Çi Enerjisi(Süper Güç) Varmı? Dokunmadan Nakaut Yapan Enerji Çip,Aura, Hipnoz; Zihinsel Güç ve Biyo Enerjinin Bilimsel Testi

İnsanlara dokunmadan nakavt edebilen dövüş ustaları çi enerjisini açığa çıkarıp nakavt ettiğini iddia ediyorlar.Asırlardan beri cosmosda varılan ya da Allah’ın kendilerine bahşettiği  insan üstü güce sahip olduğunu iddia edenler var. Bu gizemli enerjinin bilinen  en eski adı çi enerjisidir. Bazı kişilerin doruğuna ulaşabildiği büyük bir enerjidir. Çi enerjisi görünmeyen ve doğada olan bir enerjidir.  Eski Çinceden gelen çi nefes anlamına gelmektedir. Nefesin de ötesinde hayat enerjisinin temeli anlamına gelmektedir. Ruhani kişiler bu enerjiyi parlak auralar halinde yaşayan şeylerin etrafında gördüklerini iddia ediyorlar. Çi formu akapunktur gibi  geleneksel Çin tıbbının temelini oluşturur. Dövüş sanatı ustaları da kendi güçlerinin temelini çi enerjisinin oluşturduğunu iddia edip tuğlaları kırabiliyorlar. Çi enerjisini kullanabildiğini söyleyen dövüşçüler kişiye dokunmadan nakaut edebileceğini iddia ediyorlar. Çi enerjisini hissedebildiklerini ve çi enerjisini kendi aralarında transfer edebildiklerini söylüyorlar. Çi enerjisini elektrik akımına benzediğini kabul edip bu sayede kendi aralarında transfer edebildiklerini kabul ediyorlar. Bu gücü veren çi enerjisi mi? Ya da basit bir hipnotik gücün etkisi midir ? bilim adamları insanın kendi enerjisini başka bir kişiye aktarılabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Çi enerjisini ölçmek için yapılan alette insanlara zarar vermeyen düşük enerji akımı üretip,cihazda bulunan plakanın üstüne bir nesne yerleştirilince, plaka parlayıp nesnenin aurasını oluşturuyor ancak bu aura yaşamsal bir güç ise neden cansız maddelerde de aynı sonucu veriyor? Çünkü ne aura ne de pisişik  bir güç  diye  bir enerji yakalıyor. Herhangi bir nesneyi plakaya bıraktıklarında aynı ışığı yani aurayı gösteriyor çünkü ışık makineden kaynaklanan bir ışıktır. Enerji alanını ölçtüğü sanılan alet sadece ısı,basınç,nem gibi doğal fenomenleri ölçen bir alettir.  Masimo dokunmadan nakaut etmeyi bilim adamları üzerinde deniyor ve bu deneme olumsuzlukla sonuçlanıyor. Masimo bilim adamını nakaut edememesinin nedenini kişinin bu güce tamamen inanmadığından olduğunu savunuyor. Başka bir nedeni ise  nakaut edeceği kişinin ayak başparmaklarını hareket ettirerek Çi enerjisini  dağıtıp nakaut’u engellemesi olduğunu söylüyor. Bu sonuçlardan dolayı bilim adamları Çi enerjisi diye bir şey olmadığını ve Çi, brana gibi enerjilerin insanların  bu enerjilerden sadece inandıkları zaman etkilendiklerini söylüyorlar. Baraka inancına mensup olan insanlar kendilerini yaralayıp , yaralanan bölgede kanın akmadığını ve yaraların hemen iyileştiğini söylüyorlar. Bu  iyileşmenin olmasını ve kan akışının olmamasını dervişten aldıkları koruyucu bir güçten kaynaklandığını iddia ediyorlar. Bu olayı inceleyen doktor Holl  bu olaylardan etkilenerek kendi üzerinde denemeye karar veriyor. Doktor Holl dervişten koruma alıp şişi yanağına batırdığında acı hissetmediğini ve kan akmadığını gözlemliyor bunun hipnoz olmadığını ve böyle bir acıyı hipnotize edemeyeceğini söyleyen doktor Holl bunun Sofi mistisizmin bir gücü olduğunu söylüyor. kendisini koruyan bu enerjiyi laboratuar ortamında incelemeye karar veriyor. Bu durumu gaz deşarzlı aletle ölçüyor. Doktor Holl şişi sapladığında aurasın da değişiklik olup olmadığını gözlemliyor. Doktor Holde şişi batırmadan önce hipnotik bir durum, kasılma , gevşeme gibi  durumlar gözlenmiyor. Doktor Holl hazır olup şişi batırdığında acı hissi , kan akışı laboratuar ortamında da gözlenmiyor. Şişi yanağından çektiğinde yardımcıları tarafından yapılan incelemelerde birkaç damla kan gözlemleniyor. Yaranın ise  nerede olduğu görülmüyor. Doktor Holl aurasını incelediğinde şişin çeneye batırıldığı yerde aura da bir boşalma  gözlemliyor. Doktor Holl acının hissedilmemesini dervişten aldığı koruyucu güce bağlıyor.  

          Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1)      Çi enerjisi doğuştan sahip olunan bir enerji midir?

2)      Mistik güce sahip olan insanlar var mıdır?

3)      Hayat enerjisi Çi enerjisi midir?

4)      Tıpta Çi enerjisi kullanılıyor mu?

5)      Çi enerjisi doğayı etkileyen bir enerji midir?

6)      Çi enerjisini kullanarak insanlar yer çekimi yasasını reddediyorlar mı ?

7)      Pranayı kullanarak insanın zihninden geçenler okunabilir mi?

8)      Çi enerjisi laboratuarda ölçülebilen bir enerji midir?

9)      Kesici aletleri vücuduna batıran kişiler acıyı nasıl bir güçle yok ediyorlar?

10)   Çi enerjisini kullanabildiğini ve mistik güce sahip olduğunu iddia eden kişiler insanları maddi ve manevi açıdan sömürüyorlar mı ?

11)    Çi enerjisi yaşamsal bir güçse neden cansız maddelerde de aynı sonucu veriyor ?

12)   Çi enerjisi ile aura arasında ne gibi bir bağlantı vardır?

13)   Çi enerjisi kişinin inanışıyla alakalı mıdır?

14)   -Çi enerjisini bilim adamları kabul ediyor mu?

                    

                                                                  

                                                                        Mahmut KARAÇAYLI  FEN BİLGİSİ 4. SINIF