DÜNYANIN CANLILARIN GELİŞİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIŞININ BİLİMSEL HAYAT

 HİKAYESİ ( 100 Dk ) FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

      Dünya gezegeni benzersizdir. 1/3’i kara, 3/2’si sudur. 40.000 Kilometre çapında gerçek bir sığınaktır. Oksijen ( O2 ) bakımından zengin bir atmosferdir. Bilim adamlarının önemli keşifleriyle. Gezegen trampatik bir geçmişin izlerini taşır. Sürekli olarak değişiklik göstermiştir. Canlıların yaşadığı tek gezegendir. 5 Milyar yıllık geçmişe sahip olan gezeni bilim adamları 200 yıldır keşfe çıkmıştır. Bu bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda ilginç sırları ortaya çıkarmışlardır. ( Karal Bilim Adamları ) Dünyanın meydana geliş hikayesi; insanlar 1788 yılında İskoçya Edimbora Kıyısında ortaya çıkan bir kaya parçası yeni dünya tarihinin yeni baştan yazılmasına  neden olmuştur. Jeolog Hatten modern jeoloji uzmanıydı. Uzun yıllarını dünyanın taşlarının nasıl oluştuğunu bulmaya çalışarak geçirdi. Hatten taşların oluşmasının yüzyıllarca süreceği sonucunu çıkardı. İddia ettiği sonuçlar tartışmaya açıktı. Ancak ortaya çıkardığı sonuçlar, dünyanın kabul ettiği gerçekle çakışıyordu. Yani kilise gerçeği ile. Hristiyan kilise gerçekleri tek otoriteydi. Kilise liderleri İncil’deki soyağaçlarına dayanarak dünyanın kesin yaşını bildiklerini iddia ediyorlardı. 17.Yüzyılda Baş Piskopos Aşır, dünyanın 6000 yaşında olduğunu hatta 14 ekim akşam saatlerinde yaratıldığını hesaplamıştır. Haten dünyanın daha yaşlı olduğundan emindi. Araştırmaları sonucunda sıra dışı bir taş formasyonu keşfetti. Bunlar sadece eski taşlar değil, çok özel taşlardı. Özel olma nedeni ise, Haten’ın onlardan öğrenmeyi başardığı gerçeklerdir. Bu taşlar bir zamanlar deniz zemininde yatay olarak yattığını biliyordu. Kristalleşebilmeleri için, çok büyük derinliklerde gömülü olarak kalmaları gerekliydi. Ardından dünyaya çok büyük hareketle dikilmiş ve sivri uçları yassılaşmıştır. Son olarak da bu taşlar üzerlerinde birikmiştir. Haten bu araştırmalar sonucunda bu taşların binlerce, yüzyıllarca değil, milyonlarca yıl sonucunda gerçekleşeceğini keşfetti.

        Dünyanın başlangıcında radyoaktif uranyum ve potasyum parçacıkları büyük oranda bulunuyordu. Bu parçacıkların bozulmasıyla oluşan sıcaklık dünyayı uzun süre boyunca aşırı sıcaklıkta tuttu. Bu parçacıklar, Kelwın’ın hesaplarını karıştırmış olmasına rağmen sonunda dünyanın gerçek yaşını ortaya çıkarmak için gerekli olan ipucunu sağladılar. 20. yüzyılda nadir olarak bulunan radyoaktif uranyum parçacıkları bir araya getirilerek ilk atam bombaları üretildi. Gezegenin yaşını doğru olarak hesaplamak için radyoaktif parçacıkları kullanacaklardı. Dünyanın yaşı önce 1’e sonra 3’e daha sonra 4.5 milyar yıla çıktı. Dünyamızda kabul edilen yaş 4.5 milyar yıldır. 4.5 Milyar yıl önce dünya, milyonlarca sayıdaki genç meteorun çarpışmasıyla şekillendi.  Sıcaklık o kadar yüksekti ki, gezegenin yüzeyi erimiş bir okyanustu.  Son 4.5 milyar yıl boyunca dünya inanılmaz bir yolculuk yaptı.  Var olduğu zaman içerisinde gezegenin çevresi çok büyük değişimler geçirdi. Hayatın başlamasından itibaren bu değişimler birçok yönden hangi organizmaların yaşayacağını ve hangilerinin yok olacağını belirledi. Eğer bu hareketli geçmiş, geleceğe ışık tutuyorsa yaşam ve özellikle de insanlar daha çok mücadele verecekler. Dünya bize ne veriyorsa onunla başa çıkmamız gerekiyor.

 

 

   

      Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 

 

 

  1. Dünya nasıl oluşmuştur?
  2. Dünya, oluşumu sırasında hangi evrelerden geçmiştir.
  3. Dünyanın oluşması kaç yıl sürmüştür? Yaşı ne kadardır?
  4. Dünyanın özellikleri nelerdir?