Çöl Babunlarında Evlat Edinme Ve Kıskançlık Davranışları (Cinsellikte ifrat ve tefrite örnek) 60 dk

Güç yozlaşmaya meyillidir. Mutlak güç mutlak biçimde yozlaşır. İngiliz Tarihçi Lord Acten’ın 19 yy. İkinci yarısında verdiği destansı bir uyarıdır. Bu hususu özellikle Charlie Chaplin’in oynadığı filmlerde işlenmiştir. Politik zorbalıklar savaşlara ve köleliğe yol açmıştır. Kölelik ve faşizm eski ve modern politikanın çirkin yüzüdür. Hayvanlar âleminde kölelik en etkili politik silahtır. Hamadri krallığı Arap yarımadasının çöllerinde başlar. Erkek çöl babunları katıksız bir namus anlayışına sahiptir. Yetişkin erkekler haremlere sahiptir. Bu toplulukta güç azınlığın özellikle erkeğin elinde bulunmaktadır. Bu çöl babunlarına göre kadının yeri evidir. Aristo ya göre ‘kadınlar devlet işlerinin dışında tutulmalıdır.’Dişi babunlar sürekli gözetim altındadır. Uzaklaştığında kendisine gözdağı ve kaba kuvvet uygulanmaktadır. Boyna ısırık, kuyruk çekme aşkta ve savaşta her şey mubah. Dişi kızışmışsa İlmek daha da sıkı tutuluyor. En yüksek statüdeki dişi efendisine daha yakındır. Konfüçyüs ‘Öfke yükseldiğinde sonuçlarını düşünün.’Sahipsiz bir dişiye sahip olmak için bu babunlar dövüşür. Babunların tek şeye akılları var. Haremlerini kas gücüyle kurar ve korur. Çöl babunları barışı sağlamak için erkek ittifak ağı kurmuşlardır. İki veya daha fazla harem oluşan klanlar bir araya geliyor. Bu  klanlar  Bölükleri oluşturuyor. Babunların baş kuralı ‘asla başkasının malını yağmalama, asla karısını alma ‘ dışarıda barış haremin içinde de barış anlamına gelir. Annelik güdüleri makak  maymunlarında çok güçlüdür. Makak bebekleri güçsüz olarak doğarlar. Anne ve babalarının bakımına ihtiyaç duyarlar. Bu babunlarda bebek kaçırma olayları görülmektedir. Bu istek ölümcül sonuç doğurabilir. Kaçırılan bebeğin nasıl taşınması gerektiği genç dişler tarafından bilinmez, ayrıca sütü olmadığı için bebeği besleyemez.

 

Babun toplumunda evlat edinmeye rastlanmaz. Bu zoraki şekilde olur. Bu evlat edinme kaçırma ile başlar. Suudi Arabistan’da Taif şehrine yakın 600 Hamaridas maymunu yaşar.

Çöplükte beslenirler. Dişi Babunlar arasında hiyerarşi vardır. Dişiler çocuk yapar. Erkekler grubu yönetir. Dişiler için çok vahşi kavgalar olur. Tam yetişkin erkek 25 kilodur. Genç erkekler yaklaşık 12 kilo civarındadır. Kendi ailesini kurmak için dişi bebekler

Kaçırırlar. Taif’te daha ilginç bir şey olur erkek babunlar köpek yavrusu kaçırırlar. Kaçırılan köpekler babun ailesi ile yaşarlar. Babunları korurlar.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

1-Kaybolan çocuklara kim bakıyor?

2-Erkek babunlar kaçırdıkları köpek yavrularına ne yapar?

3-Çöl babunlarının dişiler üzerindeki egemenliğini kas gücüyle olmadan da olabilirimiydi?

4-Yetişkin babunların ağırlığı ne kadardır?

5- Bebek kaçırma’nın en büyük nedeni nedir?

6- Hamaridas maymunları nerede yaşar?

7-Babunların en önemli kuralı nedir?

8-Babunlar ve köpekler arasında nasıl bir ilişki vardır?

 

Çöl Babunlarında Kıskançlık Ve Evlat Edinme;

Filmin özeti:19:19 sn

             Filimde arap yarım adasında yaşayan çöl babunlarının  evlat edinme,kıskançlık, harem oluşturma,yaşadıkları yerler gibi hususiyetlerini  genel manada bu filmde bulabiliriz.Hamatri krallığı arap yarım adasının çöllerinde başlar.burada bu erkek çöl babunları katışıksız birer namus bekçisi.her bir yetişkin dişilerden oluşan haremleri üzerinde  özel haklara sahip olduğu bu maço toplumda barış ancak görüşmelerle sağlanabiliyor .

           Çöl babunlarında dişinin yeri ve harem ;bir çok insan toplumunda olduğu gibi arap yarım adasındaki bu çöl babunlarıda kadının yerinin  evi olduğu düşünüyor antik Yunanistan da Aristo kadının otoriteden yoksun ve liderliğe erkekler daha çok yatkın kanısına varmıştı bu yüzden devlet işlerinin dışında tutulmalıydılar burada tek bir erkek lider bir gurup dişiye hükmediyor  haremi üzerinde kendine özgü haklar uyguluyor  dişiler sürekli gözetim altımda tutuluyor hareketleri katı bir biçimde kısıtlanıyor eğer bir dişi uzaklaşırsa erkek lider anında müdahale ediyor  her şey onun aşağı ve zayıf cins olduğunu hatırlatıyor gözdağı ve kaba kuvvet  seramoniye yer bırakmadan dağıtılıyor.boyna bir ısırık kuyruk çekme aşkta ve savaşta her şey mübah eğer dişi kızışmışsa ivmek ha bire sıkılaşabiliyor.sosyal hiyerarşi en yüksek statüdeki dişinin efendisinin en yakınında olması gerektiğini buyuruyor.eğer gurubundan memnun değilse  başka bir erkek tarafından çalınma riski taşıyor.bir dişi kirişi kırdığı zaman hüsrana uğramış taliplileri için adil bir oyun fırsatı sunar serbest bir dişiyi elde etmek ve kendi hareminizi oluşturmak  sadece erkeğin sosyal statüsünü artırabilir ve statü davranış ne kadar hayvani olursa olsun her zaman buna değer . Maço çevrede bile sabır bir erdemdir pasif bir seyirci bile diğerleri dövüşürken bir şans elde edebilir buna rağmen babunların tek şeye çalışan bir akılları var gibi görünüyor haremlerini beyinleriyle değil kas gücüyle kurmak ve korumak.

             Maymun toplumunda gerçek evlat edinme durumlarına pek rastlanmaz ama daha çok zoraki evlat edinme şekillerine rastlanır bu olaylar kaçırmayla başlar  daha sonra  uzun süreli ilişkiye dönüşürler.Sudi arbistanda servet  dağların da taif şehrinin hemen dışında 600 den fazla babun maymunu vahşi ortamlarda yaşarlar bölgelerinin içinde bir çöplük bulunmaktadır  beslenmek için sürekli buraya gelirler bu bölgeyi taifin başı boş köpekleriyle paylaşırlar.

              Hamadinas babun  toplumu yetişkin erkeklerin  etrafında oluşur onlar kıskanç bir şekilde korunan dişilerden haremler  kurarlar .baskın erkek zamanının çoğunu dişilerle ilgilenerek geçirir onların ait oldukları yerde kalmalarını sağlar onları sıkı bir tasmayla kendilerine bağlarlar dişi babunlar haremde geçirdikleri zamana göre bir hiyerarşi oluştururlar .erkek uygun bir dişi bulduğu zaman uzun süreli şımartma krizlerine girerek bu ilişkiyi sağlamlaştırır  dişiler çocuk yapar erkekler gurubu yönetirler ama dişi bulmak sandığı kadar kolay değildir  bir erkek diğer erkeğin dişisine sataştığında çok vahşi kavgalar çıkar tam yetişkin bir erkek 25 kilo gelir bu yetişmemmiş bir erkeğin ağılığının  iki katıdır onun için genç bir erkek bir aile kurmak için daha yumuşak hedefleri gözüne kestirir bu sefer av bir dişi değil onun yavrusudur.

             Babun maymunlarının köpek kaçırma ve evlat edinmelerde kaçırılan köpekler  babun ailesiyle yaşarlar çöplükte onlarla birlikte beslenirler grubun göçlerine katılırlar ve onlarla beraber  uyurlar  babunlar köpekleri temizleyip  onlarla oyun bile oynarlar bu onların erkek babun ve haremi tarafından kabul edildiğinin bir işaretidir çünkü maymunlar sadece aile üyelerini tamizlerler  bu ilişki hem köpeğin ham de babunun yararına imiş gibi görünüyor  bu köpekler  ailenin evcil hayvanıymış gibi muamele görürler ve evlat edinildikleri aileyi diğer köpeklerden korurlar geceleri de nöbet  tutarlar.Filmimizde genel manada bu bilgileri ve daha fazlasını bulmak mümkün.

                    

                   AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA BULABİLİRSİNİZ

1-Babun maymunlarının köpek kaçırma ve evlat edinmeleri nasıl gerçekleşir?

2-Babun maymunların da bebek kaçırma olayları nasıl gerçekleşiyor?

3-Hamadinas maymun toplumunda kıskançlık ve harem kurma nasıl gerçekleşiyor?

4-Babun maymun toplumunun  yaşadığı yer  neresidir?

5-Hamatri krallığının özellikleri nelerdir?

6-Çöl babunlarında dişinin yeri neresidir ?

7-Çöl babunlarında barışın sağlanması nasıl gerçekleşir?

8-Evrime göre hayvanlarda evlat edinme nasıl oluyor

9-Babun maymunlarında evlat edinme nasıl yapılıyor?