EVRİM ÜÇÜNCÜ İNSAN TÜRÜ DONİSOVAN 


        Sibirya Altay Dağlarında DONİSOVAN mağarasında tarih  öncesinden kalma bir kemik bulundu ve kemiğin  insana ait olduğu düşünülüyordu.

          İsveçli Kalıtım Bilimci Dr. SVANTE PAABO Almanya’daki MAX PLANCE Enstitüsünde inceledikten sonra anladı ki kemik ne bir NEANDERTHAL ne de bir Modern İnsana aitti. Tarih öncesine ait yeni bir insan türü keşfedilmişti.Kemiğin bulunduğu mağaranın ismi DONİSOVAN olduğundan dolayı yeni türe de DONİSOVAN adı verilmişti.Bulunan kemiğin bir çocuğun parmak kemiğine ait olduğunu gösteriyordu.Bulunan DONİSOVAN kemiğinin üzerinde yine kemikten yapılmış olan takılar fark edilmiştir.Bu da DONİSOVAN türünün modern insanlarla birlikte iç içe yaşadıklarını gösteriyordu.Bu araştırma sonucunda dünya’da üç insan türünün yaşadığı öğrenilmiştir.Bunlar; Ortadoğu’dan Avrupa’ya ve Sibirya’ya doğru yayılmış olan NEANDERTHAL, Afrika’da ortaya çıkan atalarımız yani Modern İnsan ve son olarak 2008 yılında Sibirya’ da bulunan üçüncü insan tür olan DONİSOVAN türüdür.Sibirya üç insan türünün de yaşadığını bildiğimiz tek bölgedir.Bu olaylar yaşanırken NEWYORK da yaşayan Victor TEXAS da açılacak olan bir müzede insanın evrimi konulu bir sergide gösterilmek üzere resim ve heykel yapmaktaydı.Victor’un çalışma alanı insana ait farklı türlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan melez türü resmetmekti.DR. SVANTE’NİN ekibi 20010 yılında NEANDERTHAL ’in gen haritasını %60 oranında çözmüştür.DR.SVANTE PAABO elde ettiği bilgileri nüfus genetiği bilimine teslim ediyordu onlarda dünya çapında bir tarama gerçekleştiriyordu.Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan yeni bir tür olan DONISOVAN la modern insanların etkileşim halinde olduğunu ve melez bir tür oluşturduklarını bulmuşlardır.DONİSOVAN genlerine ise Yeni Gine ve BOUGAINVILLE de rastlanmıştır.NOVOSİBİRSK Sibirya’da bulunan DONİSOVAN insan türüne ait olduğu düşünülen bir diş DONİSOVAN insan türü hakkında elde edilecek verilere ışık tutmuştur.Bu dişin yetişkin bir insana ait olduğu düşünülüyordu.Bence Vıola arkeologlar arasında dişi gören ilk kişidir.Dr. SVANTE PAABO yeni bulguların test edilmesinden sorumlu olan Bence Vıola ve Suzana SOUIOR ile görüşmüştür.Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için meslektaşı Dr. Şan Wİ FU’ ya başvurmuştur.Çin gitmeye  karar vermişlerdir.Çin‘e gitmelerinin sebebi ise ; Sibirya ile MALENEZYA arasında kalan Çin sınırlarında herhangi bir DONİSOVAN kalıntısının, geninin görülmemesidir.Çin’e ayak basan Dr SVANTE PAABO ülkedeki en büyük arkeoloji enstitüsüne gidiyor.Oradaki yüz bin yıllık kafataslarını inceliyor.Kafataslarındaki dişlerle DONİSOVAN mağarasında bulunan dişi karşılaştırıyor ve kafataslarının DONİSOVAN türüne ait olabileceğini gösteriyordu.Fakat bu diş tek başına yeterli delil sunmuyordu.Dr. SVANTE’ in dolaylı bir delile daha ihtiyacı vardı. Çin de bulunan ilk iskeletin kemiklerini inceleme kararı aldılar. Victor da Çin de ki kafataslarını incelemiştir.Bu incelemelerden sonra Çin den ayrılmışlardır.Victor Newyork’a döner dönmez çalışmalarına devam ederek DONİSOVAN türünün nasıl göründüklerini bulmaya çalışıyordu.Ve çizimlerini hislerine güvenerek yapıyordu.Çin de bulunan  iskeletin kemiklerinin incelenmesi sonucunda kemiklerin modern insanlara ait olduğu öğrenildi.ve DONİSOVAN türü ile bir bağlantısı yoktu.Fakat yaşlı kafataslarının sırrını çözmeye yeterli değildi.Fakat Çin de melez bir türün oluştuğuna ait bir kanıtta yoktu.Bu arada DENİSOVAN mağarasında yeni bir diş bulunmuştur.Ve o dişin DNA’sı incelenmiş ve DENİSOVAN türüne ait olduğu öğrenilmiştir.

             Nüfus Genetik Bilimcisi MARK STONEKİNG araştırmaları sonucunda DENİSOVAN türünün Güney Asya’da Malenezya civarlarında etkileşime girdiklerini bunun sonucunda ortaya çıkan melez türün Avusturya ve Fiji Adalarına doğru göç ettiklerini gözlemlemişlerdir. Yeni bulguların hiçbiri Victor’un işine yaramıyordu.Fakat Victor eksik yanları olsa da tarih öncesine ait üç türü bir araya getirmeyi başardı.Fakat DENİSOVAN yüzünün nasıl olduğunu gösteremedi.

 

 

               AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR.

 

1.İlk kemik nerede kimin ekibi tarafından bulunmuştur?                                                           
2.Kemik hangi enstitüde incelenmiştir?                                                                                                            
3.Üç insan türünün yaşadığını bildiğimiz bölgenin ismi nedir?                                                                                                 
4.Victor un çalışma alanı nedir?                                                                                                                          
5.Dr. SVANTE PAABO ’un ekibi kaç yılında NEANDERTHAL ‘in gen haritasını yüzde kaç oranında çözmüştür?                                                                                                                                    
6.Dr. SVANTE PAABO elde ettiği bilgileri hangi bilime teslim ediyordu?                                                        
7.DONİSOVAN türünün hangi türle etkileşim haline girdiklerini bulmuşlardır?                                    
8.DONİSOVAN genlerine hangi ülkelerde rastlanılmıştır?                                                                
9.Dr. SVANTE PAABO’ un Çin’e gitmesinin sebebi nedir?                                                               
10.Çin’de ki iskeletin hangi insan türünü ait olduğunu öğrenilmişti?                                              
11.Oluşan melez türler nereye doğru göç etmişlerdir?                                                                 
12.Kaç insan türünün olduğu bilinmektedir ve isimleri nelerdir?                                                     
13.Yeni bulguların test edilmesinden kim sorumludur?                                                                        
14.Victor DENİSOVAN türünün yüzünün nasıl olduğunu çizebildi mi?                                                         
15. Yeni bulgular Victor un işine yaradı mı?                                                                                      
16. Kaç tane kemikten bu bilgiler elde edilmiştir?

       

                                                                    İlyas KAYĞUSUZ EĞİTİM FEN BİLGİSİ 4.SINIF