Budizm’de Doğal ve Vahşi Zihinsel Eğitim (45 dk)

 

   Budizm’in doğal ve vahşi zihinsel eğitim sistemini incelemek için antropolog Wade Davids Nepal’e

 Doğru yolculuğa çıkar. ‘’Buda’’ uyanmış anlamına gelir. Buda hepimizi Samsaradan kurtaracak bir öğretmendir. Samsara, nesnel bir gözdür bugün başımıza gelen kazalar, çocukların katledilmesi, hastalıklardan ölmesi samsara alemi olarak bilinir. Bunların kaynağı ise çektiğimiz ızdıraplardır ve geçici durumdur. İnsan Budayı tanrı olarak değil yol göstereci olarak görür. Budizm iyiliğe, sevecenliğe, alçak gönülülüğe giden yolun haritasını çıkaran zihin birimidir.   

    Antropolog’un ilk yolculuğu Nepal’ deki manastırdır. Buradaki gözlemlerini şöyle ifade ediyor: Budizm’deki hoşgörü çok çekici, günah kavramı, iyi kötü ayrımı yok. Acı cehalet ve ıstırapta yok. Körü körüne bağlanmanızı ve öğrendiklerinizi başkalarına anlatmanızda beklenmiyor. Sadece tefekküre dayalı uygulamalar var. Bu uygulamaların deneysel ve bilimsel oluşu budizmin, tam bir bilgelik sistemi olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı Buda’nın zihinsel bilimi deniliyor. Aydınlığa ulaşan yolda çeşitli uygulamalar kullanılıyor.

    Meditasyon: Budizm’de zihin dalgalı bir göle benzetilir ve dibi görünmez, bulanıktır. Su yüzeyi durgunlaşınca görüş de belirginleşir. Tibet’in tıp aleminde zihnin, bedenin ve ruhun aleminde hepsi birbirine geçmiş durumdadır.

    Rahip Turin Şiglin Budist öğretinin özüyle birleşmiş, egolarını aşmış ve kutsanan kişisidir. Budzmin en temel kavramı şefkattir. Tefekkür uygulamaları insanları dinginleştirir.

    Bu yolculukta ona kılavuzluk edenlerden biride pastör enstüdisindeki bilim adamıdır. Bu bilim adamına göre; insanoğlu zihnini incelemekten çekinir. Her gün saçımızı tararız, kıyafetlerimize özen gösteririz ama nedense günde bir kaç dakika zihnimize zaman ayıramayız. Oysa zihnimizde yaşananlar çok büyüleyicidir. Budzmde dört soyut doğru vardır;

1)       Tüm yaşam düş kırıklığı ve elemden ibarettir.

2)       Bu elemin temeli cehalettir.

3)       Düş kırıklığı ve cehalet sipriktüel uygulamalarla giderilebilir ve cehalatin alga aleminden kovularak insanın, bu çıkmazdan kurtulması gerekir.

4)       Tefekküre dayalı uygulamalarla cehalet giderilir.

    Halk büyük bir heyecanla festivale hazırlanıyor. Festival, tiyatro sahnesi gibi düzenlenmiş ve oyunların konusuda ahlak üzerine. Keşişler ayinler düzenliyor daha sonra kendilerini budzmin özünü anlamaya yoğunlaştırıyor. Rahip tarafından halk kutsanır ve kutsal mani hapları dağıtılır.

    Antropologa meditasyon uygulanıyor ve ağlamaya başlıyor. Bu yolculuğun sonunda da düşüncelerini şöyle ifade ediyor: Bu zamana kadar başarıyı, alınan ödüllere ve kazanılan zaferlere göre değerlendirirdim oysa bu ne kadar yanlışmış. Asıl başarı her şeyin gerçek doğasını görmekmiş.

    Budistler tüm ömrünü ölüm anını düşünerek ve buna hazırlanarak geçirir. Budizmin özünde yaşamın hızla akıp geçtiği gerçeği var ve buna uygun yaşıyorlar. Budizmi tek kelimeyle ifade edersek ‘’şefkat’’ kavramı yeterli olur. Hissedilebilir varlıkların mutluluğu için çalışılır. Budizm ne bir felsefe ne bir din tamamen bilgeliğe giden bir yol.

 

            Aşağıdaki Soruların Yanıtlarını, Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1) Buda uygulamalarını ne zaman başlatmıştır?

2) Buda’nın öğretilerine ne denir?

3) Meditasyon yaparken uygulanan tıbbi uygulama nedir?

4) Budizmin en önemli manastır merkezi neresidir?

5) Nevkaçya ne demektir?

6) Budizm’de inziva ve gerçek kavramları nedir açıklayınız?

7) Tiyatro oyunlarında kullanılan maskelerin gerçek ve mecazi anlamları nelerdir?

8) Keşişlerin düzenlediği yoğunlaştırılmış ayinlere ne denir?

9) Siprüktüel uygulamalarda ayinin ne görevi vardır?

10) Budizm’de kullanılan mani haplarının amacı nedir?

  Gülistan DİKSİN EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF 2010