GELECEĞİN TEMİZ ENERJİ ALTERNATİFLERİ  

 

                                       Pistlerde ve otoyollarda bulunan arabalarda kullanılan fosil yakıtlardır. Geçmişten günümüze kadar süre gelen bu fosil yakıtlarının tükenmeye başlamasıyla insanları başka enerji kaynakları arama  arayışına yöneltmiştir.20.yy ın büyük bir bölümünde enerji rüyasını yaşadık  . Kömür ,doğal gaz,petrol gibi bol ve ucuz yakıtları  sanki  hiç bitmeyecek gibi kullanmaya başladık.Birçok uzman kazanılabilir petrollerin çoğunun tüketildiğine inanıyor.Elimizde kalan doğal gaz ve kömürün de git gide biteceği ve fiyatların artacağının kaçınılmazdır.Fosil yakıtlar bizi  maddi yönden etkilediği gibi sağlığımızı da tehdit etmektedir.  

                                       Japonya’daki bilim insanları güneşin her zaman  aydınlattığı bir yere güneş panelleri yerleştirmek istiyorlar; dış uzaya  . Uzaydaki beş kilometre karelik düzenekten enerji ışınlayarak çeyrek milyon kadar eve elektriğin sağlanabileceği söylenmektedir  . Avusturalya  yer kabuğuna batmış gibi görünüyor.Burada sınırsız bir jeotermal kaynağı kullanılmayı bekliyor.New York şehrinde binden fazla eve enerjisi verme potansiyeline sahip su altı türbinleri kurarak Doğu Nehri’nin  gel git akıntılarından istifade ederek elektrik elde ediliyor.Bu teknolojideki sorun şu ki hala geliştirilmekte olduğudur.Bu durum  enerji ihtiyacımızın sadece  bir kısmını karşılayabilmektedir.Fosil yakıtlar olmadan  enerji ihtiyacımızı karşılamak hiç de kolay değildir .Kaliforniya merkezinde bulunan Ulusal  Ateşleme Tesisi’nde son elli yıldır üzerinde çalışılan Nükleer Füzyon projesiyle enerji elde edilmek isteniliyor.Nükleer Füzyon, Güneş  enerjisiyle aynı enerjiyi üretmektedir.Güneş,Dünya’nın bir milyon katıdır.Güneş’in çok güçlü   olan yerçekimi  H atomlarını öyle bir kuvvetle birbiriyle çarpıştırılıyor ki  atomlar ısı formunda ortama büyük bir enerji bırakarak birleşiyorlar .Eğer Güneş’in bir dakikada ürettiği tüm ısıdan faydalanabilseydik,Dünya’ya bir milyon yıl yetecek kadar enerji verebilirdi. Fakat bu imkansız   .Bunun dışında Dünya’da kendi minyatür Güneş’imizi inşa edebiliriz.Bu amaca yönelik araştırma ekibi dev bir adım üzerine çalışmalar yapmaktadır.

                                      Endüstri kömürle başlamış ve elektrikle devam etmektedir.Elektrik enerjisinin ilk günlerinden bu yana çok büyük yol aldık; fakat prensip aynı.Tek yapmamız gereken bir tekerleği döndürmektir.Dönen tekerlek  tüm enerji sisteminin kalbidir.Tekerliği döndürmek için hangi enerji kaynağı kullanırsak kullanalım hemen hemen  sonuç aynıdır;doğal gaz, kömür…..vb .Kaynağı ne olursa olsun umursadığımız tek şey evimizde ve işyerimize gelen enerjidir.Evimize ve işyerlerimize gelinceye kadar onlarca hatta binlerce km’lik enerji ağlarında bizim şebeke diye adlandırdığımız bir yolla olmaktadır.Şebeke uzmanları günün üretim ve tüketim dengesini kurmaktadırlar.

                                       Rüzgar enerjisi Dünya’da en çok büyüyen enerji endüstrilerinden bir tanesidir.2009’da Çin , Almanya,ABD’nin ardından dünyanın en büyük  3.rüzgar enerjisi haline geldi.Çin rüzgar enerjisi alanına yatırım yapmaktadır.Son 5 yıl içerisinde yıllık rüzgar enerjisinden  ürettikleri enerji miktarını 2’ye katladılar.Ama şebeke uzmanları rüzgar türbinleriyle enerji eldesine pek sıcak bakmamaktadırlar.Çünkü onlara göre rüzgar varsa enerji vardır rüzgar yoksa enerji  yoktur.Rüzgar ne kadar güçlü olsa da çevremizdeki tek kaynak değildir. Çevremizde bir sürü enerji kaynağı var  ;  fakat rüzgarı  benzin depolarına dolduramayız ya da televizyonun fişini güneşe takamayız .Yenilenebilir enerjiyi bir forma dönüştürmek zorundayız .Dünyadaki enerjilerden açık ara ile en güçlüsü Güneş’tir ve ondan faydalanmanın birden fazla yolu var.Güney İspanya’da  Güneş ışınlarını takip eden yüzlerce ayna var. Bu aynalar Güneş ışınlarını 150 m uzunluğundaki bir kulenin depo suyuna odaklanmakta   . Her bir ayna depo suyunun sıcaklığını sadece  birkaç derece artırabilmektedir.Fakat bunların 600 tanesini bir noktaya odakladığımızda sıcaklık 500 derecelere fırlamakta. Daha sonra bu suyu buhara çevirmek ve bu buharın türbinlere basmak ve tekerlekleri döndürmek  elektrik üretmek için yeterlidir.Günümüzde Güneş paneli ile 15.000 eve  enerji üretiyor. Avrupa’ da bu yol kullanılarak Güneş enerjisi  ile enerji elde etmek için enerji santralleri kurulmuştur.Bu santral Avrupa’da ticari amaçlı kurulan ilk santraldir.Fakat güvenilir bir yol değildir.Çünkü hava durumuna  bağlıdır.İspanya’da Güneş enerjisini yakalayıp ve biriktirebilen büyük bir santral kuruldu..İspanya’daki Güneş enerjisiyle enerji elde etmek için aynalarla ışınlar yardımıyla ısı elde ediliyor.Bu ısı büyük depolardaki tuz yardımıyla soğutularak,saklanmaktadır. Bu enerji günler sonrada kullanılabilmektedir. Yenilenebilir kaynaklar kontrol edilmez ise geriye hiçbir şey kalmaz.

                                      ABD’de yaşayan Jusber adındaki bir kişi bir zeytin fabrikasında enerji elde etmek için önce aynalarla Güneş enerjisini kullanarak elektrik elde etmiştir .Fakat güneşten faydalanamadıkları zaman zeytin çekirdeklerini yakarak enerji elde etmeye çalışmışlardır. Böylece zeytin çekirdeklerinin çok iyi  Güneş enerji tutucu olduğu   keşfedilmiştir .

                                    ABD’’de yapılan bir araba yarışında yenilenebilir enerjiyle çalışan bir araç yarışa sokulmuş  ;fakat benzin ile çalışan   araç galip gelmiştir .Buna rağmen  yenilenebilir yakıtları piste taşıyanlar içinse ikincilik bir galibiyettir .

 

                                AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR.

                                                   

     1-Güneş panellerini kurmak isteyen ülke hangisidir?

     2-Çin Güneş panellerini nereye kurmak istiyor?

     3-Yerkabuğuna batmış gibi görünen ülke hangisidir?

     4-Avusturalya’da en çok bulunan enerji kaynağı hangisidir?

     5-New York’ta sualtı türbünleri nerede kurulmuş ve çalışma prensibi nasıldır?

     6-Ateşleme Tesisi hangi ülkede kurulmuş?

      7-Ateşleme Tesisi’nin kurulma amacı nedir?

      8-Nükleer Füzyon ne demektir?

      9-Güneş ,yaklaşık Dünya’nın kaç katıdır?

     10-Kaçıncı yüz yılda elektrik kullanılmaya başlanmıştır?

      11-Şebeke nedir?

      12-Şebeke uzmanlarının görevi nedir?

      13-Dünya’nın en büyük rüzgar enerji üreticileri hangi ülkelerdir?

      14- Rüzgar dışında çevremizde bulunan yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

      15-Yenilenebilir enerji kaynakları her durumda kullanılabilir mi?

      16-Yenilenebilir enerji kaynaklarının en güçlüsü hangisidir?

      17-Güney İspanya’da kurulmuş olan enerji santralinin çalışma prensibi nasıldır?

     18-Avrupa’da Güneş enerjisinden yararlanarak kurulmuş olan ticari amaçlı enerji santrali nerededir?

     19-Dünya’nın en büyük Güneş enerji santralinin adı nedir ve nerede kurulmuştur?

     20-Zeytin çekirdeklerinin yakılma amacı nedir?

                                                                                                           BEYHAN GÜLTEKİN FENBİLGİSİ 4.A