KÜRESEL ENDİŞE, YER KÜRESİNDE VARILAN KÜRESEL İKLİM DURUMLARI DENKLEMİNİN KANITLARINA DAYALI OLARAK GEÇMİŞTEKİ KÜRESEL İKLİM DENKLEMLERİNE SİMÜLASYON KANITLARI (90 DAK)

 

 

              Öldürücü fırtınalar gökyüzünü parçalıyordu. Şiddetli rüzgârlar toprağı oyuyordu. Buzullar çöküyor. Sel suları sahilleri yok ediyordu. Kitlesel imhalar tüm türleri yok ediyordu. Aşırı iklim değişikliklerinin yarattığı bir katliam. Ama bu günümüze özgü bir şey değildir. Bu iklim dünyanın antik çağ geçmişinin iklimidir. Tekrarı mümkün olabilecek bir geçmişin. Şimdi bilim insanları gelecekteki iklim felaketlerini önlemek ümidiyle geçmişin iklimini anlamaya çalışıyorlar. Küresel uyarı. Dünya gittikçe ısınıyor. İklimimiz sertleşiyor. Fırtınalı havalar tipik hale geliyor. Mayıs 2003 Amerika’nın Orta Batısı 400 hortum yüzünden tahrip oldu, 2007 yazı Kuzey kutbunda ki buzullar kayıt tutulmaya başlandığından beri görülen en düşük seviyeye indi. Afrika da amansız bir kuraklık milyonlarca insanı etkiliyor. Ve aç bırakıyor. Bilim insanlarına göre bu durumu bizler yarattık. Bazı faaliyetlerimiz yüzünden, dünya bir felakete doğru sürükleniyor. Daha fazla karbon gazı atmosfere salınıyor.  Atmosfer ısıyı tutuyor ve sonuçta dünyada ki sıcaklık yükseliyor. İklim bilimciler alarm zilleri çalıyorlar. Gelecekte neler olabileceğini anlak için bilim insanları zamanı geriye döndürüp anlamaya çalışıyorlar. Dünyanın geçmişinin gelecekte neler olabileceğine dair umut verici bir bakış açısı sunabileceğine inanıyorlar. Bugün bilim insanlarının çoğu küresel ısınmanın bir gerçeklik olduğunu kabul ediyor. Ve bunun olası yan etkilerini, okyanuslar ısındığında önemli ve alarm veren sonuçlarını ortaya koyuyorlar. Erimeyi ve donmayı tetikleyen şey nedir? Bilim insanları iklimimizin düzenli olarak sıcak ve soğuk döngülerden geçtiğini ve çok daha büyük bir kuvvet iklimimizi etkilediğini söylüyorlar. Bu kuvvet insan faaliyetleridir. Bizler sera gazları salıyoruz ve dünyayı ısıtıyoruz. Oysa soğuması gerekiyor. Geçmişteki iklim değişimi ve küresel ısınma dev memelileri ortadan kaldırmıştır. Hızlı ısınma dev memelilerin yaşam ortamını tahrip etmiş ve gıda zincirleri yok olmuştur.          

            Bugün dünya küresel ısınmanın gazabını hissetmeye başlamıştır. Havalar gittikçe değişken bir hal almış, güçlü kasırgalar tahripkâr bir kuvvetle vurmakta, ani seller binlerce insanı öldürmektedir. Geçmiştekilerin aksine bugünkü küresel ısınmanın nedeni insandır. Dünya ikliminin 650 milyon yıllık tarihi boyunca yaptığımız yolculuk bizi kartopu dünyasının aşırı soğuklarından alıp, tüm türleri yok eden kavurucu sıcaklıklardan geçirdi ve 125 bin yıl öncesinin sular altında ki dünyasına götürmüş oldu. İklimimiz dengesizdir aşırı sıcak ve soğuk asında gidip gelir. Alınacak ders sera gazlarının korkunç gücü. Aynı hızla sera gazlarını atmosfere salmaya devam edersek CO2 seviyesi yüzyılın sonunda iki katına çıkabilir. Buz tabakaları eriyecek sahil şehirleri su altında kalacaktır. Geçmişte olduğu gibi hayatta kalmak uyum sağlama yeteneğimize bağlı olacak. Kavurucu sıcaklıklar, eriyen buzul tabakaları, tahripkâr seller, kitlesel yok oluşlar, artan sera gazları bir kez daha küresel sınmayla tehdit etmektedir. Eğer CO2 emülsiyonunu yavaşlatmazsak, eğer geçmişten de ders almazsak sonraki kuşaklara belirsiz bir dünya bırakmış olacağız. Bu küresel bir uyarıdır.

Günümüzde bilimin geldiği nokta hayret verici derecededir. 650 milyon yıldan günümüze kadar gerçekleşmiş olan küresel iklim değişimleri tahmin edilebilmektedir. Ayrıca geçmişte yaşamış canlı türleri ve insanlık tarihi de bilinebilir durumdadır. Tabi ki geçmişi bu kadar iyi bilmek gelecek hakkında da bazı öngörülerde bulunmayı beraberinde getirir. Bu film, geçmişteki küresel iklim değişimlerinin yanında gelecekte olması muhtemel iklim değişimlerini de içeren bilimsel kanıtlarla desteklenmiş bir belgeseldir.

            Dünya, volkan patlaması ve dünyanın güneş etrafındaki dönüş ekseninin değişmesi gibi nedenlerle birçok kez buzlarla örtülmüştür. Buna buzul çağı da denir. En büyük buzul çağı 650 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Daha sonra kısmen periyodik biçimde buzul çağları tekrar etmiştir. Örneğin 400 yıl kadar önce dünya volkan patlamaları ve güneş faaliyetleri sonucu çok soğuk bir dönem geçirdiği tarihsel kayıtlarda mevcuttur.

Sera gazlarının çeşitli nedenlerle artması ise tersine dünyanın aşırı ısınmasına neden olur. Buna küresel ısınma denir. Buzul çağlarını küresel ısınmalar takip ettiğinden dünyada iklim sürekli değişmektedir. İklim değişimi beraberinde canlılara uyum sağlama gibi bir problem getirir. Uyum sağlayamayan canlılar yok olur. Bir çok defa bu şekilde canlıların toplu yok oluşu iklim değişimlerine bağlanmaktadır.

Günümüzde insanlık iklim değişimlerinden bir başkasına tanıklık etmek üzeridirler. Bu da küresel ısınmadır. Bu kez küresel ısınmanın nedeni ise insanlık faaliyetlerindir. Bilim adamları bu soruna çare arama çabasındadırlar. Çünkü küresel ısınma canlılık için tehlike arz etmektedir.
Günümüzde bilimin geldiği nokta hayret verici derecededir. 650 milyon yıldan günümüze kadar gerçekleşmiş olan küresel iklim değişimleri tahmin edilebilmektedir. Ayrıca geçmişte yaşamış canlı türleri ve insanlık tarihi de bilinebilir durumdadır. Tabi ki geçmişi bu kadar iyi bilmek gelecek hakkında da bazı öngörülerde bulunmayı beraberinde getirir. Bu film, geçmişteki küresel iklim değişimlerinin yanında gelecekte olması muhtemel iklim değişimlerini de içeren bilimsel kanıtlarla desteklenmiş bir belgeseldir.

            Dünya, volkan patlaması ve dünyanın güneş etrafındaki dönüş ekseninin değişmesi gibi nedenlerle birçok kez buzlarla örtülmüştür. Buna buzul çağı da denir. En büyük buzul çağı 650 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Daha sonra kısmen periyodik biçimde buzul çağları tekrar etmiştir. Örneğin 400 yıl kadar önce dünya volkan patlamaları ve güneş faaliyetleri sonucu çok soğuk bir dönem geçirdiği tarihsel kayıtlarda mevcuttur.

Sera gazlarının çeşitli nedenlerle artması ise tersine dünyanın aşırı ısınmasına neden olur. Buna küresel ısınma denir. Buzul çağlarını küresel ısınmalar takip ettiğinden dünyada iklim sürekli değişmektedir. İklim değişimi beraberinde canlılara uyum sağlama gibi bir problem getirir. Uyum sağlayamayan canlılar yok olur. Bir çok defa bu şekilde canlıların toplu yok oluşu iklim değişimlerine bağlanmaktadır.

Günümüzde insanlık iklim değişimlerinden bir başkasına tanıklık etmek üzeridirler. Bu da küresel ısınmadır. Bu kez küresel ısınmanın nedeni ise insanlık faaliyetlerindir. Bilim adamları bu soruna çare arama çabasındadırlar. Çünkü küresel ısınma canlılık için tehlike arz etmektedir.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

1. İklim değişikliği tehdidine karşı insanlığın bilincini yükseltmek için gösterdiği çabalar sebebiyle 2007 Nobel Barış Ödülü kime verildi?

2. Bilim adamları dünyanın geçmişini neden araştırıyorlar?

3. Nevada ölüm vadisinde ve buzullarda bilim adamlarının aradığı cevaplar nelerdir?

4. Bugünkü dünyamızda CO2 gazı kitlesel yok oluş döneminde atmosferi boğan o korkunç seviyeye ulaşabilir mi?

5. Gezegenimiz tekrar kartopu haline dönüşebilir mi?

6. Buzulların erimesi sonucu dünyayı bekleyen sonuçlar nelerdir?

7. Albido ne demektir?

8. SO2, Metan ve CO2’nin iklim üzerindeki etkisi nasıldır?

9. Bilim insanları dünyanın 650 milyon yıllık iklim değişimlerini neden inceliyorlar?

10. Küresel ısınmaya karşı ülkelerin aldığı önlemler nelerdir?

11. Güneş noktaları nedir ve ne işlevi vardır?

12. Katrina kasırgasının sonuçları nelerdir?
13.Küresel Isınma nedir?
14.İklim değişimi nasıl olur?
15.Geçmişte ne gibi iklim değişimleri olmuştur?
16.İklim değişimi canlıları nasıl etkiler?
17.Buzulların erimesi nelere mal olur?
18.Okyanusların ısınması ne gibi felaketlere neden olur?
19.Küresel Soğuma nedir?
20.Küresel Isınmanın sonuçları neler olur?
21.Küresel Isınma nedir?
22.İklim değişimi nasıl olur?
23.Geçmişte ne gibi iklim değişimleri olmuştur?
24.İklim değişimi canlıları nasıl etkiler?
25.Buzulların erimesi nelere mal olur?
26.Okyanusların ısınması ne gibi felaketlere neden olur?
27.Küresel Soğuma nedir?
28.Küresel Isınmanın sonuçları neler olur?