DÜNYA ÇEVRE RAPORU 2008 (45 DAK) FİLMİN ÖZETİ

 

 

                  Bu belgeselde, geçmiş yıla bakılarak gezegenimizin nabzı ölçülmektedir. Atmosfere saldığımız karbon, protein kaynağımız olan okyanuslardan çıkardığımız balıklar, ormanlardan kestiğimiz ağaçlarla yerküremizin sağlığını nasıl bozduğumuzu göreceğiz. Bizler yerkürenin değiştiğini kabul ettik. Ve dünyanın her tarafında pek çoğumuz yöntemlerini değiştirmeye başladı. Bu raporda 141 ülkenin çevre ile ilgili çalışmaları sıralanmaktadır. Fosil yakıtları kullanmamız sonucunda atmosferde CO2 ve sera etkisi yapan gazların birikmesi, ormanları yok etme faaliyetlerimiz devam ettikçe dünyamızın suyu ve havası ısınmaya devam edecek. CO2 ve sera etkisi yapan diğer gazlar atmosferimizin hayati unsurları. Yaşamı mümkün kılmak için yeterli güneş ısısını atmosferde tutuyorlar. Ama atmosfere bu gazlardan gereğinden fazlasını bırakıyoruz. Bu yüzden dünyamız daha da ısınıyor. Bunun sonucunda dünyayı yaşanabilir bir yer olmaktan kendi ellerimizle çıkarmış oluyoruz. En büyük karbon emicisi okyanus olmazsa iklimin düzeni bozulur. Çünkü okyanus, ısıyı kontrol eder. Daha sıcak okyanuslar pek çok seviyede probleme yol açabilir. Balıkların toplu halde ölümünden daha güçlü kasırgalara kadar. Geçen yıl önemli bir risk faktörü açığa çıktı. Sıcak su yayılıyor ve deniz seviyesinde yükselme oluyor. Bilim adamları bu yükselmenin bu hızla devam ettiği takdirde sel baskınlarının milyonlarca insanı etkileyeceğini ve Maldivler gibi pek çok adanın haritadan silineceğini söylüyorlar. Ayrıca bilim adamları, gezegenimizde ki sistemlerin pek çoğunun birbiriyle bağlantılı olduğunu ve yaptıklarımızın bu sistemleri etkilediğini vurgulayarak, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamamızın her zamankinden daha önemli olduğunu söylüyorlar. Okyanuslarımız kadar önemli olan bir diğer faktör, yok ettiğimiz ormanlardır. Orman kesimi, iklim değişimi ile birlikte büyük toprak parçalarından başka sorunu ortaya çıkarıyor. Çölleşme; küresel krize yol açabilir. Suyumuz, atmosferimiz, toprağımız olmadığında kumumuz oluyor bu da çölleşme demek ve beraberinde getirdiği kum fırtınaları demektir. Ülkelerin ekosistemlerini korumada; Lüksemburg sıralamada üstlerde yer alırken ülkemiz daha alt sıralarda yer almaktadır. Ayrıca belgeselde pek çok ülkenin değişen çevre performanslarını gözler önüne serilerek değerlendiriliyor.  

Sanayi devriminden sonra enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlarından karşılanmaya başlandı. Günümüzde alternatif enerji kaynakları bulunmasına rağmen bu alışılagelen enerji kaynakları hala büyük oranda kullanılmaktadır.

Fosil yakıtlarının (kömür, petrol, doğalgaz) oksijen gazıyla yanma tepkimesi sonucu yüksek miktarda enerjinin yanında bazı zehirli gazlar da oluşur. Bu zehirli gazlara sera gazları denir. Sera gazları atmosferde ince bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarının gereğinden fazla dünyayı ısıtmasına neden olur buna küresel ısınma denir. Sera gazlarının asit yağmurları, okyanusların asidik özelliğini etkileme gibi başka somut etkileri de vardır. Küresel ısınmanın sonuçları arasında yer alan çevre sorunları şunlardır:

 

Küresel ısınma günümüzde varlığı hissedilmiş en büyük çevre sorunudur. Bütün insanların  küresel ısınmada mutlaka bir payı ve sorumluluğu vardır. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler küresel ısınmayı daha fazla arttırmamak için bazı tedbirler alsa da bu şimdilik yetersiz kalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ise bu sorun pek umurlarındaymış gibi gözükmemektedir.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tasarrufu, doğal ekosistemlerin korunması gibi basit tedbirler insan kaynaklı doğal afetleri en aza indirme yönünden çok önemlidir.  

 

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

 1. Dünyamızın suyu ve havası neden ısınıyor, bu ısınma devam ettikçe bizleri neler bekliyor?
 2. Dünya ülkelerinin bu durum için aldığı önlemler neler?
 3. Okyanus sularında görülen yükselmenin nedeni ve beraberinde getirdiği sorunlar nelerdir?
 4. Trolle avlanmanın okyanuslara verdiği zararlar nelerdir?
 5. Orman kesiminin vereceği zararlar nelerdir?
 6. Sayıları tehlikede olan türler nelerdir?
 7. Çevre performansı iyi ve kötü olan ülkeler hangileridir?
 8. Sera gazları nelerdir?
 9. Hangi ülkeler daha fazla sera gazı üretir?
 10. Küresel ısınma nedir?
 11. Karbondioksit gazı okyanusları nasıl etkiler?
 12. Ormanların tahribi nelere sebep olur?
 13. Aşırı balık avlanması nelere sebep olur?
 14. Çölleşme nedir?
 15. Arılar neden yok olur?
 16. Küresel ısınma durdurulabilir mi?