DAWİNCİ ŞİFRESİ HZ. İSA AS SOYU YAŞIYOR MU?

Da Vinci Şifresi ya da özgün adıyla The Da Vinci Code, Dan Brown'un kaleme aldığı bir romandır. Kitapta Hz. İsa ile ilgili tarihi sırlar ve Da Vinci'nin eserlerinde bu sırlarla ilgili ipuçları bıraktığına değinir. Romanda Dawinci şifresinin Monalisa’nın yanında bir ceset bulunuyor yanında da gizli mesaj bulunuyor. Bu gizli mesajda Magdanalı Meryem’in gerçek kimliği ortaya çıkarıyor. Romanda Magdanalı Meryam’in Hz. İsa’nın eşi olduğunu hatta çocuğun annesi olduğunu yazıyor. Magdanalı Meryem’in gerçek kimliğinin kilise tarafından kasıtlı olarak örtbas edildiğini söylüyor. Bu sırrın korunduğunu, İsa’nın ve Mangalı Meryem’in soyundan gelenlerin dahil olduğu küçük bir grup tarafından nesilden nesile aktarıldığını söylüyor. Bir çok tarihçi Meryem’in şuanda Mecdel yada Mandal şehrinde olduğunu düşünüyor. Burada hiçbir şey Dawinci şifenin yazarının iddia ettiği gibi Hz. İsa’yla evlendiğine ve onun soyunu sürdürdüğüne dahil bir ipucu vermiyor. İncil’de Hz. İsa’nın evlendiğine dahil bir şey bulunmuyor. Ancak yüzyıllar sonra dünyaya gelen Leonardo da Vinci Hz. İsa’nın son yemeği tablolaştırmış ve o tabloda kutsal kabul edilen kase yokmuş. Hz. İsa’nın son yemekte sağ elini Magdanalı Meryem’in üzerine katarak onu kutsallaştırmış. Leonardo da Vinci uçağın icat edilmesinden beş asır önce insanın uçmak için bir bulacağına inanırdı. Leonardo hakkında harika bir alıntı var:’ ’Derin bir uykudan sadece dünyanın geri kalanın halen uyumakta olduğunu görmek için uyanan bir adamdır.’’. O bir simyacı, matematikçi, mimar ve mucitti. Zamanın yüzyıllarca ilerisinde olan bir adamdı. Derin bir dinsel fanatizmde doğmuş talihsizliğine sahiptir. Tablolarına gizli bilgi saklamıştır. Ona bu gizli bilgileri Sioan adında gizli topluluğa üye olmasından kaynaklıyor. Magdanalı Meryem,  Hz. İsa çarmığa gerildikten sonra çocuğunu alarak Fransa’nın güneye yerleşiyor ve Hz. İsa’nın torunları Fransız kraliyet ailesiyle evlenmiş. Tapınak Şövalyeleri bir örgüt etrafında toplanmışlardı onlar birer savaşçıydılar. Tapınak Şövalyeleri Kudüs ele geçirdikten sonra Süleyman tapınağının altında Hz. İsa’nın evli olduğunu ve Magdanalı Meryem’in onun karısı olduğunu gösteren belgeler var. Çünkü bu tapınak şövalyelerin birden güçlendiğini ve sonra Vatikan tarafından neden çok şiddetli bir şekilde alt aşağı edildiğini gösteriyor. Bazı tarihçiler para bulduğuna inanılıyordu. Ancak tapınakçılar Avrupa’da çok zengindi. Kilise Hz. İsa’nın soyunun var olduğunu reddeder. Bu nedenle engisizyon mahkemelerinde tapınak şövalyeleri ağır cezalandırılır. Bu da tapınak şövalyelerin elinde gizli bir sır sakladığını kanıtıdır. Hikayeye göre Fransa da yoksul bir rahip Magdanalı kilisesinde görevlendirilmiştir. Rahip mihrabı onarırken bir çeşit hazine bulmuş ve tapınak şövalyeleri ve katarlar gibi zengin oldu. Kiliseyi onardı. Bir çok sanatçı onu görmeye gitmiş. Rahip öldükten sonra parasını eşi olan Maria ve kahyasına vermiş. Fransız devletinin zenginlik kayıtlarını isteyince eşi bunları vereceğine yaktığını söylüyor. Belgeler de gizli bilgiler vardı. O belgeler Magdanalı Meryem ve İsa’yla ilgili belgelerdir. Bir çok araştırmadan sonra kendilerinin St. Clair de Rueil ailesinin bir kolu olduğunu söyleyen asilzalerde vardır. St.Clair ailesi ünlü bir kilise inşa etmişlerdir. Dan Brown bu kilisede Magdanalı Meryem hakkında çok güçlü sırlar olduğunu yazmış kitabında. St Clair Hz. İsa’nın soyundan gelenlerle evlenmiş. Dawinci şifresi Hz. İsa’yla Magdanalı Meryem’in evli olduğunu ve çocukların olduğunu ve seçkin bir gizli topluluğun bu bilgiyi çağlar boyunca koruduğu bu teoriyi Leonardo Dawinci gibi ünlü sanatçının sanatında sakladığını idea eden bir romandır.                

 

         Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

1)      Da Vinci Şifresi kitabının bilinen diğer ismi nedir?

2)      Da Vinci Şifresi kitabının yazarı kimdir?

3)      Monlisa tablosunda gizli olan sır nedir?

4)      Magdanalı Meryem’in nerde yaşadığına inanılırdı?

5)      Monalisa kim tablolaştırmıştır?

6)      Leonardo Dawinci’nin mesleği nedir?

7)      Hz. İsa’nın torunları kimle evlendiği biliniyor?

8)      Hz. İsa çarmığa gerildikten sonra Meryem hangi ülkeye gidiyor?

9)      Tapınak şövalyeleri Kudüs’te ne bulmuştur?

10)   Süleyman tapınağı nerededir?

11)   Hz. soyundan gelen sülale kimdir?

12)   Hz. İsa’yla Meryem’in evlendiğine dahi kanıtların toplandığı kitabın ismi nedir?

                                                                                                Şükrü Aybek Fen Bilgisi Öğr. 4.sınıf