Biyometrik Video -Biyo Terörizme Karşı İndikatör ve Dedektörler (35 dak.)

Tavuktan bir örnek alınarak zararlı ekoli bakterisi var mıdır? Bunu araştıracağız. Alınan parça dedektöre yerleştiriliyor. Bu dedektörede lazer en önemli ışın kullanılıyor. Slaytın üzerine gönderiliyor ve örnek incelenerek ekoli bakterisi varsa direkt kullanılıyor. Starlight ordu istihbaratları için geliştirilmiş bir labaratuardır. Büyük verilerin kolaylaştırılmasını sağlamaktadırlar.Washington’da yapılan ekoli virüsü meydana gelmesinde hamburgerin mi, etin mi yoksa süt ürünlerinden mi bu araştırılırken süt ürünleri ortaya çıktı. Starlight antiterörizme karşı uygulanan tekniktir.Biyoterörizm de 13 günde bütün aşı kaynakları tüketildi. 24 eyalete 15 ülkeye yayıldı. Bunun gibi gerçek bir terörizm saldırısında ilkyardım uygulanmalıdır. İlkyardım olay yerine ulaştığında ilk önce kişi hakkında bilgi toplanmalı sonra bilgisayarlı araç sayesinde virüsü taşıyıp taşımadığı hakkında bilgi edinilmelidir. 11 eylül saldırısı bilim adamlarını harekete geçirdi. İlk silah teknolojisi olan Nanoteknoloji biyolojik silah tetkiklerinde kullanıldı. Antrak DNA’yı tanımlayacak altın nano parçacıklar eklendi. Parlak ise virüs var yani pozitif, eğer solgun renkte ise virüs yoktur yani negatif olur. Nanoterörizm dedektörü ileride evinizin camını bile kaplayacak şekilde kullanılacaktır. Ameika’da yapılan bir çiçek virüsü savaşında karanlık kış senaryo oyununda 1 milyon kişi öldü. 3 milyon kişi hastalığa yakalanmıştır. Amerikalı bilim adamları  sivillerin hayatı için daha iyi yöntemlere başvuruyorlar. İnsan beynine benzeyen video –Q(aqu) soyut düşünebilmektedir. İnsanları objelerden ayırt ederek güvenliği artırır. Bugün canlı tarama sistemi biyometrideki kimlikleştirme vizaj yüz tanıma sistemi uygulanıyor. Newyork Wallstreet şirketler Amerikasının finans merkezi 1920’de bir at arabasına yerleştirilen TNT bombayla patlatılarak 40 kişi öldürüldü. Yapılan bu saldırı Morganın banka binasıydı. 3 Ağustos 1975’te Menhettın binasına yapılan saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.Lawrence Livermore National Labaratuarında duman sistemiyle havada patojen var mı yok mu anlaşılabilir. 11 eylül saldırılarından sonra gökdelenlere kırılmayan camlar üretildi. Gökdelenlerden kendilerini atan insanlara ise yanmayan kemerden yapılmış bir paraşüt. Bunun 3 temel tokası ve 3 temel noktası vardır. Sadece ipi çektiğinde kırmızı yer geldiğinde bırakılabilir. 45 derecelik açıyla yere iner.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır

1)       Newyorktaki ilk bombalı saldırı kaç yılında oldu?

2)       Nano teknolojisi ne amaçla kullanılır?

3)       Terörizm saldırılarında gökdelenler için neler yaptırıldı?

4)       Starlight ilk olarak hangi kurum adına kullanıldı?