DEPREMLER VE NEDENİ ( 45 Dk ) FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

 

              Depremlerin çoğu tektonik plakalar adı verilen yer kabuğunun devasal plakaların hareketi ile oluşur. Plakalar karşılıklı gerildiğinde çok büyük bir basınç oluşur. Plakalar çarpışır. Bir plaka diğer bir plakanın altına girerse yakınlaşan plaka depremlerine neden olur.  Deprem de açığa çıkan enerji,  onun büyüklüğü ile değerlendirilir. Büyüklük ne kadar çoksa açığa çıkan enerjide o kadar çok olur. Eğer plakalar yanal düzlemde yer değiştirirse biçim değiştiren fay depremleri oluşur.  Depremlerin ortaya çıkma nedeni; zeminin sıvılaşması, sismik yansıma ve yangınlardır. Her yıl birkaç milyon depremin gezegeni salladığı tahmin edilir.  Bunların çoğu hissedilmeyen sarsıntılardır. Fakat yılda en az bir defa dünyanın herhangi bir yerinde büyük bir sarsıntı oluşur. Bir depremde ortaya çıkan ilk dalgalara öncül ya da “ P “ dalgası denir. Bu dalgalar zemini sallar, camı titretirler. Birkaç saniye sonra ise; artçı ya da “ S “ dalgaları ortaya çıkar. Bunlar depremin enerjisinin büyük bir kısmını taşırlar ve en yıkıcı sismik dalgalardır. Göl veya deniz gibi su üzerinde şehir kurulursa, bu tür yerleşim yerleri de olası depremlerle karşı karşıyadır. Çünkü zemin sıvılaşmasının olması kaçınılmazdır. Su yatakları, sismik dalgaları çeker ve şiddetli bir deprem olmasına neden olur. Eğer kendimizi ve şehirlerimizi var olan tehlikelere karşı hazırlamazsak, o zaman cehennemi yaşarız. Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Milyonlarca şehrin yüzlercesi depreme tehlikeli ölçüde yakın. Hepsi için yer altı bombası çalışmaya devam ediyor.

Bu filmde depremin nedenleri örnekler üzerinden anlatılmıştır.

            Deprem levhaların hareketinden kaynaklanan yüksek sismik enerjinin oluşturduğu yer kabuğu sarsıntılarına denir. Tarihte birçok deprem olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Geçmişte yaşanmış birçok deprem trajik sonuçlar yaratmıştır. Depremler sadece sarsıntı ile sonuçlanmaz, tsunami denen büyük su tufanlarını da oluşturabilir. Tsunami kıyı şehirleri yok edecek kadar büyük olabilecek enerjilere sahip olabilir. Geçmişte deprem ve depremin oluşturduğu tsunami felaketleri,  gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Bu filmde oluşabilecek deprem senaryoları da vardır.  

 

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:  

 

 

 1. Depremler nasıl oluşur?
 2. Depremler de şiddet önemli midir?
 3. Depremin enerji ile bir ilişkisi var mıdır?
 4. Deprem çeşitleri ve özellikleri nelerdir?
 5. Deprem nedir?
 6. Tsunami nedir?
 7. Loma Prieta depremi neden oldu?
 8. San Francisco depremi neden oldu?
 9. Mexico City depremi neden oldu?
 10. New Madrid depremi neden oldu?
 11. Chile depremi neden oldu?
 12. Mega Deprem(bilimsel senaryo) nedir?