Trafik Kazalarını Önlemek Amacıyla Arabalara Çekirge Tepki Reflkesi Mantığı Simulasyonunu Yerleştirmek

Bir kara yolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana veya herhangi bir nesneye çarpması sonucu trafik kazaları meydana gelir. Trafik kazaları sonucunda yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir. Bu olumsuz sonuçlara neden olan trafik kazalarını en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu önemli çalışmalardan bir tanesi de Newcastle Üniversitesi’nde çalışan Dr. Rind ve ekibinin çalışmasıdır.

Dr. Rind ve ekibi yol güvenlik sistemi için bir makine oluşturmak için çekirgenin beyin faaliyetlerinde bulunan kaçma refleksinden yararlanmak maksadıyla çeşitli elektronik, mekanik ve bilgisayarla çalışan aletten kullanmaktadırlar. Bu makine bir objeden kaçan çekirgenin beyin faaliyetlerinde bulunan kaçma refleksini kaydetmek için tasarlanmıştır. Öncelikle bunu test ederek kaçma reaksiyonunu simule etmek için çekirgeye doğru bir top yuvarlanılıyor. Çekirgenin görsel sisteminde lgmd adı verilen bir çarpışma dedektörü vardır. Bu dedektör aynen çekirgenin bileşik gözüne doğru yaklaşan bir objeye tepki veren hareket dedektörüne benzeyen lgmd yaklaşan objenin görüntüsünü diğer görsel dürtülerden ayırmaktadır. Dr. Rind ve ekibi çekirgenin bu özelliğinden yararlanarak  çarpışma programı  bulunan bir testi bilgisayara yüklemektedirler. Rind ve ekibinin asıl amacı bir çekirge beynini davranış biçimini bir arabaya uygulamaktır.Böyle bir amaçla Dr.Rind ve ekibi  çekirgenin çarpışmadan kaçınmak için doğal mekanizmasını mini bir robotlara kopyalamışlar. Bu robatlarda çekirge gözü görevini yapan küçük bir kamera mevcuttur. Böylelikle robot hareket ederken yoluna çıkan nesneleri tespit edebiliyor ve bu şekilde robota sinyal gönderilince robot çarpışmadan kaçıyor. Arabaya uygulanan bir mini robotun çarpışma esnasında çarpışmadan kaçınılarak oluşabilecek muhtemel can ve mal kaybını önlemiş olacağı varsayımı çok kuvvetli bir öngörüdür. Başka bir ifadeyle, hayvanların daha özele indirgersek böceklerin dünyasının sürekli araştırılması ve onların farklı özelliklerin saptanıp bunlardan ilham alınması bilim ve teknolojiye katkısı son derece muazzamdır. Örnek olarak; arıların kanat hareketlerinin incelenmesiyle helikopterlerin uçuş manevrasının oluşturulması, yusufcuk böceği görünümlü casus mini robotların var olması gibi bir çok buluş böceklerin dünyasının incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak hayvanların başka bir deyişle böceklerin dünyasında bulunan bir çekirgenin kaçma refleksi özelliğinden ilham alınarak gelişen bilim ve teknolojinin modern hayatımıza böyle bir sistemin ülkemizde de uygulanacak olması trafik kazalarını en aza indirgeme noktasında çok önemli bir uygulama olacaktır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

1.    Dr. Rind ve ekibi ne tür bir çalışma yapmaktadırlar?

2.    Dr. Rind ve ekibinin amacı nedir?

3.    Trafik Kazalarını Önlemek Amacıyla Neden bir çekirgenin özelliğinden yararlanmıştır?

4.    Lgmd nedir?

5.    Hayvanların ya da böceklerin dünyasının araştırılmasının bilim ve teknolojiye katkısı var mıdır?

6.    Arabalara konulabilecek bir çekirge tepki refleksi mantığına sahip bir mini robotun veya parçanın ne gibi faydaları vardır?

7.    Başka hangi böceklerden ilham alınarak ne tür buluşlar oluşmuştur? Örnek veriniz

 

                                                                                   ESMA CENGİZ EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF