gece avcılarının farklı özellikleri vardır. Bir Afrika mis kedisinin kulakları son derece iyi duyar ve gözleri keskindir. Puhunun iki kulağının boyu birbirinden farklıdır. Kulakların duyma derecesi farklı olduğundan puhular dışarıdaki sesleri 3 boyutlu algılayabilirler. Hatta sadece ses yardımıyla avlanan bazı kuşlar vardır. Gece avcısı olan bir diğer hayvan ise jenetlerdir. Ama onları izleyen bir başka gece bekçisi daha var. Galagonların göz boyu ve göz yapıları daha farklıdır. Gözleri büyük bir pencere gibi ışık toplar. Bu ışıklar gözün içinden geçer ve çomak hücrelerindeki ağ tabakaya düşer. Çomaklar renkleri algılayamadığından görüşleri tek renkli olabilir. Aynı göz başka gece görüş teknolojilerine de sahip. Işık optik sinirlerin yer aldığı tabakalardan geçiyor ve daha sonra çomaklarda ışığa duyarlı pigmentlere boya maddelerine çarpıyor. Çomakları ilk geçişte ıskalayan ışıksa yoluna devam ediyor ve tapethum adı verilen ve ayna görevi yapan kısma yansıyor, çomakları uyarmaya gidiyor. Galagonun görme duyusunu çok iyi duyan kulakları tamamlıyor. Baykuş kanatlarındaki saçaklar sayesinde ses çıkarmıyor ama galagonun gözleri onu kurtarıyor. Gece avcısı olan bir diğer canlı ise steatomus cinsinden bir fare. Onun dünyayı görüşü biraz bulanık. Kabarık gözleri ona geniş bir görüş sağlıyor. Bu da ona tehlikeleri fark etmesi için gerekli. Gözleri en küçük bir saldırı hareketini bile algılayacak şekilde evrimleşmiştir. Benekli puhunu gözlerinde de kendine özgü numaralar var. Göze giren ve ağ tabakaya doğru yol alan ışık pekten denilen ve ağ tabakayı besleyen bir perdeden geçiyor. Baykuşun gözleri ışığa konilerden 500 kere daha duyarlı olan çomak hücreleriyle dolu. Gündüz kuşlarında olduğu gibi baykuşun gözünde de çomak hücrelerince zengin küçük bir görme çukuru var. Baykuş karanlıkta avının yerini hiç şaşırmadan tayin edebilir. Kedilerin görme yeteneklerinin arkasındaki sır nedir?
    Kedilerin gözlerinde çok sayıdaki çomak hücrelerinin dışında ışığı yansıtan tapethum adlı bir zar tabakası oldukça gelişmiştir. Kedilerin gözleri insanların gözlerinden 150 kat daha fazla ışık yansıtır. Gözlerindeki tuhaf parıltı bunun sonucudur. Ayrıca gözdeki parlaklığın bir diğer sebebi gözlerindeki rivoflavin adındaki vitamindir. Aslanlar, baykuşlar ve Şaprak çakallarının da görüşü de köpeklerinki gibidir. Renkleri ayırt edebilir ve odaklandıkları şeyi ney görebilirler. Sauti aslanları dolunay varken avlanmazlar. Aslan mükemmel gece görüşüyle gece avcılarının kralıdır. Gece görüşü az olan zavallıların ise karanlıktan sakınması gerekiyor.

 

   

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır
 

 1-Avcı kuşların görme yeteneğinin yüksek olmasının nedeni nedir?         

 2-Hayvanların gece görmesini sağlayan hücre hangisidir?

 3-Gece gören baykuşlar neyle beslenir?

 4-Kedilerin görme yeteneklerinin arkasındaki sır nedir?

 5-Ormanlar kralı aslanlar ünlerini müthiş gözleri sayesinde mi kazandı?