BENZİNİN GEÇMİŞİ, İŞLEVLERİ, ÜRETİMİ, ALTERNATİFLERİ VE GELECEĞİ 44dk.

           

Bu filmde benzinin kullanım alanları, yapısı, önemi, tarihi geçmişi, üretim süreci vb. özellikleri açıklanmaktadır.

            Petrol ürünleri bu çağda vazgeçilemez bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Benzin 5-10 arasında karbon içeren petrol ürünlerinden sadece bir tanesidir.

            Petrolün işlenmesi zorlu bir süreçtir ve günümüz endüstrisi bu alanda epey yol almıştır. İlk petrol üretimi aydınlatma amaçlıyken günümüzde birçok alanda kullanılmak üzere petrol işletilmesi söz konusudur.

            Petrolün işlenmesi bu kadar zahmetliyken taşınmasının kolay olması petrol ürünlerinin fazla pahalı olmamasına yol açar.

            Çeşitli çevre sorunlarına yol açan fosil yakıtlarından biri olan petrole alternatif olacak enerji kaynakları günümüzde petrol ürünleriyle yarışamıyor.

 

Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Bu Filmde Bulabilirsiniz

1)       Petrol nedir?

2)       Benzin nedir?

3)       Petrol ne zaman ve ne amaçla kullanılmaya başlandı?

4)       Petrol nasıl işlenir?

5)       Benzinin yerini tutacak başka bir enerji kaynağı var mı dır?

6)       Petrol nasıl taşınır?

7)       Modern petrol rafinerileri nasıl çalışır?