FRAVUN KRALLAR VADİSİ ( 68 )

FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

    Fravun Vadisi Mısırın başlıca krallarının gömüldüğü yerdir. 1.Seti, Ramses, 3.Tutmotiz buraya gömülmüştür. Bu sadece Fravunların hikayesi değil, aynı zamanda burayı inşa eden binlerce işçinin, ölümün ve hırsızlığın, yıkımın ve yeniden keşfin öyküsüdür.  Yapımından  3500 yıl sonra krallar vadisi benzersiz öyküsünü anlatıyor. Krallar vadisinde tam 62 mezar bulunmuştur. Hepsinde maddi hazineler bulunmasa da bilgi açısından her biri servet değerindedir. Vadi yüzeyinin altı mezarlarala doludur. Pek çoğunda  ise Tutankanun dan  daha önemli Fravunlar gömülmüştür.Bu Fravunlar değerli eşyaları ve hazineleri ile birlikte gömülüyorlardı. Nedeni; dünya hayatından güvenle çıkıp, tanrılar arasında yerini alabilmesi için dikkatlice tasarlanmış yapılardır. Bu mezar tek bir amaca hizmet eder. Bu vadiye cesedi mumyalanmış bir şekilde altın maskesini takmış olarak gider ve bir mucizeyle yeniden canlanır inancındadırlar. Bu sıra dışı olay büyülerin, sihrin,  duaların yardımıyla mezarların içinde gerçekleşir.  Mezar saraydan daha önemlidir. Saray da hayatta iken yaşanır. Ama mezarlarda sonsuza dek.  Bu nedenle krallar değerli eşyalarıyla gömülüyorlardı. Hepsi ebedi yaşam içindi. Krallar vadisi eski Mısır’ın tam kalbinde Vally’in Batı Kıyısında yer alır. Sadece 5 km ilerde Thebes Şehri bulunur. Burası Mısır’ın altın çağında iken Başkentiydi.  Kralın mahiyetine ev sahipliği yapmıştır.  Vadideki mezarların inşa edildiği, refahın ve4 zenginliğin merkezidir. Oldukça gelişmiş ve  zengin bir şehirdi. İsa’dan önce 1279’da şehir büyük bir acıyla sarsılmıştır.  Fravun 1.Seti ölmüştür. Krallar vadisine son yolculu

ğuna başlamıştır. Önce mumyalama işlemine başlanmıştı.  Mumyalanma nedeni, öldükten sonra geri dirilmeye inanmalarındandı.  Mumya bedeni koruyucu özelliğe sahipti. Mumyalama işlemi 70 gün sürüyordu.  Bu oldukça zor ve karmaşık çalışmaydı. Önce vücut suyu alınıyordu.  Sonra tüm organlar çıkarılıyordu.  Vadi 500 yıl boyunca kralların mezarı olarak kullanıldı. Krallar vadisinin günde 5000’den fazla ziyaretçisi vardır. Bu oran önümüzdeki yıllarda ikiye katlanacaktır.

         Vadinin geleceği belirsiz olabilir. Yeni keşifler oldukça insanlar buraya gelmeye devam edeceklerdir. Kayaların altında daha neler var  kimse bilmiyor.  

Nil’in batı kıyısında yer alan krallar vadisi Mısır krallarını gömmek için inşa edildi. 5 km ilerisinde bulunan doğu kıyısında ise Thebes şehri yer almaktadır. Bu şehir Mısır’ın altın çağ döneminde bu ülkeye başkentlik yapmıştır.  Thebes gelişmiş ve zengin bir şehirdir. Mısırlılar ölümden sonra yaşama inandıkları için ölen kişiyle beraber değerli eşyalar, yetecek miktarda gıda, su ve şarapla beraber krallarını bu mezarlara gömerlerdi. Ölümden sonra ki yaşamın sonsuz olduğuna inandıkları için bu mezarlara saraydan daha çok önem verir ve süslerlerdi.

     Ölüler gömülmeden önce naaş birçok işleme tabii tutulurdu, bu işlemler mumyalamayı gerçekleştirmek için yapılırdı. Bedenin tüm sıvısını almak için volkanik taştan yapılan bir bıçak ile ölünün tüm iç organları çıkarılırdı ve daha sonra en iyi ketenle sarılıp belirli yerlere tılsımlar konulurdu ve mumyalama işlemi tamamlanırdı. Bu işlem 70 gün süren bir çalışma sonucu biterdi. 

    Yapılan ilk mezarlar L planına sahipken daha sonra az yer kaplamak için düz bir hat şeklinde inşa edilmeye başlandı. Mezarların duvarları boyanır, kralların tekrar canlandığında yolunu bulması için duvarlara resim, yazı şeklinde betimlemeler yapılırdı. Böylece Fraun doğru yolu bularak cennete ulaşabilirdi.

    Normal halk bu mezarları hiçbir zaman göremez ve ulaşamazdı. Vadi dört bir taraftan korunurdu. Mezarların inşasında çalışan ve krallar tarafından güveni kazanan bir sınıf mevcuttu.

    Sırtlanlar yılı olarak nitelendirilen dönemde ise halk giderek fakirleşmiştir. Kazığa oturtularak idam edilmelerine rağmen hırsızlar bu dönemde artmışlardır. Bu mezarlardaki değerli eşyaların birçoğu çalmışlardır. Geriye kalanları ise altınlara ulaşmak için yakmışlardır. Vadinin artık güvenliği sağlanılmadığı için yeri değiştirilmiştir.

    19.yüzyılın başlarında, İtalyan asıllı Benzoni sirkteki işinden ayrılarak, Mısır’a sefer de bulunmuştur. Benzoni krallar vadisine soygunculardan sonra ilk ayak basan kişidir.  İ.Ö.1279’ da ölen Fraun 1.Seti’nin mezarını bulmuştur.19.yüzyılın sonlarında ise her isteyen krallar vadisinde kazı yapabiliyor ve her istediğini alabiliyorlardı.

     Karter yaptığı kazılarda yerin 9m aşağısında bir mezar girişi bulmuş ve kazıya devam ederek Tutam Kamon’un mezarına ulaşmıştır. Burasının 500 bin paha biçilmez altın ile dolu olduğunu görmüştür. Karter bu nesnelerin hepsini tek tek fotoğraflayıp kayıt altına almıştır. Daha sonra bunları Kahire’de ki Mısır müzesine götürmüştür.

    Arkeologlar bu vadide ki en büyük mezarın Tutam Kamon’un mezarı olduğunu uzun süre savunmuşlardır. Daha sonra sürdürülen kazılar sonucu bu düşünceyi yıkmıştır. 1995 de K5 olarak adlandırılan mezar bulunmuştur. Bu mezar 150 odalı ve 300 bin metre karelik bir mezardır.   

         Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.   Krallar vadisi neresidir?

2.   1 Kasım 1922 de burada kaç mezar bulundu?

3.   Krallar vadisinin yapılma amacı nedir?

4.   Mumyalama işlemi kaç gün sürer?

5.   Mezarın inşası ne zaman başlar?

6.   Mumyalama işlemi nasıl yapılır?

7.   Mezarların duvarları neden motiflerle süslenirdi?

8.   Benzoni kimin mezarını bulmuştur?

9.   Doksanlı yıllara kadar en büyük mezarın kimin olduğuna inanılırdı?

10.   Vadideki en büyük mezar kaç odalıdır?

11.   Soygunculardan sonra vadiye ayak basan ilk kişi kimdir?

12.   Mezarların yapımı kaç gün sürerdi?

                                                                                          Zehra Semiz                                                                                                                                            

                                                                                          07010002003 / 5. Sınıf

                                                                                          Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği  

 

 

 

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

  1. Krallar Vadisine kimler gömülürdü?
  2. Mezarlara saraydan daha fazla değer verilmesinin nedeni nedir?
  3. Krallar neden değerli eşyaları ile birlikte gömülürdü?
  4. Krallar vadisi nerede bulunur?
  5. Ölüleri mumyalama nedenleri nedir?
  6. Fravun Krallar Vadisi ziyaretçi bakımından nasıldı?