EVRENİN İŞLEYİŞİ KUANTUM VE MATEMATİK

 

 

 

Evren büyüleyici ve şaşırtıcı. Yıldızların devasal patlamalarında ufacık parçacıkların garip hareketlerine kadar. İnsan geleceği bizim evreni nasıl çalıştığını anlamamıza bağlıdır. Evren nasıl işliyor.? Güneş radyoaktif ortam sağnağı püskürtüyor. Bu atomlar kararsızdırlar. Radyoaktif parçacıkların ne kadar hızlı bozulduğunu bilmek nükleer enerji, tıp, silahlar için kritikdir. Nükleer bozulmaların dış bir etki tarafından etkilenmeyeceği kuantum mekaniğinin nükleer fiziğinin o kadar farklı açısından temel teşkil ediyor ki evrenin kavrayışımızda değişiklik yaratacaktır. Radyoaktif bozulma güneş patlamalarında etkilemekle kalmıyor. Radyoaktif parçacıkların deşarjı dünyanın güneşe ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak değişiyor gibi görünmekteydi. Dünya güneşe yaklaştıkça radyoaktif parçacık oluşumu da artmaktadır. Radyoaktif patlamalar, güneş patlamalarının nezaman olacağı konusunda tahmin etme şansı yaratmaktadır. Büyük bir güneş patlaması dünyanın uydusundaki 3000 uydusunu silip süpürebilir.

Bir anda interneti, cpsr, radyo, televizyonu telefonları, elektirik şebekelerini kontrol eden sistemleri kaybedebiliriz. Bir patlamanın olacağını bilmek küresel bir kıyameti engelleyebilir. Kuantum mekaniğinin garip dünyasının derinliklerindeki en ufak ölçekli varoluştu. iki farklı kural aynı anda işlemekte ve onun derinliklerine indikçe evrenin nasıl işlediği değil acaba herhangi bir şey gerçek mi sormak zamanda kalıyor. Kuantum mekaniği dünyayı değiştirdi. Kuantum dünyasında hiçbir şey mantıklı değilmiş gibi gözüküyor. Kuantum fiziği parçalanamayan kanunları test ediyor. Atom altı parçacığını inceleyen kuantum fiziği dışarıda yaşadığımız fiziğe aykırı hareket etmektedir. Eğer kuantum fiziğini çözebilirsek içinde yaşadığımız bu evreni de ve sırlarını da çözebiliriz. Kuantum fiziği ile gerçek olduğunu zannettiğimiz hiç de gerçek olmayabilir. Hepimiz devası bir var oluşun içindeyiz ama bunu bunu görememekteyiz. Biz sadece üzerinde olduğumuz kısmını görmekteyiz. Kuantum fiziğinin çift yarık deneyinde fotonlar bir dalga halinde hareket ediyor. Ama bu maddeyi tanımlamak için yetmez. Ayrıca madde bir parçacık gibi de davranabilir.

Doğanın sonsuza dek bir gizem içinde kalacak bir farklı kurallar dizisi izlediğini görüyoruz. Paris laboratuarın da yapılan bir çalışma silikon damlaları üzerine olan çalışmada silikon damlalarının hareketleri sonucu kuantum fiziğine benzer özellikler göstermiştir. Pilot dalga kuramıyla da madde hem parça hem de dalga özelliğini taşımaktadır. Yani sürekli parçayı kontrol eden bir dalganın var olduğu söylenmektedir. Eistein E.m.c.2 formülüyle de anlıyoruz ki madde kendisiyle beraberde bir enerji taşıyor bu yüzden güneşten gelen ışıkları enerjileriyle ile beraber kendimiz de hissediyoruz. Kütle ve enerji aslında aynı şeylerdir. Güneşin merkezin de kütle enerjiye dönüşür. Ve hissetliğimizde odur. Doğada bulunan beşinci enerji olan karanlık enerji aslında her yerde var olan ama varlığını hissetmediğimiz enerjidir. Bu karanlık enerji bulunduğumuz çevreye göre kendini değiştirdiği için onu tespit etmek imkânsızdır. Buna kâmilinde denilmektedir. Bu kamilinleri hissetmeyiz, duymayız ama var olduğunu biliyoruz. Belki de doğada açıklayamadığımız bu fizik kuralları beklide sadece matematik ile açıklayabiliriz. Bunuda başka bir fizikçi varoluşun içinde matematikle açıklayabileceğini ortaya atmaktadır.

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR.

 

 

1.)   Yaratılışın bütününü birbirine bağlayışını ve gerçekliğini görebilirliyiz?

2.)   Evrenin işleyişi hakkında bir bilgi elde edebiliriz miyiz? Bilgi elde edebilirsek bu nasıl olabilir?

3.)    Radyoaktif maddenin bozulması söz konusu olabilir mi? Kuantum fiziğini ele alarak açıklayabilir miyiz?

4.)   Evrenin engin karanlığında onun en açık doğrularını açığa çıkarabilir miyiz?

5.)   Kuantum fiziğinde madde dalga ve parçacık karakterleri birliktemi hareket eder? (birliktemi yaşar)

6.)   Gerçekten kuantum dünyasını anlayabilir miyiz?

7.)   Kuantum dünyası bizim modern dünyada bize kazanımları oldu mu? Olduysa nasıl olmuş anlatabilir miyiz?

8.)    Kuantum fiziği ile evrenin işleyişi birbirinin aynısı mı işleyişleri yoksa bir birine tezat mı düşüyorlar? Bunu açıklayınız?

9.)   Gerçekliğin var olup olmadığını açıklayabilir miyiz?(çift yarık deneyi ile)

10.) Kuantum yasasında özgün davranışlar gösterilebilir mi ? Su damlacığı deneyi ile bunu açıklayabilir miyiz?

11.) Kuantum dünyasında gerçekliğin gerçekten var olduğunu ve anlamlı olduğunu açıklayabilir miyiz? Bir açıklaması varsa bunu nasıl açıklayabiliriz?

12.) Kuantum mekaniği ile kütle çekimini nasıl bağdaştırıyorsunuz?

13.) Uzay ve zaman dengesizleşmesi olsaydı nasıl bir durum ortaya çıkardı?

14.) Karanlık enerjisi kuantum yasası ile açıklayabilir miyiz? Açılanabiliyorsa bunu nasıl açıklayabiliriz?

15.) Silikon deneyinde yapılan gözlem büyük ölçekli dünyanın kurallarına aykırılık göstermektedir. Bunu nasıl açıklayabiliriz?

16.) Acaba anlayamadığımız bir şekilde kuantum fiziği işliyordu ?(suyun dalga hareketi ile açıklayın)

Kuantum dünyasında madde dalga ve parçacık karakterleri birliktemi yaşar?

 

 

 

                                                                     OYA TEKBAŞ FEN BİLGİSİ 4.A 09010004036