ÇİKOLATANIN 380 KİMYASAL İÇERİĞİ

 

Amerika yılda çikolatadan 16 milyar dolar gelir elde etmektedir. Bu miktar dünyada 75 milyar doları bulmaktadır. Yani çikolata ticareti dünya piyasasında geniş bir yer tutmaktadır. Her Amerikan vatandaşı yılda ortalama 5,5 kilo çikolata tüketmektedir. Bu oran tatlı düşkünü İsviçre’de ise kişi başı yaklaşık 10kilo çikolata tüketmektedir. Bu orana bakarak çikolatanın insanların kullanmış olduğu besin bakımından önemini açıkça ortaya koymaktadır. Çoğu ülkelerin özellikle de orta Amerika ülkelerinin ekonomisinin büyük bölümünü çikolatanın hammaddesi olan kakao satışının oluşturduğunu görmekteyiz. 3 çeşit kakao bulunmaktadır. Bunlardan 1. &1 lik sağlamlık oranına sahip olan Criollo,%90 dayanaklığa sahip olan foratero ve 3. olan % 5-8 olan trinitano yer almaktadır. Çikolatanın hammaddesi olan kakaonun büyük bölümümü güney Amerika’da yetişir. Kakao 6 ayda olgunlaşır. Bu da yılda iki defa mahsul alındığına dirayet eder. Kakao meyvelerini elle toplanır çünkü eğer makine kullanılırsa makineler toprağa ve ürüne zarar verebilir. Kakao çekirdeğinin etli kısmı tatlı, kabuğu acıdır. Kakao çekirdekleri fabrikalara götürülerek önce temizlenir ve kabuklarından arındırılarak işlenmeye hazır bir hale getirilir. Çikolatanın çok eski bir tarihi vardır. Kökeni astek ve mayalar krallığına dayanmaktadır. Eski insanlar çikolatanın ruh halini etkileyerek cinsel gücü arttırdığına inandıkları için hazırladıkları özel karışımı çok fazla tüketmekteydiler. Kakao çekirdeği insan beyninde mutluluk hormonu salgılar. Mayalar ve Astekler kakao çekirdeğini para olarak kullandılar. Kakao çekirdekleri ispanya da ağırlıklarınca gümüş ederdi. Kısacası çikolata insanlık tarihinde büyük bir yer edinmiştir.

      Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.       Çikolata en çok hangi kıtada üretilmektedir?

2.       Çikolata en çok hangi ülkede üretilmektedir?

3.       En sağlam olan kakao çekirdeği türü hangisidir?

4.       En zayıf olan kakao çekirdeği türü hangisidir?

5.       Kakao çekirdeğinin yıllık geliri ne kadardır?

6.       Amerikalılar yılda kişi başı ne kadar çikolata tüketmektedirler?

7.       Tatlı düşkünü olan İsviçreliler yılda kişi başı ne kadar çikolata tüketmektedirler?

8.       Çikolata hangi uygarlıklara dayanmaktadır?

9.       Çikolata çekirdeğini neden makineyle toplayamamaktadırlar?

10.   Eski insanlar çikolatayı hangi niyetle kullanmaktaydılar?

11.   İspanyada kakao çekirdeğinin değeri neydi?

12.   Eski uygarlıklar kakao çekirdeğini neden para niyetine kullanmaktaydılar?

                       

                                                                                 CİHAN DURMUŞ

                                                        4. SINIF 8010004030