EVRENDEKİ EN BÜYÜK CİSİMLER(YAPILARI), NESNEL ÜST KÜMLER VE ÜST BOŞLUKLARDAN OLUŞAN EVRENSEL(KOZMİK) AĞ KÜMESİ 45 dk

 

Bu filimde evrende bulunan en büyük cisimlerden bahsedilmiştir.

Evrenin oluşumundan buyana sürekli genişlediği bilim insanları tarafından tespit edilmiştir. Evren genişledikçe hacmi büyüyor ve içindeki her şeyde daha kocaman bir hal almaktadır. Bilim insanları evrendeki en büyük yapının karanlık madde olduğunu ileri sürmektedirler. Kozmik ağ olarak ta bilinen karanlık madde çeşitli tekniklerle tespit edilebilmektedir. Şu an evrenin büyük bir bölümünü kapsayan karanlık madde bir birine geçmiş bir ağ gibidir.

Kozmik ağın yanı sıra evren süper üst kümelerden oluşmaktadır. Bizim evimizde buna benzer fakat daha küçük bir kümede bulunmaktadır. Ayrıca evrende hiçbir maddenin olmadığı boşluklar mevcut ve bunun yanı sıra galaksileri oluşturan büyük köpüklerde mevcuttur. Tabi radyo loplarını unutmamak gerekir.

Evren de birçok ölçekte kara delik mevcuttur. Kara delikler etraflarındaki her şeyi yutabilmektedirler ve hatta ışığı bile yuttuklarından kara ismini alırlar.

Yıldızlar evrende çoğunluğu oluşturan gök cisimleri vardır. Dünyadan bakıldığında çok küçük görünüyor olabilirler fakat bunların genli büyüktürler ve güneşten büyük olan birçok yıldız mevcuttur. Yıldızlar oluşurlar, büyürler ve sonra ölürler. Birçoğu bir arada bulunur bulunmasa dahi insanlar onların bir aradaymış gibi gösterir. Bilim adamları yıldızların yarıçapı veya yıldızın büyüklüğünü ölçebiliyorlar.

 Gezegenler içinde bazıları oldukça büyüktür. Kendi gezegenimizde bile Jüpiter oldukça büyüktür. Bunun yanı sıra TRES-4 adlı gezegen galaksimizde ki en büyük gezegen olma özelliğini taşımaktadır. Tabi bu gezegen ne zamana kadar bu unvanı elinde tutacaktır belli değil çünkü her geçen gün bilim adamları yeni gezegenler ve yıldızlar keşfetmektedirler.

Bu film de kara delikler, yıldızlar ve gezegenler tanımlanmış ve aralarındaki büyüklük ve küçüklük oranları karşılaştırılmıştır.

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR

1.       Evrendeki en büyük cisim hangisidir?

2.       Shapley üst kümesi nedir?

3.       Karanlık madde nasıl belirlenir?

4.       Evrendeki hiyerarşi nasıldır?

5.       Kozmik ağ nedir?

6.       Kara delik nedir?

7.       Yıldızların yarıçapı nasıl ölçülür?

8.       Yıldızlar ölür mü?

9.       Evren de ne tür gezegenler vardır?

10.   Bir gezegen neden büyük olabilir?

11.   Evrendeki kabarcıklar nedir?

12.   Radyo lopları nedir?

13.   Evrende boşluk var mıdır?
Salih GÜLEN Biyoloji Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi 2009  (Fen Bilgisi Öğretmeni)