Evrim Orta Taş Devrinde Avrupa Antik İnsanların Hayat Döngüsü

Kuzey Denizinde yapılan balık ağlarına takılan kemiklerin bazılarının yaşlı balina ve yunuslara ait olduğu; çoğu kemiğin ise bizon, gergedan ve mamut gibi canlılara ait kalıntılar olduğu belirlenmiştir bu da Kuzey Deniz’inin eskiden bir kara parçası olduğunu ispatlamaktadır. Hayvanların kemiklerindeki şekiller incelendiğinde de insan yapımı olgulara rastlanmıştır ve bu da bu alandan insanlarında yaşadığını göstermektedir. Bu alanda yaşayan insanlar da Avrupa Taş Devri İnsanlarıdır. İngiltere’nin Avrupa’dan ayrıldığı teorisi 1913 yıllarında belirtildi fakat o zamanın teknoloji ile bu ispatlamadı. 2001 yılında İngiltere’deki arkelologlar, petrol şirketlerinin Kuzey Deniz’inde yaptıkları saha çalışmalarını inceleyerek Kuzey Deniz’inin altında bir şehrin yani kara parçasının olduğu ortaya çıkarmış oldular. Böylece kuzey buz denizinin altındaki dünyanın haritasını çıkarmak ilk kez mümkün hale geldi. İngiltere ve Avrupa arasındaki su seviyesinin 100 m düşmesi ile kara parçası ortaya çıktı ve bunu kara parçası Kaliforniya büyüklüğündeydi bu kara parçasına Doggerland adı verildi. Bu Avrupa ülkesinde gezgin, avcı ve toplayıcı grupların barındırmıştır. Orta taş devri çiftçilikten önceki dönemdir burada aile grupları küçük ve ormanlarda kamp kuruyorlar ve hayvanların göç yollarını takip ediyorlardı. 10 bin yıl önce deniz seviyesi yükselmeye başlayınca Doggerland insanları sular altında kalma ihtimalleri de artıyordu ve yaşam alanlarını değiştirmeleri gerekmekteydi.  Doggerlandın sular altında kalmasından dolayı ve araştırmanın zor olmasından ötürü bilim insanları Baltık Deniz’inin de Kuzey Denizi ile aynı zamanda olduğunu ve birbirlerine yakın olduğunu bildiklerinden insanlarında benzer yaşam sürebileceklerini tahmin ettiklerinden dolayı Baltık Deniz’ini araştırma için seçmişlerdir. Baltık Deniz’inden çıkan bulgular Orta Taş Devri kalıntılarına önemli bilgiler sağlamıştı. Mezolitik dönemi insanlarının kemiklerinde C ve Nitrojen(Azot) miktarları incelendiğinde neyle beslendikleri de bulunabilir. Ayrıca kullanılan tuzakların incelenmesi de bu olaya katkı sağlar.  Ayrıca avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçen insanların yaşam şekilleri değişebilir ve yetenekleri farklı alanlarda gelişebilmektedir. İnsanların yerleşik hayata geçmelerini anlamamıza yarayan bir olay ise çöplüklerdir bu çöplüklerde bulunan atıklar o dönem insanlarının nelerle uğraştıkları hakkında bilgi vermekteydi. Mezolitik dönemde insanlar küçük gruplar halinde yerleşik hayatları benimsemeye başladıklarında bölgelerini diğer topluluklardan korumak istemişler ve buna karşı sınırlarında mezarlar kazmışlar ayrıca verimli av alanları için savaşmışlardır. İlerleyen yıllarda Doggland bir tsunami sonrası kayıp oluyor ve Britanya Avrupa dan ayrılıyor. Günümüzde de iklim değişikliği ile suların bir metre yükselmesi birçok ülkenin sular altında kalacağını gösteriyor.

 

Aşağıdaki ifadeler filmin ayrıntıların bulunmaktadır

1.       Britanyalılara göre Nuh’un  ağaçları ne demek?

2.       Sanal gerçeklik uygulamasından nasıl yararlanıldığı.

3.       Doggerland’in kaderi neden İskoçya’ya bağlıdır?

4.       Doggerland neden sular altında kaldı?

5.       Dış Gümüş Çukuru nedir?

6.       Haida insanlarının yaşam şekilleri

7.       Yanomami kabilesinde sorun çözme davranışları

8.       Kuzey Amerika Buz katmanının erimesi ve olası sonuçları

9.       Agassiz gölü oluşumu nasıl gerçekleşt

10.Tsunami oluşumu ve etkileri