Biyogaz Yakıtı Nasıl Üretilir 45'

 

   Oldukça yanıcı olan biyogaz hayvan dışkısından elde ediliyor. Temel olarak metandan oluşur. Hayvan dışkısında olan bakterilerden elde edilir. Bu bölgede hasat döneminde tahılların nemli olmasından kaynaklı tahılların kurutulması gerekmektedir. Tahılların kurutulması için tahıl kurutucu makineler kullanılmaktadır. Bu makinenin yakıtı çiftlik sahibi için epey masraf demektir. Mühendisler bu makinelerin yakıtını hayvan gübresinden elde etmeye çalışacaklar. Bu çalışma tamamen yenilenebilir bir kaynaktan enerji elde etmek anlamına geliyor. Bunun için gübreleri bir depoda toplanması gerekir. Gübre deposunun bir giriş ve çıkışı sağlanmalıdır, gübre işlendikten sonra açığa çıkan gaz tahıl kurutma fırınları için bir enerji kaynağı olacaktır. Bu biyogaz santralleri Avrupa’da ender kullanılan bir yöntemdir. Bu iş için iki depoya ihtiyaç vardır birinci depo gübre depolamak için ikinci depo ise gazı depolamak için kullanılacaktır. Biyogaz enerjisi temelde metan gazından oluşmuştur bu gaz hava ile karışımı patlamaya neden olur metan gazı üsten yanınca alttaki havayı kendine çekerek bir basınca neden olur. Bu basınçtan dolayı patlama gerçekleşir. Çevre mühendisleri eski bir depoyu gübre deposu haline getirmek için işe koyuluyorlar. Bakteriler bu depo içinde dışkıyı işleyip yanıcı bir gaz olan metan gazını üretecekler. Depoda gübreyi karıştıracak bir düzenek hazırlanacak bu sayede bakteriler sürekli gübre ile temas halinde olacaklar.  Bakteriler ısıyı severler. Belirli bir sıcaklıkta metan gazını üretirler. Bu depoların hava kaçırmaması gerekir. Metan gazı hava ile temasında patlar. Çevre mühendisleri tahıl kurutucuyu çalıştırabilmek için biyogaz yöntemiyle yeterince enerji üretebileceklerinden emin değiller çünkü bu makinenin çok fazla yakıta ihtiyacı vardır. Tahıl kurutucu makineyi çevreci bir yapıya dönüştürmek için alternatif enerjiye ihtiyaçları var.  İlk önce inek dışkısından gaz elde edecekler bu gaz sanayi presini çalıştıracak bu baskı tohumlardan yağ elde edecek bu yağ tahıl kurutucu makine için yakıt olacaktır. Çevre mühendisleri ürettikleri sistemle biyogaz enerjisinden, sanayi presini çalıştırmak ve sanayi presi de tohumlardan yağ elde edecektir. İşlemin son basamağında elde edilen yağ ile tahıl kurutucu makineyi çalıştırmak, sonuçta çevre mühendisleri biyogaz enerjisini kullanarak alternatif enerji üretebildiler bu enerji doğanın dostu yenilenebilir bir enerji çeşididir. Bitki tohumlarının biyogazla yağa dönüştürmeleri ve bu yağı kullanarak tahıl kurutucu makineyi çalıştırmaları doğaya fosil yakıtlarla verilen zararın önüne bu yöntemle geçtiler.

Fosil yakıtları, çevreye ciddi zararlar vermeye başladı. Bu yakıtların aşırı kullanımı, küresel ısınma başta olmak üzere birçok çevre sorununa neden oluyor. Buda gezegende bulunan canlıların yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Bu nedenlerden dolayı insanlar alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlarının kullanımını azaltarak çevre sorunlarını ortadan kaldırabilir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklar sürekli var olduğundan ekonomik açıdan büyük bir tasarruf sağlar.

            Biyogaz ve biyodizel yakıtlar canlılardan elde edilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hayvan dışkılarındaki bakterilerin solunumu sonucu açığa çıkan metan gazı oldukça yanıcı bir enerji kaynağıdır. Hayvan dışkılarının bir tanka koyulması ile açığa çıkan metan gazı bir depoda toplanarak gerektiğinde enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ayrıca bedava enerji elde edilmiş olur. Bazı bitkilerin kullanılmayan atık kısımlarının preslenmesiyle elde edilen bitkisel yağ biyodizel yakıt olarak kullanılabilir.

            Biogaz ve biodizel yakıtları sürdürülebilir enerji çeşitleri olduğundan daha çevrecidirler.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

S1 Biyogaz enerjisi neden çiftlik alanlarından uzak bir yerde kurulması gerekir?

S2 Bakteriler azami olarak kaç derecede metan üretirler?

S3 Biyogaz deposunun su dolu havuzlara konmasının sebebi nedir?

S4 Biyogaz santrallerin yapımında kullanılan malzemeler nelerdir?

S5 Bitki tohumlarında elde edilen yağ ne amaçla kullanılır?

S6 Biyogaz santrallerinde yeterince metan gazı oluşturmak için gereken süre ne kadardır?

S7 Biyogaz santrallerin güvenliği için hangi önlemler alınır?

S8 Bitkilerde alternatif enerji kaynakları nasıl elde ediliyor?

9.Biyogaz nedir ve nasıl üretilir?

10.Biyodizel nedir ve nasıl elde edilir?

11.Yenilenebilir enerji nedir?

12.Fosil yakıtları dezavantajları nelerdir?

13.Çevreci enerji kaynakları nasıl ekonomik avantajlar sağlar?