Firavun I. Ramses’in Hayatı

   Yirmi yıllık kazılar sonucu, kutsal kitapta adı geçmesine rağmen yeri bilinmeyen ve sadece efsane olduğuna inanılan Ramses' in şehri bulunmuştur.

   Yahudiler hakkında kutsal kitapta Mısır da onurlandırılan konuklar şeklinde söz edilmesine rağmen Firavun onlara karşı tavrı acımasız bir şekilde yön değiştirmiştir Firavun., İbrani kadınlarının doğurduğu bütün erkek çocuklarının öldürülmesine dair emir vermiş ve biri hariç çocukların hepsini öldürtmüştü. Öldürülmekten kurtulan çocuk Musa'ydı. Musa'nın annesi, Musa'yı bir sepet için koyarak onu Nil' bırakır ve Musa akıntı ile beraber Pi Ramses şehrine kadar akıntıyla sürüklenerek Firavun krallığına ulaşır. Onun çocuklarıyla beraber bir Mısır prensi olarak büyür. 

    Bir Mısırlının, bir Yahudi'ye işkence yaptığını gören Musa buna dayanamayarak Mısırlıyı öldürür. Bunun üzerine Fraundan kaçarak Mısır' ı terk etmek zorunda kalır. Sina çölüne gelen Musa burada evlenerek, çobanlık yapmaya başlar.  Burada kırk yıl boyunca basit bir yaşam sürer.  Bir gün tanrının meleği ona yanan bir çalının ardından görünür. Tanrı, Ona yanan çalıdan seslenerek  ' Seni Fraun ' a yollayacağım benim halkım olan İsrail oğullarını Mısırdan çıkar' dedi. Böylece, Mısırdan çıkış öyküsü başlamış oldu. Araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu, bu yanan çalının Aziz Kempt Manastırında olduğunu tahmin ediyorlar. 

    Musa, Firavun ile karşılaştığında halkının özgür bırakılmasını istedi. Fakat Ramses bundan hiç etkilenmemiştir. Bunun üzerine Musa asasını yere attı ve asa yılana dönüştü. Bunun üzerine Ramses' in büyücüleri de aynı şekilde karşılık verdiler. Musa'nın yılanı bu büyücülerin yılanlarını yutmasına rağmen Ramses bundan hiç etkilenmedi. Bu olayın ardından kutsal kitapta geçen on felaket başladı. Etopya' da kutsal kitapta geçen ve ilk felaket olana sağanak temmuz yağmurları başlamış, verimli toprağı aşağılara çekmiştir. Bu toprak Nil' i kirletmiş, suda ki balıkların ölümüne sebep olmuştur. Yaşanan ikinci felakette ise Nil'de ki kurbağalar karaya kaçtı. Bunun sonucu olarak suda sinekler ve tatarcıklar artı. Böylece üçüncü ve dördüncü felaketlerde başladı. Su basan topraklarda şarbon salgını boy gösterdi. Bunun akabinde beşinci ve altıncı felaketlerde yaşandı. İnsanlar berbat deri hastalıklarına yakalandı. Yedinci felakette ise aşırı şekilde ve büyüklükte dolu yağarak ekinleri kırıp geçti. Sekizinci felakette ise yoğun şekilde çekirgeler üremiştir. Dokuzuncu felakette ise çekirgeleri önüne katıp sürükleyen kum fırtınaları başlamıştır. Onuncu felaket ise ilk doğan oğulların ölümüne sebep oluyordu. Yahudilere kapılarını koyun kanı ile boyanması emredilerek bu felaketten kurtulmaları sağlanılmıştır. 

    Araştırmacılar Ramses' in onuncu felakette ölen oğlunun Amon Helheşpet olup olmadığını araştırıyorlar.  Yapılan bazı çalışmalar sonucunda Amon Helheşpet ' in çocukken değil de 30'lu yaşlardayken öldüğü düşünülüyor.

    Ramses geleneksel Set bayramında kendini tanrı olarak ilan etti ve büyük oğlunu da yardımcı kral olarak atadı. Kendisi tanrı, oğlu kraldı.

    Yaşanan on felaketin ardından Ramses, Musa'nın halkını alıp Mısır'dan gitmesine izin verdi. Fakat oğlu bunu kabul etmeyerek savaş arabalarıyla onların peşine düştü. Kızıl Deniz yakınlarında onlara yaklaştılar. Bu sırada gökten bir ateş sütunu indi ve böylece Firavun durmak zorunda kaldı. Musa asası ile Kızıl Denize doku ve deniz ikiye ayrıldı. İbraniler buradan geçerek kurtuldu. Ateş setti ortadan kalkınca Firavun ordusu da onları takip etti ve son İbrani de geçtikten sonra deniz birleşerek Firavun ordusunu adeta yuttu.

    Kahire müzesindeki Ramses' in mumyasında yapılan çalışmalarda 90 yaşında öldüğü belirlenmişti. Bunun için İbranileri kovalayan Ramses olamazdı. Oğlu Amon Helheşpet olma ihtimali üzerine araştırmacılar çalışmalar yapmıştır. Amon Helheşpet 'in ölümüne dair, başında bulunan bir kırığa göre düşünüldüğünde bu kırık ya savaşta ya da Kızıl Deniz de bu darbeyi aldığı düşünülebilinir.

    Araştırmacılar, Kızıl Deniz'in yanlış tercüme edildiğini aslında kutsal kitapta geçen yerin Saz Deniz'i olduğunu söylüyorlar. Buna göre İbranileri takip eden Amon Helheşpet bataklığı geçemeyip İbraniler tarafından öldürüldü.

    Yapılan kazılarda bulunan dört kafatası üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Ramses' in büyük oğlu olan Amon Helheşpet 'in kafatasına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ramses ile benzerlikleri ile Amon Helheşpet olabilecek kafası bulunmuştur. Bulunan kafatası yetişkin yaşta öldüğünü gösteriyordu. Buda Amon Helheşpet' in çocuk yaşta ölmediğini gösteriyordu. Buna göre onuncu felakette geçen, ilk çocuk tanrının eli ile ölecek ibaresi yanlış yorumlanmış olabileceğini gösterir. Burada ki 'tanrının eli' ibaresi, onun elçisi aracılığıyla anlamına geliyor ise İbranileri takip eden Firavun, Kızıl Deniz de değil Musa ile savaşarak öldüğünü gösterdiğini savunuyor araştırmacılar.

    Ramses 150 çocuğu ve 200 karısından daha uzun yaşadı. 90'larındayken öldü. İlk karısının şerefine 10 Fraun daha Ramses adını almıştır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.      Yahudi olan Musa nasıl Firavun' un oğlu olarak büyüdü?

2.      Musa neden Mısır’ terk etmek zorunda kalmıştır?

3.      Musa’ya ilk vahiy nasıl gelmiştir?

4.      Yanan çalı nerede bulunmaktadır?

5.      Yahudiler 10. Felaketten nasıl korunmuşlardır?

6.      Ramses gücünü ve kibrini hangi tapınakta göstermiştir?

7.      Ramses ne zaman kendini tanrı olarak ilan etmiştir?

8.      Firavun ve orduları nerede ve nasıl yok olmuşlardır?

9.      Ramses’ in kaç çocuğu ve kaç eşi vardır?

10.   Firavun’un İbrani kadınları ilgilendiren emri nedir?

11.   Ramses şehri ne kadar sürede bulunmuştur?

12.   Ramses kaç yaşında ölmüştür?

13.   En büyük oğlu kimdir?

14.   Musa kaç yıl Mısır’dan uzak kalmıştır?

15.   Musa Mısırdan kaçtıktan sonra neden geri dönmüştür?

16.   Ramses’ in şehrinin adı nedir?

17.   Musa Mısır’dan kaçtıktan sonra nereye gitmiştir?

18.   Yaşanan ilk felaket nedir?

19.   Ramses’ in mumyası hangi müzededir?

20.   Felaketler sırasında meydana gelen salgın hastalık hangisidir?

21.   Amon Helheşpet kimdir?

22.    Amon Helheşpet’ e ait olduğu düşünülen kafatasında ki kırığın nasıl meydana gelmiştir?

23.   Musa’nın aldığı emir nedir?

24.   Ramses hangi eşinin şerefine on firavuna daha Ramses ismini vermiştir?

                                                                                          Zehra Semiz                                                                                                                                           

                                                                                          07010002003 / 5. Sınıf

                                                                                          Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği