CENGİZ HAN İMPARATORLUĞU’NUN VAHŞETİ

      Cengiz han 1190-1227 yılları arasında yaşamış Moğol İmparatorluğu’nun kurucusudur. Gerçek adı Timuçin’dir. Timuçin daha küçük yaşta ayrı olan ve birbirleriyle savaşan kabileleri 1206 yılında bir araya toplayıp örgütleyerek başlarına geçmiştir. Kabilenin üstünlüğü kavramını yok etmiştir. Kendisine karşı gelen diğer kabile reislerini en zayıf noktalarından vurarak öldürüyordu. Cengiz hanın 36 eşi ve yüzlerce cariyesi olduğu bilinmektedir. Bu sayede cengiz hanın fethettikleri her ülkede çocukları ve torunları vardı. Göçebe kabileleri bir araya toplayıp başlarına geçen Cengiz han bu kabilelerin iki gücünden yararlanmıştır. Ok atıcılığı ve at biniciliği. Bu güçlerini organizasyon dehası ile birleştirerek zamanın en güçlü ordusunu kurmuştur.

       Cengiz han Moğolistan içerisinde yağmayı yasaklamıştır. Ordusunda onluk sistemi kullanmıştır. Ordusunu onluk yüzlük binlik gruplara ayırmıştır. Ordusunu tamamı süvariydi ve her askerin iki ya da üç atı vardı. Bu da ordusunun büyük bir hız kazanmasını sağlıyordu. Cengiz hanın ordusu bir günde 110 km yol alabiliyorken diğer ülkelerin orduları bir günde 16 km yol alabiliyorlardı. Cengiz hanın ordusu 1206 yılında Çin İmparatorluğunu fethettiler. Ülkeyi yağmalayıp şehrin etrafını sardılar.1221 yılında İran’a girdiler. Ve bu işgal sırasında 6 milyon insanı öldürdüler. Cengiz han komutasındaki Moğol Ordusu hiçbir savaşı kaybetmedi. Girdikleri ülkelerde eğer direnme olursa oraları yıkar ve halkı öldürürlerdi. Bu yüzden barbar unvanını almışlardır. Moğol İmparatorluğu Pasifikten Karadeniz’e kadar en geniş toprak alanına sahip imparatorluktur. Yüz milyondan fazla insanı idare altına almışlardır. Eski zamanlarda Moğol İmparatorluğu’na başkentlik yapan şehir Karakurum’ dur. Karakurum Cengiz hanın oğlu Ögetay han tarafından yapılmaya başlanmıştır. Moğol halkı göçebe olarak yaşar ve yerleşik yaşayan insanların mallarını yağmalarlar. Moğol İmparatorluğu Çin’le Avrupa arasında bağlantı kurmuştur. Bir kültür alışverişinin olmasını sağlamıştır. Moğolistan’ın başkenti Cengiz hanın büyük oğlu Kubilay zamanında Çin’in kuzeyindeki Pekin’e taşınmıştır. Karakurum şehri fonksiyonunu yitirmiştir.

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

 

1:Moğol İmparatorluğu en geniş sınırlarına kaç yılda ulaşmıştır?

2:Cengiz hanın anlamı ne demektir?

3:Moğolistan atları ve Avrupa’daki atlar kaç karıştır?

4:Moğol çadırlarında ortadaki iki direk yapısal gereklilik olmamasına rağmen niye kurulur?

5:Moğol çadırları nasıl yapılır?

6:Moğol nüfusu kaçtır?

7:Yaylar kaç maddeden oluşur?

8:Moğol yaylarını gerebilmek için kaç kilogramlık kuvvet uygulanmalıdır?

9:Moğol savaşçıları kaç metre uzağa ok atabilir?

10:Moğol savaş taktiğine verilen isim nedir?

11:Moğolistan’ın eski başkenti neresidir?

12:Cengiz hanın genetik verileri nasıl elde edildi?

                                                                                 Muhammed Yusuf AKGEYİK

                                                                            FEN BİLGİSİ ÖĞR.4.SINIF 08010004025