DAVUT AS’IN İMPARATORLUĞU 45 DAKİKA

 

 

Hz Davut daha çok dev Câlût (Golyat)'u yenilgiye uğratan genç bir çoban olarak tanınmaktadır. Fakat onun öyküsü bu olayın ötesine geçmektedir. Bazıları onun krallığı zamanında İsrail halkını bir çatı altında topladığını ve Nasır alı İsa (Hz. İsa)'ya uzanan ırkı yarattığına inanırken bazılarda onun hiç yaşamadığına inanmıştır.

Bu  belgeselde hikayenin aslı araştırılıp onun bir insan mı yoksa bir efsane mi olduğunu gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. M.Ö. 10.yy'da Kudüs'te geçen bu olay anlatılırken ismi İncil'de sıkça geçen ve kahraman olarak bahsedilen Kral Davut’un yaşadığı dönem anlatılırken, o döneme ışık tutacak arkeolojik kazılar detaylı bir şekilde incelenip İncil'de anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılmıştır. Câlût (Golyat) ile olan mücadesinden hükümdar olup ülkeyi yönettiği sarayına kadar tüm olaylar yerinde gezilip incelenmiştir.

Kudüs ve civarındaki alanlar yüzeyde bulunan en önemli kazı alanlarıdır. 200 yıldan beri arkeologlar İncil'deki kıssaları kuvvetlendirici delillere ulaştılar. Ancak henüz Kral Davut’un kendisine ait bir delil bulamadılar. Bazı arkeologlar onunla ilgili bulguların Haremi Şerif’in altında bulunduğuna inanıyorlar. Ancak Haremi Şerif hem kutsal hem de uğruna mücadeleler verilen bir yer. Hiçbir arkeoloji kazı alanı Haremi Şerif gibi ümit vaat edici değildir. Bu yapılan kazılarda bir dini mühür bulundu. Bu tablet dönemin sonlarına tarihleniyordu. Haremi Şerif’ten  çıkarılan ve İbranice yazılan ilk bulguydu.

Yapılan araştırmalarda Tel Dan da 1993 yazında elde edilen bir bulgu her şeyi değiştirdi. Bu parça çıkarılmış en önemli bulguydu. Bu parçada en önemli kısım dokuzuncu satırda yazıyordu. Bu satırda Davut’un evi yazıyordu .Tel Dan daki dikili taş Davut hanedanına ait ilk kanıttır.

Belgesel yapımcıları Kral Davut'a ait tüm bildiklerini Eski Ahit'in bölümlerinden alır. Buradaki bilgiye dayanarak M.Ö. 10.yy.da orta doğuda Kenan (Canaan) ilinde yaşayan en kuvvetli iki halk olan İsrailliler ve Filistinliler daima savaş halindeydi. Davut ile Câlût arasındaki mücadele de burada gerçekleşmektedir. Elindeki sapanla 2.80m boyundaki dev Câlût'u kafasından vurup öldüren Davut, İsraillileri kesin bir yenilgiden kurtarmış ve bu olay sonrasında ünlenip kral olmuştur. Günümüzde Davut ile Câlût arasındaki bu savaş, zulmü defetmek için yeteneklerine ve inançlarına güvenen, haksızlığa uğramış kimselerin mücadelesini simgelemektedir. Ayrıca bu kitapta Davut’un Beytüllahim (Betle hem)'de doğduğu, sekiz erkek çocuktan en küçüğü ve çocukluğu dağlarda koyun otlatarak geçtiği söylenmektedir.

İncil'e göre Davut önce krallık tacını giymiş ve yaptığı fetihlerle konumunu güçlendirmiştir. Onun amacı Kenan iline bağlı sayılı bağımsız bölgeyi korumaktı. Kral Davut, İsrail’in kan davası güden kabilelerini kendi himayesi altında toplamıştır. Onun birliği altında topladığı devlet ilk Birleşik İsrail Krallığı olmuştur. Aynı zamanda bir dizi hırslı takibin başlatıcısı olmuştur. Ülkesini tehdit eden düşman saldırılarına karşı mevkileri genişletip ihtişamlı sarayın temellerini atmıştır.

Bazı insanlar Kral Davut hikayesinin basit bir efsaneden ibaret olduğunu düşünsede birçokları artık fikrini değiştiriyor. Son iki asırda yapılan çalışmalarla İncil ve arkeolojik bulgular arasında bağlantı

olduğu ortaya çıkarıldı. Yakın gelecekte daha fazla kanıt gün yüzüne çıkartılabilir, İsrail'in en ünlü hükümdarı ve savaşçısı olan Kral Davut’un harikalılığını, politik gücünü ve tarihi kudretini bize gösterir.

 

AŞAGIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR

 

1.       Kral Davut kimdir?

2.       Hz  Davut ile Câlût arasındaki savaş neyi simgelemektedir?

3.       Bazı arkeologlar kral Davut’a ait bulguların nerede bulunduğuna inanıyorlar?

4.       Fildişi nar hakkında bilgi veriniz?

5.       Gerçek Fildişi nar nerde bulunur?

6.       Davut’un çocukluğundaki mesleği nedir?

7.       Kültürel Vandalizm nedir?

8.       Gat’ı nasıl bulabiliriz?

9.       Alwat ve Walat ne demektir?

10.   Hz  Davut ile Câlût arasındaki savaş alanı neresidir?

11.   Hz Davut Calutu nasıl öldürmüştür?

12.   Tel Dan neresidir?

13.   Tel Dan daki dikili taş neden önemlidir?

14.   Hz. Davut nereyi fethetmiştir?

15.   Kral Davut nerede doğmuştur?

 

                                                                                   YAĞMUR ÖTÜN

                                                      FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF