Frasier Adası Ekosistemi Canlıları

 

Frasier Adası dünyanın en büyük kum adasıdır. Tropikal yağmur ormanları var. Buranın yerlileri 6 bin yıl önce buraya dingolarını getirir. Dingolar kendi alanlarını belirlemek için idrarlarını bırakılar. Dingolardan başa adada dev kertenkeleler var. Kertenkeleler asitli göle ve ormana yakın dururlar. Kaplumbağa yumurtaları ile beslenirler. Frasier Adasındaki göllerde erkek misk ördekleri dişi ördeklerin ilgisini çekmek için suda çeşitli hareketlerde bulunur. Frasier adası örümcekleri avını ağına sararak yer. Ekinadlar ise dikenleri sayesinde kendini korur ve avlanırlar. Kaplumbağalar ise yumurtalarını kuma saklamak için geceleri beklerler. Kıyıya çıkıp 100’e yakın yumurta bırakırlar. Yumurtalar kumun sıcaklığı ile kuluçkaya yatar. Şeker planörleri ise ağaçların yüksek tepelerine kurdukları evlerinde şeker ve çiçek özeleri ile beslenmek için çıkarlar. Bu sırada çiçek tozları kıllarına yapışır. Bu sayede farkında olmadan tozlaşmayı sağlarlar. Adanın bir diğer sakini pitonlar ise geceleri iyi görmezler ancak yakınlardaki vücut ısısını hemen algılayabilirler. Pipis kuşları genel sahil kenarındaki kumlarda istiridye yakalayarak beslenirler. Adanın batı kıyısında ise vahşi atlar vardır. Adanın zemininin kum olması çimlerin yetişmesini engeller. Bu sebeple bu atların yedikleri kumlar onlarda kolik yapar. Cevher kuşları ise yuvalarını orman zeminine yapar. Deniztavşanları ise yavrularını denizden yakaladıkları balıklarla besler. Adanın kavurucu sıcaklığını ise yağan yağmurlar azaltır.

 Bu adanın bir sırrı vardır. Bu sır kayan kumların üzerine inşa edilmiştir. Dingolar Avustralya’nın doğu kıyısına yakın Pasifik okyanusun dalgalarıyla beslenen bu dünyanın en büyük kum adasında bütün saflığıyla yaşamaktadırlar. Rüzgârın ve denizin türbülanslı gücü dakikası dakikasına her gün frasier adasının şeklini değiştiriyor. Taze su gölleri ve tropikal yağmur ormanları tıpkı bir sihir gibi sürekli bir değişen kumral üzerinde meydana çıkar. Buranın yerlileri bin kaç yıl evvel ding oların buraya geldiğine inanırlar adanın avantajlı mevkisi devasal ziyaretçilerin bu saklı dünyanın önünde geçişi görmek için uygun bir yerdir. Kambur balinalar büyük okyanus sularında Atlantik okyanusuna göç eden balinalar 3 bin kilometrelik yolculukları sırasında en popüler dinlenme yerleri olan frasier adasında ki horvik körfezini seçerler. Frasier adası binlerce yıl kumların birikmesiyle oluşmuştur. Dünyanın en büyük kum adasıdır. Bu adanın sıcaklığı ne olursa olsun, kumlar serinliğini korurlar. Adanın nadir kaplumbağaları temiz ve az asitli sularda yaşarlar. Gölün etrafında güneşin kavrulucuğun da bunalmış 150 cm büyüklüğünde kertenkele serinlenmek için buraya gelir. Buda bize adanın dingolarla birlikte iki yırtıcının olduğunu gösterir. Kertenkelenin dilleri ve kokuları onlar için büyük bir araçtırlar. Kaplumbağaların taze yumurtaları kertenkele için yemek oluyor. Frasier adası deniz seviyesinde 200 metre yükseklikteki kumluklarda yetişen yağmur ormanlarının olduğu dünyadaki tek yerdir. Bur da ağaçların yaşamı yağmura bağlıdır. Ve birçok bitki, mantar, bakteri ve bitkilerle beslenen termitlerin yaşamı ağaçların yaşamına bağlıdır. Frasier adası ekosistem açısından çok zengin bir yerdir. Ay ışığının batmasıyla ormanda ki karanlık gölgelerin çıkmasıyla başlar. Avustralyalı başka bir hayvan ininden çıkıyor. Hem kürk hem de dikenlerden oluşan ve adına ekinda verilen bu hayvan ilginç bir yaratıktır. Yumurtalarını kendi kesesinde barındırır. Ekindalar uzun burunlarının koku alma becerisini kullanarak kolayca karıncaların ve termitlerin yerini bulur. Bu hayvanın diğer bir şaşırtıcı özelliği ise oldukça esnek ve dikenli olan dilini kendine doğru olarak kullanarak yemini kendisine doğru çekmesidir. Ekindaların çok az düşmanı vardır. Dikenleri onu koruyor. Okyanus sahilinin dışında ki diğer sıra dışı yaratıklar ormanın ay ışığı hâkim olduğunda dünyalarında uyanırlar ve ufukta gözükmeye başlarlar. Şeker flanörleri ağaçların yüksek tepelerinde güvenli olan evlerinde yaşarlar. Şeker ve bal özüyle beslenmek için evlerinden çıkarlar. Flanörler ağaçtan ağaca atlayarak giderler. Piton yılanları gece iyi göremezler ancak memelilerin yakınına geldiklerinde sıcaklıklarını iyi hissederler. Flanörler geceye özgün bir hayvan oldukları için gündüzleri uyumaya geçerler. Adanın batısında vahşi atlar veya branbiler dolaşırlar. Adanın zemini kum olması nedeniyle çimlerin yetişemeyeceği anlamına gelir. Bu yüzden tuhaf bitkilerle beslenirler. Yedikleri kum olanlarda kolik yaparlar. Tahmini olarak yaşam süreleri azdır. Frasier adasında hazine değerinde birçok bitki saklıdır. İlkel eğrelti otları ve asma bitkileri adanın her yerinde vardır. Bu bitkilerin bu adada yetişmelerinin sebebi taze sudur. Frasier adasında yetişen hayvanların, kaplumbağalar dışında yaşamaları uzun değildir. Adanın her bir tarafına yayılmış kaplumbağalar halen deniz yolunu arıyorlar. frasier adası binlerce yıldır dünyanın ortak zamanında çok kendi zamanın yaşayan sihirli ve olağanüstü bir adadır.
Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır

1-       Frasier adasının en büyük özelliği nedir?

2-       Dünyanın en büyük kum adası nerdedir ve adı nedir?

3-       Kaplumbağalar nasıl bir suda yaşarlar?

4-       Erkek mis ördekleri dişi mis ördeklerin dikkatini çekmek için ne yapıyorlar?

5-       Yağmur ormanlarının dünyada tek olduğu yer neresidir?

6-       İlginç olan ekinda hayvanlarının genel özellikleri hakkında bilgi veriniz?

7-       Flanör hayvanları ne ile beslenir?

8-       İlkel eğrelti otları ve asma bitkilerin frasier adasında yetişmesinin sebebi nedir?

9- Frasier Adası nasıl bir adadır? Bu ada da hangi türler yaşamını sürdürür?

10- Frasier Adasındaki hayvanlar arasındaki av – avcı ilişkisini açıkla

11- Pitonlar avlarının yerlerini nasıl tespit eder?

12- Şeker planörlerin doğuya katkıları nedir?