Demokratik Kongo Cumhuriyetinde Yaşayan Heteroseksüel Çok Yönlü Pezevenk Bonobo Hippi Tipi Aşk Maymunlarında Cinsel Yaşam (Cinsellikte ifrat ve tefrite örnek) 45 dk

 

Hayvanlar başkalarına kendilerinden daha fazla önem verirler. Deniz ya da karada onlar bizim evlat edinme güdümüzü paylaşıyorlar. Sebepleri ne olursa olsun bunu sıkça yapıyorlar. Şempanzelerin yakın akrabası olan bono bolar Demokratik Kongo cumhuriyetinde Kongo ırmağı havzasındaki ormanlarda yasıyorlar. Onlar geniş gruplar halinde yasıyorlar. Ve ormanda hep birlikte yiyecek bulmak için araştırıyorlar. Dişiler bonobo sosyal hayatında çok önemli bir rol oynamaktadır. Anneyle fiziksel temas genç ebeveynin psikolojik gelişimi için çok önemlidir. Erkeklerin gücü annelerin toplumdaki yerine göre değişiyor. Bu sebeple sadece gençlikteki dört beş yıl için ihtiyaç duymuyorlar. Bütün hayatları boyunca ihtiyaç duyarlar. Demokratik Kongo cumhuriyeti bu türün yasadığı tek yer. İçlerinde kaçının hayatta kaldığını kimse bilmiyor. Ama türleri yok olmak tehlikesi ile karsı karsıya. Buna rağmen etleri için avlanıyor ve evcil hayvan olmak için satılıyorlar. Başkent Kin şaşa dışında bir kaç yıl önce avcılardan kurtarılan şebekler için koruma evi kuruldu. Bebek bono bolar geldiklerinde insan anneler tarafından bakılıyorlar. Çünkü insanlarla ya da kendi türlerinden dişilerle düzenli temas kurmazlarsa bebek bono bolar ölürler. Bakıcı anneleri yetimlerle çok duygusal yöntemler kurmaya çalışmaktadırlar. Bu bonobonun hayatta kalıp kalmayacağını belirlemek için çok önemli bir an. Bakıcı annelerini alışırlarsa büyük ihtimalle hayatta kalacaklar. Hayvanlar âleminde kendine başkasından daha fazla önem verme hareketleri gerçekten var olabilir mi? Belki de başından bunu hayatta kalma zorunluluğu olarak görüyorlar. Çünkü hayatları zorlaştığında onlar birbirlerine yardım ederek hayatta kalmayı başarabiliyorlar. Nezaket, çıkar, rastlantı ya da kimlik karıştırması gibi çok çeşitli açıklamalar yapılıyor. Ama hayvanlar asında evlat bakma olayı bizim inkâr edemeyeceğimiz kadar çok. Hayvanların bu davranışları evrim teorisini çürütüyor ve onları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Kolonezyada insanların hayvanlara daha çok önem verdiğini görürken şempanzelerin de yakın akrabası olan Kongo havzasında bono bolar yaşar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti şempanzeleri kendilerini ilgilenen her erkeğe cinsel bir lütuf olarak sunuyorlar. Her yaştan bonobo serbest aşkın tadını çıkarıyor. Erkekler için adeta bir cennet gibidir. Dişiler bono boların sosyal hayatında çok önemli. Annelerine erkeklerin tüm hayatı boyunca ihtiyacı var. Arap yarımadasındaki sahiplenmeci babunların aksine erkek bonobolar dişileri her zaman için korunması gereken cinsel objeler olarak görürler ve kıskanmıyorlar. Seks, yiyecek ve çatışmadan kaçınmak için özgürce değiş tokuş yapıyorlar. Bu heteroseksüel, homoseksüel ve enses kombinasyonlarda sosyal ahengi yeşerten politik bir dil. İnsanlar gibi Çiftleşebiliyorlar.

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır

1-Erkek bono bolar niye tüm hayatları boyunca annelerine ihtiyaçları vardır?

2-Bono boların aşk anlayışını çöl babanlarındaki gibi düşünebilir miyiz?

3-Bonobo maymunları nerede yaşar?

4-Bonobo maymunlarının hangi davranışı evrim teorisini çürütür?

5-Bonobolar sadece çiftleşmek için mi seks yapıyorlar?

 

 

 

 

Demokratik Kongo Cumhuriyetinde Yaşayan Heteroseksüel Çok Yönlü Pezevenk Bonobo Maymunlarında sex:

Filmin özet(05:28 sn)

             Bu filmde Demokratik Kongo Cumhuriyetinde Yaşayan Bonobo Maymunlarının yaşam yerleri ve yaşam şekilleri ile sex hayatları anlatılmakta.

             Bonobo maymunları şempazelerin yakın arkadaşı olan bonobolar demokratik Kongo cumhuriyetindeki Kongo ırmağının havzasındaki ormanlarda yaşarlar.Bonobo maymunları yaşam şekli olarak  geniş gruplar halinde yaşıyorlar ve ormanı hep birlikte yiyecek bulmak için araştırıyorlar.Dişiler bonobo maymunlarının sosyal hayatında çok önemli bir rol oynuyorlar anneyle fiziksel temas genç ebeveyin pisikolojik gelişimi için çok önemli.Erkeklerin rolü dişilerin toplumdaki rolüne göre değişiyor bu nedenle ona sadece gençliklerindeki 4-5 yıl için ihtiyaç duymuyorlar bütün hayatları boyunca ihtiyaç duyuyorlar

                Demokratik Kongo Cumhuriyetindeki bonobo maymunları kendileriyle ilgilenen herhangi bir erkeğe cinsel bir lutuf olarak kendini sunuyor her yaştan bonobo serbest aşkın tadını çıkarıyor.Arap yarım adasındaki sahiplenmeci vagunların aksine erkek bonobolar dişileri her zaman korunması gereken cinsel objeler olarak görüp kıskanmıyor sex yiyecek ve çatışmadan kaçınmak için özgürce değiş tokuş ediliyor bu heteroseksüel-homoseksüel ve enses konbinasyonlarda sosyal ahengi yeşerten politik bir dil insanlar gibi yüzü birbirlerine dönük bir şekilde bile yapıyorlar.bonobolar 1960 lardaki hibbi hareketine çok benzeyen eşitlikçi özgür bir toplumda savaşmıyor sevişiyor sex sadece üremek için değil tatmin ahenk ve serbest ticaret için yapıldığını bu filmde görüyoruz.

AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA BULABİLİRSİNİZ

1-bonobo maymunları nerelerde yaşarlar?

2- Bonobo maymunlarında dişilerin rolü nedir?

3- Bonobo maymunlarında erkeklerin dişilere göre rolü nedir?

4- Bonobo maymunlarının yaşam şekilleri nasıldır?

5- Bonobo maymunları kendileriyle ilgilenen erkek maymunlara kendilerini neden sunarlar?

6- Bonobo maymunların sex yaşamı nasıldır?