Nükleer Atom Casusluğu

       Amerikalılarla yarışmak için Sovyetler Birleşik Devletlerinin atomik sırlarını elde etmek amacıyla casusluk yeteneklerini kullandılar.

Bunu başara bildiler mi veya insanlığa mı kendilerine mi hizmet ettiler tartışılır ama şu bir gerçek nükleer güç tam anlamıyla hız kazandı ve insanoğlu geri dönüşümü olmayan bir yolla girdi. Cin lambadan çıktı ve geri gelmesi artık çok zor.

        Özellikle 1939 Eylül’ün de Almanya’nın Polonya’yı istilası sırasında Almanya lideri Hitler nükleer bir gücün varlığından söz ederek Almanya’ya saldırılamaz pozisyonuna getirecektir. Dünya yeniden silahlanmaya nükleer güç rekabetine şahit olacak dolayısıyla yeni nükleer projeler yeni stratejiler ve casusluk avı sahneye çıkacaktır. 1945 yılında ABD ve İngiltere’nin birlikte yürüttüğü Menetın projesi çok gizlilikle sürdürüldüğü halde Sovyet casuslarına engel olamayacaktır. Özellikle 1941 yılında Almanya doğumlu Nükleer Fizikçi olan Fux bilim adamı Sovyet ajanı olarak dengeleri değiştirecek ve ABD ile İngiltere’nin yürüttüğü Nükleer Programını şifrelerini Sovyetler Birliğine iletecektir. Tabi buna bağlı olarak da İngiltere ve ABD VENANO projesini geliştirerek Sovyetlerin casuslarını deşifre etmeyi başara bileceklerdir. Ne yazık ki dünyanın korku dengesi çehresi 9 ağustos 1945 yılında ABD’nin Nagazaki ye attığı atom bombasıyla değişecektir. İlk atomik patlamaya tanıklık ettikten sonra Open Haywrın dediği gibi’’ biliyordum dünya artık aynı olmayacak’’ sözleri çok manidardır ve bize Nükleer savaşların olabileceği milenyum çağına doğru sürüklendiğimizi haber vermektedir. Peki Sovyetlerin en önemli casusları;  Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin Nükleer programının önüne geçebildiler mi?  Veya Almanya nükleer caydırıcı gücü amacına ulaştı mı? Tabi bu süper güçler amaçlarına ulaştığını söylemek yerinde bir tespittir sanırım çünkü nükleer gücün hız kazandığı o tarihlerde bu süper güçler hakim idi ki dünya günümüzde hemen hemen aynı senaryolar yazılmakta ve çizilmektedir. Soğuk savaş döneminde bunu bütün dünya korku ve telaş içinde izlediler çünkü dünyaya hüküm sürdüğü iki süper gücün elinde bulunan nükleer atom bombaları devletleri hatta kıtaları dünya haritalarından silecek kadar büyüktü insanoğlu geri dönüşümü olanaksız bir yola girebilirdi kaldı ki bunun bir örneği olarak Amerika Birleşik Devletlerinin 1945 yılında Japonya’ya attığı 2 atom bombası sonucu binlerce insan hayatını kaybetti bir çoğu da sakat kaldı günümüzde de hala etkisini sürdürüyor kanser vakaları ve hastalıklar. Bir başka örnek te de 2 milyon insanın hayatına mal olan Kore savaşı Amerika Birleşik Devletleri ve Çini nükleer bir savaşın eşeğine getirmişti.

       Sovyetlerin Amerika ile rekabet etmek için Birleşik Devletlerin nükleer programını etkisiz bırakmak için casusluk yeteneklerini kullandılar. Sonuç olarak dünya korku dengesin koruduğu bir medeniyette zor bir denge içinde yaşadı. Nükleer güç yeteneğinin yayılması karşısında önümüzdeki milenyum un ilk 30 yılı nükleer silahların korkunç sonuçları ile birlikte kullanılıp kullanılmayacağı beklenilerek görülecek bir şeydir. Savaş sonrası atom casusları vatan haini mi idi yoksa bizler için tuhaf bir hizmete bulunmuş insanlar mi idi. Bu silahların keşfi geri döndürülemez dedik ya cin lambaya tekrar girmez bunların yol açacağı korkuları ünümüzde ki yüzyılda olup olmayacağını yaşayarak göreceğiz.

              

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1) 1945’ de ABD ve İngiltere tarafından yürütülen Menetın projesinin amacı neydi?

2) Sovyetler Birliğinin en önemli bilim adamı aynı zaman da casusu kim?

3) ABD 9 ağustos 1945 yılında atom bombasını nereye atmıştır?

4) Amerikalıların Sovyet ajanlarına karşı en büyük başarılarını hangi geliştirmiş projelerinden sonra elde etmişlerdir?

5) VENONA projesinin önemi?

6) Los Alamos hangi ülke veya ülkeler tarafından yürütüldü?

7) Karısıyla birlikte Sovyet casusluğu yapan bilim adamının kimliği? yakalanma süreci nasıl işledi ? ceza aldı mı?

8) 2 milyondan fazla insanın hayatına mal olan ve ABD ile Çin’in Nükleer savaşın eşiğine getiren savaş kimler arasında yapıldı ve buna sebep olduğu düşünülen bilim adamı kimdi?

9) 1941 yılında Hitler hangi ülkeyi istila etmiştir?

10)  İngiltere de Atom casusu olarak yakalanıp idam edilen ilk kadın bilim insanı?

11) 1939 da Almanya’nın Polonya’ya istilası sırasında Aduol hitlerin Almanya ya saldırılamaz pozisyona sokmak için gizemli bir silahtan bahsetti. Buna karşılık olarak ta Polonya lideri Salard süper bombanın nelere sebep olacağını belirtmek için mektup yazdırdığı ünlü bilim adamı kimdi?

12) Savaş sonrası atom casusları vatan haini miydi yoksa bizlere hizmet etmiş insanlar mıydı?

13) İlk atomik patlamaya tanıklık etikten sonra ‘’biliyordum dünya artık aynı olmayacak’’ sözü hangi bilim adamına aittir?                     BURHAN ÇAKIR