>

                                               Dünya'daki Canlıların Üç Defa Yok Oluşuna Neden; Meteor,Gama Işını Ve Yer Kabuğu Çatlaması İle Magma Fışkırması 45 Dakika

 

           Üzerinde yaşadığımız yer kürenin bir sonu olup olmadığını, kendi sonumuzu merak eder gibi hemen hemen çoğumuz düşünmüştür.Bu sonun olup olmayacağına dair ve böyle bir son varsa ne zaman olacağına dair sorular aklımızın bir köşesinde hayatımızın belli dönemlerinde yer almıştır muhakkak.Bilim adamlarının dünyanın sonu ile ilgili yaptıkları araştırmaları göz önüne alalım.Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın daha önce beş büyük yok oluş yaşadığını net bir şekilde görebiliriz.Peki bir altıncı yok oluşun daha olmaması kaçınılmaz bir durummudur.Daha önce yaşanılan yok oluşlarla ilgili bir kaç olayı elle alalım;

          Dünyada yaşayan bitki ve hayvanların, günümüze ulaşmadan %99'u yok olmuştur.Bunun nedenleri arasında diğer türler tarafından av olarak kullanılmaları vardır.Bunun yanında en büyük etki ise, temizlik hareketleri ile yok olmalarıdır.Temizlik hareketleri kitlesel yok oluşlara neden olmaktadır.

          65 milyon öncesine döndüğümüzde bu dönemde 165 milyon yıl yaşam sürmüş dinazorların geniş alanlara yayılış gösterdiği bilinmektedir.Bu geniş yayılış alandaki dinazorların, aniden her yerde yok oldukları bilinmektedir.

          Yapılan araştırmalarda, dinazorların daha önce yaşam sürdükleri ve fosillerinin bulunduğu alanlar incelenmiştir.Ve bu alanlardaki killerin içinde olması gerekenden daha fazla iridyum bulunmuştur.İridyumun kil içinde bu şekilde birikmesi günümüzde ancak nükleer patlama ile gerçekleşebilir.65 milyon yıl öncesini düşündüğümüzde nükleer patlamaların olması olanaksızdır.Bu durumun meydana gelebilmesi için olabilecek tek durum, yer küreye çarpabilecek bir gök taşının olmasıdır.

         Günümüzdeki Meksika denilen bölgeye büyük bir göktaşı düşmüştür.Bu gök taşının büyüklüğünü ifade etmek için şöyle bir örnek verelim; bir insanın başına Everest tapesinin düşmesi gibi düşünülebilinir.Bu örnek, yer küreye düşen gök taşının büyüklüğü hakkında bizlere bir fikir verebilir.Meksika yöresine düşen bu gök taşı, düştüğü bölge başta olmak üze dünyada hakim süren felaketlerin başlamasına neden olmuştur.Depremler meydana gelmiştir.Alev rüzgarları ve bunların akabinde meydana gelen yangınlar yok oluşlara neden olmuştur.Ve bu olaylardan sonra meydana gelen ısı düşmesi ilede bir çok canlı donarak ölmeye başlamıştır.Bir çoğu yiyecek bulamadığı için ölmüştür.Böyle bir felakete sadece toleransı geniş olan türler uyum sağlayabilir.

          En büyük yok oluş olarak biline olay 250 milyon yıl önce meydana gelmiştir.Türlerin %95'i yok olmuştur.Güney Afrika da Koruçukuru'nda 350 milyon yıl önce hayat mevcutken şunda yaşam belirtisi yoktur.350 milyon yıl önce bu bölgede Gorgonopsıa yaşıyordu.Bu dönemde yer kabuğu ortasından ikiye bölünüp, yarıklar meydana getiriyor.Bu yarıklardan lavlar fışkırmaya  başlayınca buradaki hayatlarıda yok etmeye başlamış oluyor.

          Bunun sonucunda sülfür dioksit atmosferde buharlaşan su ile reaksiyona giriyor ve sülfirik asit haline geliyor.Ve bu şekilde asit yağmurları meydana geliyor.Ast yağmurları toprağın verimsizleşmesine ve bu yağmurlara maruz kalmış bitkilerinde yok olmasına neden olur.Aynı zamanda güneşin önünü kapatan sülfür güneş ışınlarının yer küreye ulaşmasına engel olduğu için havanın dondurucu derece soğumasına neden oluyor.Kıtlık artınca nüfusun azalmasına ve türlerin yok olmasına sebep olmaktadır.

          Sularda(deniz,okyanus vb.) oksijen azalması buradaki canlılığı yok etmesi ile beraber, yayılan sülfür gazı aynı zamanda karadaki hayatı da tehlikeye sokmuş ve yok oluşa neden başka bir faktör olmuştur.

          Bazı yok oluşlara da patlayan yıldızlar neden olmuştur. Trilobite 440 milyon yıl önce yaşamıştır.Bu ikinci silinme hareketi geç odovik dönemde olmuştur.Gama ışını evrenin en büyük  patlamasıdır.Patlayan süper nova yaydığı gama ışınları dünyada ölümlere ve yok oluşlara neden olmaktadır.

         Bu yok oluşları göz önünde bulundurduğumuzda meydana gelebilecek bir altıncı yok oluş insanoğlunun sonu olabilir.İnsanların doğaya karşı düşüncesizce tahribatı büyük felaketlere davetiye çıkarmakta ve kendi yok oluşlarını hazırlamaktadır.Böyle büyük bir yok oluşa ancak toleransı yüksek türler uyum sağlayabilir insanların korunabilmek için yer altında olmaları gerektiğini düşünürsek o koşullara, açlığa uzun süre dayanabilecekleri neredeyse imkansızdır.

Bilim insanları yeryüzünde bulunan bazı veriler yardımıyla geçmişte dünyada meydana gelmiş bazı sıra dışı olayları tahmin edebilmektedir. Buzulların oluşturduğu bazı katmanlar arasında bulunan kalıntılar, kayaçları oluşturan fosiller vb. yapılar incelenerek geçmiş hakkında tahminlerde bulunabiliyor. Bu veriler ışığında geçmişte yaşamış ve nesilleri tükenmiş canlıların neden yok olduğu tahmin edilmektedir ve gelecekteki olası toplu yok oluşlarda insanların durumu öngörülmektedir.

            Milyonlarca yıl önce dünyada dinazorlar gibi birçok canlının toplu olarak kısa sürede yok olduğu bilinmektedir. Bu toplu yok oluşlar farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenler; meteor patlaması, gama ışını patlaması, dev volkanik çatlaklar, canlılar vb. nedenlerdir. 65 milyon yıl önce Meksika’ya çarpan bir göktaşı dünyadaki türlerin çoğunu yok edince dinazorların besin kaynakları tükendi ve türleri yok oldu. 250 milyon yıl önce gerçekleşen yerkabuğu çatlaması sonucu, birbirini takip eden birçok küresel felaket, kısa sürede canlıların yüzde doksan beşini yok etti.

            Bu filmde nedenler bilimsel kanıtlar vasıtasıyla anlatılmaktadır. Ayrıca gelecekte olası küresel felaketlerde insan türünün durumu da ele alınmaktadır.

 

 

 

          Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.Dinazorlar neden yok olmuştur ?

2.Yer küreye çarpacak bir göktaşından kurtulabilmek mümkün mü ve nasıl olur?

3.Bazal selli nedir?

4.Laki püskürmesi nerede oldu?

5.Magma davlumbazı nedir?

6.Sera gazı ne zaman ve nasıl meydana geldi?

7.Denizlerde oksijenin azaldığını nasıl öğrenilebilinir?

8.Bazal selleri ne kadar sürede meydana gelebilir?

9.Gama ışınının ardından atmosfer de hangi gaz birikir?

10.Gama ışını dalgası insanları en çok kaç yıl etkiler?

11Gama patlaması nedir?

12.       Yer kabuğu çatlakları nedir?

13.       Göktaşı patlaması nedir?

14.       Dünyada meydana gelmiş küresel felaketler nelerdir?

15.       Kaç milyon yıl önce canlılar toplu olarak yok oldu?

16.       İnsanlar da bir gün yok olacak mı?

17.       Dinazorlar neden yok oldu?

 

ZEHRA SEMİZ EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF 2011