80 li Yılların Dünya’nın Değişimine Etki Eden Değişimleri(Bilimsel, Kültürel, Spordaki, Müzikteki...Vb

1984’te Birleşik Devletler Başkanlığına seçilen Ronald REAGAN, Amerika’yı kendi gelecek anlayışına inandırdı. Getirdiği muhafazakar devrimin tüm Amerikalılar için olduğuna inanıyordu. Ekonomik ve ahlaki alanlarda da canlanmayı vaat ediyordu. Ronald REAGAN Amerika’yı kurtarmak için geçmişin tekrardan keşfedilmesi gerektiğine inanıyordu. Geçmişin onarılarak yeni düzen kurmak kişinin elinde olduğu fikri yayıldı. Aynı zamanda Birleşik Devletler’de ırk, cinsiyet ve ekonomik bazlı sınıf farkları vardı. Hollywood gibi şirketler Birleşik Devletlerin yönetimlerinin şekillenmesinde ve ayrıca toplumdaki sosyal farkların iyileştirilmesinde etkili oldu. 80’li yıllarda zenginliğin getirdiği bir aç gözlülük vardı bir yanda da açlıktan ölümler gerçekleşiyordu. 80’li yıllarda önde gelen ünlü isimler Afrika kıtası için yardım kampanyaları düzenlediler ve ünlülerin bu eylemleri dünya sorunlarının çözümlerine yeni bir pencere açmıştır. Ayrıca ünlüler dünyayı tehdit eden hastalıklara karşıda devlet politikalarında farlı olarak duyarlılıklar göstermişlerdir. 80’li yıllarda dünyada kapalı toplumlarda vardı bunlardan biri SSCB dir. Bu kapalı toplumu dünyaya açmak ve soğuk savaşta barışı sağlamak için bazı kişilerin yapmış olduğu davranışlarla SSCB’nin kapalı yapısının nasıl kırılmaya başlandığına değinilmektedir. Bu davranışlar dünya barışına katkı sağlamıştır en büyük katkı ise Berlin Duvarı’nın yıkılması ile gerçekleşmiştir, Berlin duvarı’nın yıkılmasını sağlayan başkan Ronald REAGAN’dırve böylece soğuk savaş bitmiş oldu. Ronald REAGAN: “ bu duvarı yıkın” ifadesini kulanmıştır.

 

Filmin ayrıntılarında aşağıdaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz

1.       1984 yılında Ronald REAGAN’ın seçilmesinde hangi olaylar etkili olmuştur?

2.       Hollywood tarafından üretilen ve Ronald REAGAN’in ideallerini gerçekleşmesini sağlayan filmin adı nedir ve bu film ile ne amaçlanmıştır?

3.       Metrodaki kanunsuz olayının ülkedeki sınıf farklarını nasıl etkilemiştir?

4.       Geleceğin şekillenmesinde Hollywood’un etkisi nasıldır?

5.       Cosby Ailesi dizinin etkisi neler olmuştur?

6.       Cosby Ailesi Barack ve Michelle Obama vizyonun benimsenmesine ne tür etki emiştir.

7.       80’li yıllarda dünyada yaşanan açlık felaketine karşı alınan önlemler nelerdi?

8.       USA for Africa için oluşturulan “we are the World” oluşturulma sürecine kimler destek verdi ve albümin amacı nedir?

9.       AIDS hastalığına, Birleşik Devletlerin ve ünlülerin yaklaşımları nasıl oldu?

10.   Ryan White Care yasası nedir ve neyi amaçlıyordu?

11.   Iran Contra duruşmaları Ronald REAGAN’ a etkisi neler olmuştur?

12.   Mathias Rust’un kızıl meydana bir uçakla inmesi  SSCB’de etkisi nasıl olmuştur?

13.   Lynne COX’un soğuk savaş döneminde  yapmış olduğu barışçıl hareketin etkileri nelerdir?

14.   Berlin Duvarının yıkılmasının sonuçları nelerdir?