EVRENİN ÖTESİNDE KUANTUM MEKANİĞİ FİZİĞİ VE TEKNOLOJİK GELİŞİMLERLE İLİŞKİSİ

                                                           

Bilim adamları binlerce yıldır evrenin nasıl işlediği ile ilgili gizemi çözmeye çalışıyorlar, Ve bunca yıldır gayet iyi işler başarmışlar.

   Gezegenlerin,galaksilerin,yıldızların net ve kesin hareketlerini ifade eden kanunlar ürettiler yalnız artık başlangıç aşamasındaki şeylerin çok daha bulanık olduğunu biliyorlar çünkü  devrim niteliğinde yeni kanunlar keşfettiler.

   Kuantum mekaniği hepimizi içindeki en ufak parçaya hükmediyor Kuantum seviyesindeki minik alanlara hükmeden yasalar bilindik yasaların hükmettiği bilindik günlük yasalardan çok farklıdır ve bunları gördükten sonra dünyaya aynı gözle  bakmazsınız

     Bin yıl önce ışığın sıra dışı özelliklerini açıklamaya uğraşırken her şey bilim adamlarına çok mantıklı geliyordu örneğin cam bir tüpte  ısıtılan gazdan çıkan ışık gibi  

       Bilim adamları bu ışığı bir prizmadan gözlemlediklerinde hayatlarında görmedikleri bir şeyle karşılaştılar.gazı ısıtıp bir prizma aracılığıyla bakarsanız çizgi şeklini alıyor.masanızın üzerinde cam parçasıyla gördüğünüz kesintisiz görüntüler gibi değil ama çok net çizgiler renkler görülür.

Gökkuşağı ışığı  gibi bir bulanıklık oluşmuyor. Çok belirgin renklerde ince uzun ışık huzmeleri oluşuyor ve buna nasıl devam ettiği bilinmez bir gizemdir.

     Gizemli renk çizgilerinin açıklanması 20.yy başlarında fiziksel dünyanın temel yapısı ile boğuşan radikal bilim adamları tarafından öne sürülüyor. Ve en şaşırtıcı kavramlardan biri masa tenisi üzerinde yeni fikirler hakkında tartışmaya başlayan ünlü fizikçi bohr  geliyor.

     Bohr gizemi çözme yolunun maddenin kalbinden atomun yapısından geçtiğine inanıyordu. Atomların küçük güneş sistemlerine benzediğini, elektron denilen çok daha küçük moleküllerin güneş etrafında dönen gezegenler gibi çekirdek etrafında döndüğünü düşünüyordu. Fakat bohr’a göre elektronların güneş  sisteminin aksine herhangi bir yörüngede değil belirli yörüngelerde dönebildiğini ileri sürdü

    Bohr atom ısıtıldığında elektronlarının uyarlana bileceğini ve sabit bir yörüngeden diğerine sıçrayabileceğini söyledi. Her bir sıçrama ışık formunda çok belirgin frekanslarda ışık enerji yayabilir ve atomların çok belirgin renkler üretmesinin  sebebi budur.Ve Kuantum sıçraması tabiri buradan geliyor .

Kuantum sıçramasın bu kadar şaşırtıcı kılan şey elektronu bir yörüngeden diğer bir yörüngeye direk geçmesiydi.  Ve aradaki boşlukta hareket etmemesiydi. Mars kendi yörüngesinden çıkmış jupitere gitmiş gibi.

Bohr, Kuantum sıçramasının atomların içindeki elektronların özelliklerinden kaynaklandığını öne sürdü. Tüm enerji tekrar bölünemeyen  belirli minimum miktarlarda Kuantum denilen farklı parçalardan geliyordu.Ve bu yüzden elektronlar farklı yörüngeleri işgal edebiliyor.

     Anlaşılması zor olan kanıtın hızlıca birleşmesi  Bohr’un  haklı olduğunu gösterdi. Elektronlar gezegenlerden ya da masa tenisi toplarından daha farklı bir şekilde hareket ediyor.

     Kuantum mekaniğe göre dünya başlı başına bir şans oyunudur. Evrendeki bütün cisimler kesinlik değil olasılık kurallarına göre yönetilen atomlardan ve atomu oluşturan moleküllerden meydana gelmiştir doğa olasılık kuramıyla tanımlanmıştır ve bu oldukça mantık dışıdır.

    Einstein gerçekliğin temelinde şansın yattığına inanamadı.Fakat diğer fizikçilerin çoğu olasılıktan çok fazla rahatsız olmadı.Çünkü Kuantum mekaniği denklemleri onlara atom guruplarını ve ufak moleküllerin davranışlarını çok net bir şekilde tahmin edebilme gücü veriyordu.Çok geçmeden bu güç çok büyük buluşlara öncülük etti.

     Einstein ve bohr arasındaki sorunu nasıl çözüleceğini kimse bilmiyordu. Bu, bu sorulara bilim değil felsefi açı dan bakılmaya başlandı.

    John Clauser Bohr ve Einstein arasındaki sorunlara  çözüm getirebilmek için keşifler yaptı. Clauser deneylerine devam etti daha sonra Fransız fizikçi alen aspey,Bohr ve Einstein arasındaki münakaşasının kalbine gidecek daha geliştirilmiş bazı testler geliştirdi.Aspey deneyinde diğerini etkileyen moleküllerden birine ölçmenin tek yolu bir birini arasında ışık hızında daha hızlı bir yolculuk yapan sinyalde geçebilirdi ki Einstein bunun mümkün olmadığını bizzat gösterdi.Kalan tek açıklama hayali bir olaydı.Bu nedenle Aspey’in deneyi bütün kuşkuları ortadan kaldırdı.Bu sonuçlar Kuantum mekaniğinin matematiğinin doğru olduğunu gösterdi

 

         AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR.

 

1)Kuantum kanunları neye hükmediyor?

2)Bohr ve Einstein arasında ki  münakaşanın kalbine gidecek  testler geliştiren fizikçi kimdir?

2)Kuantum sıçraması tabiri nereden geliyor?

4)Kuantum sıçramasını şaşırtıcı kılan şey nedir?

5)Bohr gizemini çözme yolunu nelerden geçtiğine inanıyordu?

6)Kuantum mekaniğine göre evrendeki bütün cisimler nelerden meydana gelmiştir?

7)Kuantum mekaniğine göre doğa hangi kuramla tanımlanmıştır?

8)Dalga denkleminin ne anlama geldiği konusunda yeni ve devrim niteliğinde fikiri ortaya ata fizikçi kimdir?

9)Bohr’a göre atomların çok belirgin renkler üretmesinin sebebi nedir?

10)Bohr ve Einstein arasındaki sorunlara çözüm getirebilmek için keşifler yapan fizikçi kimdir?

11) Einstein olasılık kuramına inanmazken diğer fizikçilerin birçoğu neden bu olasılık kuramından rahatsız olmadı?

12)Bohr’a göre olabilirlik dalgası nedir?

13)Bohr’un kuantum mekaniğine yaklaşımı nasıldır?

14)Einstein göre dolaşıklık nedir?

15)Kuantumun günlük hayatımızda ki yeri fark edilir mi?

16)Gizemli renk çizgilerinin açıklanması hangi radikal bilim adamı tarafından öne sürülmüştür?