Endonezya Adalarındaki Canlıların Evrimi

  2 milyon yıl önce deniz sakin ve ışık saçan dünyasını açığa çıkartmak için durgundu. Hayat bu yeni cennetin daha sonrasında kolonileştirdi. Bölgeye tropikal bir ilkim hâkimdir. Endonezya adaları büyük bir alanı kaplar. Ekvator çizgisi boyunca sıralanan bu adalar sayısı 13500 kadardır. Asya ile Avusturya kıtası arasında yer alır. Endonezya’nın vahşi yaşamı birbirinden farklı iki dünyadan geldi. Ana kara Asya’dan kaplanlar, filler, maymunlar ve keseli havyam cenneti olan Avusturya’da kangurular ve türleri geldi. Bu farklılıklar Endonezya’nın zenginliğidir. Bu farklılıkların ortaya çıkması kesinlikle bir gizemdir. Sumatra adası Endonezya’nın grup adalarının batı ucunda bulunan ve Asya’ya kapısı olan bir adadır. Endonezya ormanında yaşayan canlı türleri diğer ülkelerde yaşayanlardan daha fazladır. Sumatra adasında sadece 21 türde farklı yaprak yiyen maymun türü vardır. Birçok böcek muson rüzgârları sayesinde bu adaya sürüklendiler. Şu an sumatra adasındaki hayvan sayısı Afrika’dakinden fazladır. Sumatra adasında yaşayan en çok memeli hayvan türü Asya filleridir. Bu fillerin ağırlıkları 2 tondan fazladır. Bu fillerin beslenmeleri için birçok bitkiye ihtiyaçları vardır. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için günde 15 km yol yürünür. Bir kipon cinsi olan siemang diğer bir kolonicidir. Diğer şempanze ve maymunların arasında siemanglar Asya ile Endonezya arasında en uzun yolculuğu yapmış olanlardır. Kip onların yerleştiği bölge diğer canlılara göre daha güvenlidir. Kiponlar şarkı söylediklerinde avlanmazlar. Endonezya’da 6 farklı türde Kiponlar yaşamaktadır. Bunların yarısı sumatra adalarındadır. Endonezya’da yaşayan en büyük maymun türü orangutandır. Bu dev maymun sadece sumatra ve borneo adalarında yaşamaktadırlar. Yetişkin bir orangutanın ağırlığı 90 kilodur. Asya’dan göç eden piton yılanları orangutanların kolaylıkla öldürebilir. Orangutanlar olgun meyveleri tercih ederler. Orangutanlar bazen ağaç kabukları, böcekleri ve taze yaprakları yerler. Orangutanlar fiziksel olarak yavaştırlar. Bu açıklıklarını kapatmak için zekâlarını kullanırlar. Endonezya adalarında vahşi savaşlar yaşandı, Budistler, Hindular ve Müslümanlar birçok kez savaştılar ve adanın yönetimi sürekli el değiştirdi. Endonezya nüfusunun büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor. Endonezya’da din tıpkı doğa gibi farklı şekillere bürünmüştü. Bu İslam dünyasında kadınlar büyük bir rol oynar. Sumatranın batı ücra köşelerinde halen kara büyünün olduğuna inananlar bile vardır. Bu inanca sahip topluluk atalarının inancı hayvanların etrafında gizli olduğuna inanırlar. Atalarının ruhları sadece güçlü olan bir hayvanda vardır, bu hayvan kaplandır. Bir kaplan insanı öldürdüğünde adalet sağlanmış demektir. Endonezya’da sık sularda yaşayan mercanlar, omurgasızlar ve balıklar dünyanın hiçbir yerinde bu derece yoktur. Mercanlar bu sık sularda bir zamanlar yaşamın olduğunun göstergesidir.600 türden farklı Endonezya mercanı vardır. Bu canlıların bazıları kendi salgıladıkları yapıtların içinde ki kireç taşlarında yaşarlar. Mürekkep balıkları kılık değiştirme ustalarıdır. Güneş ışınlarının denize vurmasıyla birlikte her türlü renge bürünürler. Ayrıca görünüm olarak da değişebilirler. Mürekkep balıkları mercan dallarıyla besleniyorlar. Hinduların tapınaklarını mesken eden makatlar pirinç ve meyve ile gelen duacılarını bekliyorlar. Makatların burada önemli bir konumları vardır. Makatlar Hindu askerlerinin birer maymunu olarak kabul edilirler. Burada olmalarının sebebi adayı ve tapınakları koruduklarına inanırlar. Derin okyanus sularında mercan resiflerinin hâkim olduğu bu alanların uzağında derin deniz Seyahatçileri dolaşır. Bunlar biride manto vatozlarıdır. Bu derin sularda yaşayan diğer canlılara da ev sahipliği yaparlar. Balina okyanusun en büyük balığıdır. Yaklaşık 20 metre boyundadır. Balinaların en sevdiği yemek kalimaryadır. Günde bir ton kalimarya yer.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır

1-       Sumatra adasında yaşayan en çok memeli hayvan türü hangisidir?

2-       Asya ile Endonezya arasında en uzun yolculuk yapmış hayvan türü hangisidir?

3-       Orangutan maymunlarının beslenmeleri nasıldır?

4-       Endonezya adaların da ki vahşi savaşlar kimler arasında yaşanmıştır?

5-       Endonezya’da yaşayan şamanlar adaleti nasıl sağlıyorlar?

6-       Endonezya’da ki kaplanların sevdiği av olan hayvan hangisidir?

7-       Makatların jabanya adasında ki insanlar için önemi ve konumu nedir?

8-       Duong balıklarının nesillerinin tükenmesinin nedeni nedir?